Materialitatea si părțile interesate

La fiecare trei ani, dezvoltăm un proces amplu și structurat de consultare cu părțile interesate externe și interne ale Companiei pentru a identifica noi subiecte materiale pentru Raportul de Sustenabilitate.

Am implementat în 2020 un proces de analiză și consultare pentru a determina noile noastre priorități de sustenabilitate. De atunci, ne-am monitorizat și actualizat continuu prioritățile. Puteți găsi mai multe despre procesul la scară largă de consultare și analiză pe care l-am efectuat în Raportul nostru de sustenabilitate 2020 și pe website-ul nostru.

Subiectele de sustenabilitate sunt regrupate în 9 categorii de aspecte, conținând o serie de subiecte care facilitează procesul de raportare și armonizarea cu Cadrul de sustenabilitate din Strategia 2030 aprobată de Directorat la sfârșitul anului.

Categoriile de subiecte materiale de importanță majoră pentru părțile interesate și OMV Petrom sunt prezentate în matricea de mai jos. Aceste subiecte sunt clasificate în continuare în patru domenii de interes ca fiind actualizate strategic în 2021, iar performanța noastră pe fiecare categorie și subiect este dezvăluită în acest Raport.

Vom continua să monitorizăm factorii interni și externi care ne pot influența prioritățile de sustenabilitate. Având în vedere evoluțiile legislative actuale la nivelul UE privind raportarea de sustenabilitate și alte tendințe, în special legate de „Schimbarea climatică și tranziția energetică”, am decis să reexaminăm materialitatea subiectelor noastre într-o nouă consultare în 2022.