Guvernanţa privind sustenabilitatea

Sustenabilitatea este pe deplin încorporată în strategia noastră de afaceri, integrată ca o componentă esențială pentru creșterea valorii pe termen lung a afacerii noastre.

Structura acționariatului

La sfârșitul anului 2021, Societatea deținea următoarea participație: OMV Aktiengesellschaft, compania holding a Grupului OMV și una dintre cele mai mari companii industriale cotate din Austria 51%, Statul Român 20,64%, Fondul Proprietatea S.A. 7% în timp ce 21,4% erau liber tranzacționate ca acțiuni în categoria Premium a Bursei de Valori București și ca certificate de depozit globale în categoria Standard pe piața principală a Bursei de Valori din Londra. Sustenabilitatea este pe deplin încorporată în strategia noastră de afaceri, integrată ca o componentă esențială pentru creșterea valorii pe termen lung a afacerii noastre.
Mai multe informații privind acționarii noștri pot fi găsite în Raportul Anual OMV Petrom din 2021 și pe pagina de internet a Companiei. OMV Petrom este administrată într-un sistem dualist, format dintr-un Consiliu de Supraveghere și Directorat. Acest sistem ne permite să examinăm cu atenție toate aspectele materiale economice, sociale și de mediu care ne influențează succesul și relația cu părțile interesate. OMV Petrom respectă aproape toate prevederile Codului de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București care a intrat în vigoare la 4 ianuarie 2016.

Consiliul de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere numit pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a Acționarilor și este format din nouă membri non-executivi. Președintele Consiliului de Supraveghere este numit prin decizia Consiliului de Supraveghere și face parte dintre membrii acestuia. Consiliul de Supraveghere monitorizează, supraveghează și controlează activitatea Directoratului. Anual și cel puțin cu ocazia fiecărei (re)numiri a membrilor Consiliului de Supraveghere, efectuăm o evaluare a independenței acestora pe baza criteriilor prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă, care include o evaluare de către un membru al Consiliului de Supraveghere, urmată de o evaluare externă. Consiliul de Supraveghere a înființat dintre membrii săi două comitete, respectiv Comitetul de Audit și Comitetul Prezidențial și de Nominalizare. Comitetul de Audit asistă Consiliul de Supraveghere pe subiecte precum raportarea financiară, auditul extern, auditul intern, controalele interne și managementul riscului, precum și conformitatea, conduita și conflictele de interese. Principalul rol al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare este de a fi implicat în planificarea succesiunii membrilor Directoratului. Totodată, Comitetul Prezidențial și de Nominalizare se ocupă de remunerarea și de conținutul contractelor de mandat ale membrilor Directoratului.

Politica de remunerare

OMV Petrom a implementat o nouă Politică de Remunerare pentru Directorat și Consiliul de Supraveghere al Companiei, aplicabilă începând cu anul financiar 2021. Politica de remunerare este aliniată cu strategia pe termen lung a OMV Petrom, cu practica curentă de piață, precum și cu opiniile și interesele acționarilor OMV Petrom. Urmează principiul nostru de bază al plății pentru performanță. Remunerarea Directoratului constă în elemente de remunerare fixe și variabile, precum și beneficii. Remunerarea variabilă (care cuprinde un Plan de stimulare pe termen lung și bonus anual) include criterii de performanță direct legate de performanța Companiei din punctul de vedere al sustenabilității (rata totală de incidente înregistrate, obiective de reducere a emisiilor de carbon, alți indicatori de sănătate, siguranță, securitate și mediu etc). Acest lucru reflectă angajamentul nostru de a ne concentra pe prioritățile de mediu și sociale care sunt relevante pentru industria noastră, compania și acționarii noștri. Pentru mai multe informații despre politica noastră de remunerare, vă rugăm să consultați pagina noastră de internet.

Directorat

Consiliul executiv este numit pentru un mandat de 4 ani de către Consiliul de Supraveghere și este format din cinci membri al căror mandat actual durează până în aprilie 2023. Directoratul stabilește strategia și politicile privind dezvoltarea Societății, gestionează activitățile și operațiunile zilnice ale companiei și raportează în mod regulat Consiliului de Supraveghere toate aspectele relevante referitoare la cursul activității, implementarea strategiei, profilul de risc și managementul riscului Societății. Subiectele legate de sustenabilitate, inclusiv aspectele materiale cheie (HSSE, schimbări climatice, etica în afaceri), fac obiectul discuțiilor în ședințele Consiliului Executiv și sunt integrate în activitățile zilnice și procesele de management ale Companiei. Directoratul aprobă Cadrul Strategic de Sustenabilitate al Grupului și Raportul Anual de Sustenabilitate și este informat despre progresul în implementarea Strategiei de Sustenabilitate. Mai multe informații despre sistemul nostru de guvernanță corporativă pot fi găsite în Raportul Anual OMV Petrom din 2021.

Experții noștri interni și liderii-cheie din funcțiile din Grup, acționând ca și coordonatori în aspectele strategice de sustenabilitate, sunt cei mai importanți jucători în dezvoltarea cadrului de sustenabilitate încorporat în strategia noastră de afaceri, precum și în implementarea acesteia.

Conform reglementărilor interne, responsabilitatea pentru Strategia de Sustenabilitate și obiectivele OMV Petrom revine Directoratului. Mai mult, am nominalizat personal responsabil cu implementarea Strategiei de Sustenabilitate OMV Petrom 2025 și a Cadrului de Sustenabilitate 2030 revizuit într-o serie de echipe de lucru, în timp ce rețeaua noastră de experți în sustenabilitate monitorizează progresul în implementarea acțiunilor planificate și întocmește rapoarte. Experții noștri raportează direct managerilor lor, care raportează mai departe membrilor Directoratului. Sarcinile lor

includ raportarea progresului în atingerea obiectivelor strategice, evenimente importante legate de subiecte materiale și alte inițiative de sustenabilitate. Subiectele ESG se află pe agenda grupurilor de lucru dedicate ale OMV Petrom, cu participarea tuturor membrilor Directoratului, a directorilor și a vicepreședinților seniori implicați.

La nivel corporativ (în cadrul Grupului OMV Petrom), Departamentul de Sustenabilitate, ca funcție a Grupului, coordonează proiectele de sustenabilitate la nivelul corporației și este responsabil pentru contribuția și raportarea subiectelor legate de sustenabilitate către părțile interesate interne și externe. De asemenea, este responsabil pentru toate campaniile de conștientizare socială corporativă și comunicarea cu părțile interesate.