Politica de confidențialitate

S.C. OMV Petrom persoană juridică din România, cu sediul în Strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, Bucuresti, Romania, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8302/1997, având Cod Unic de Înregistrare RO1590082. În calitate de operator de date cu caracter personal, denumită în cele ce urmează “operatorul”, “operatorul de date” ,”noi” sau “pe noi”,

Înțelege importanța prelucrării datelor cu caracter personal și în această privință, se obligă să protejeze datele cu caracter personal prelucrate în activitățile curente pe care le realizează, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) (“Regulamentul GDPR”).

Prin prezenta notă, am dori să vă informăm următoarele:

 • Scopul în care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, baza legală pentru prelucrarea acestor date și categoriilor de date pe care le colectăm de la dumneavoastră.
 • Durata în care procesați aceste date.
 • Drepturile pe care le primiți în calitate de persoană vizată și modalitatea în care le puteți exercita. Societățile terțe care ar putea primi datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopurile prelucrării datelor, baze legale și interese legitime care sunt urmărite de Operator sau de o terță parte și de asemenea categoriile de destinatari

Fișiere jurnal

De fiecare dată când se realizează accesul la paginile de internet, informațiile sunt trimise de către browserul de internet, respectiv pe dispozitivul dumneavoastră către serverul paginii noastre de internet/aplicației noastre și stocate temporar în fișierele jurnal de date, așa numitele fișiere jurnale. Seturile de date stocate astfel conțin următoarele date care sunt stocate până la ștergerea automată: data și ora recuperării, numele site-ului recuperat, adresa IP a dispozitivului, URL de trimitere (URL sursă, de la care ați accesat paginile noastre de internet), cantitatea de date transferată, ora încărcării și informațiile despre produs și versiune ale fiecărui browser utilizat și de asemenea numele furnizorului dumneavoastră de acces.

Baza legală pentru prelucrarea adresei IP este Articolul 6(1)(f) GDPR. Avem un interes legitim în:

  • garantăm că toate conexiunile sunt stabilite fără probleme,
  • garantăm utilizarea convenabilă a paginii noastre de internet, și
  • evaluăm securitatea și stabilitatea sistemului.

Nu este posibilă nicio inferență imediată cu privire la identitatea dumneavoastră prin intermediul informațiilor; nici noi nu facem o astfel de inferență. Datele sunt stocate și șterse automat după ce scopurile menționate mai sus au fost îndeplinite. Perioadele stabilite de regulament pentru ștergere sunt determinate de criteriul necesității.

Cookies/urmărire

Pentru pagina noastră de internet /aplicație, folosim așa numitele cookies, instrumente de urmărire și proceduri de direcționare. Mai jos se explică în detaliu cu precizie care sunt procedurile implicate și cum datele dumneavoastră sunt utilizate pentru acestea.

 

Cookies – informații generale

Pe pagina noastră de internet, folosim cookies pentru a face ca vizita pe pagina noastră de internet să fie mai atractivă și pentru a permite utilizarea anumitor funcții și, de asemenea, pentru a înregistra statistica cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Cookies sunt fișiere de date text mici pe care browserul dumneavoastră le creează automat și care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră (laptop, tabletă, smartphone și dispozitive similare) oricând vizitați pagina noastră. Cookies nu vă deteriorează dispozitivul; acestea nu conțin viruși, cai troieni sau orice alt malware. Cookie stochează informații care urmează în fiecare caz în conexiune cu dispozitivul utilizat în mod specific. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că primim orice cunoștințe directe cu privire la identitatea dumneavoastră.

Cele mai multe cookies utilizate de către noi sunt șterse din nou după încetarea sesiunii de browser (așa numitele cookies de sesiune). Alte cookies rămân pe calculator și ne permit să recunoaștem calculatorul din nou pe durata următoarei vizite (așa numitele cookies permanente sau între sesiuni). Aceste cookies, în special, servesc pentru a face oferta noastră prietenoasă cu utilizatorul, mai eficientă și mai sigură. Datorită acestor fișiere de date, este posibil, de exemplu, să primiți pe site informații care sunt personalizate intereselor dumneavoastră.

Bineînțeles, puteți configura browserul astfel încât să nu stocheze cookies pe dispozitivul dumneavoastră. Funcția ajutor din bara de meniu a celor mai multe browsere web explică cum să împiedicați browserul dumneavoastră să accepte cookies noi, cu condiția să configurați browserul să vă notifice ori de câte ori primiți un cookie nou sau cum puteți șterge toate cookies deja primite și să le blocați pe cele suplimentare.

Vă rugăm urmați următorii pași:

În Internet Explorer

Selectați butonul “Instrumente” din mediu, apoi selectați “Opțiuni Internet”. Selectați tasta “Confidențialitate”.

Acum puteți realiza setările de securitate pentru internet. Aici, puteți ajusta dacă și ce cookies sunt acceptate sau blocate.

Confirmați setarea cu “OK.”

În Firefox:

Apăsați butonul meniu și alegeți “Opțiuni.” Selectați Confidențialitate & Securitate.

În meniul derulant, alegeți Folosiți setări personalizate pentru istoric.

Acum puteți configura dacă cookies ar trebui acceptate, cât doriți să păstrați aceste cookies și să adăugați excepții și ce pagini de internet doriți să permită întotdeauna sau niciodată utilizarea de cookies.

Confirmați setarea apăsând “OK.”

În Google Chrome:

Apăsați pe meniul Chrome de pe bara de simbol browser. Selectați “Setări”.

Apăsați “Avansat.”

La “Confidențialitate & Securitate,” apăsați “Setări Conținut”.

Apăsați “Cookies”. De aici, puteți realiza următoarele ajustări pentru cookies:

 1. ștergeți cookies;
 2. blocați cookies implicit;
 3. ștergeți cookies și datele site-ului automat după închiderea browserului 
 4. permiteți excepții pentru cookies de la site-uri sau domenii specifice 

Cu toate acestea, am dori să menționăm că în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile acestui website în sfera cea mai amplă de aplicare.

În ceea ce privește datele cu caracter personal cu privire la aceste cookies și/sau informațiile conținute în acestea, baza legală a prelucrării datelor este Articolul 6(1)(f) GDPR. Interesul nostru de optimizare a paginii noastre de internet se va considera legitim în sensul prevederii de reglementare menționate mai sus.

Google Analytics

În scopul configurării pe baza nevoii și optimizării continue a paginilor noastre de internet, folosim– pe baza Articolului 6(1)(a).

GDPR – Google Analytics, un serviciu web de analiză al Google, Inc. (“Google”). Google Analytics folosește așa numitele “cookies,” fișiere text care sunt stocate pe calculator și facilitează o analiză a utilizării de către dumneavoastră a paginii de internet. În această conexiune, profilurile pseudonimizate sunt create și se utilizează cookies. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestei pagini de internet includ:

tip / versiune browser, 

sistem de operare utilizat,

URL de trimitere (site-ul vizitat anterior),

numele gazdă al computerului accesat (adresa IP), ora solicitării serverului 

În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a website-ului, pentru a compila rapoarte cu privire la activitățile website-ului și pentru a presta servicii suplimentare afiliate paginii de internet și utilizarea de internet vis-à-vis de operatorul paginii de internet. Adresa IP transferată de browserul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu fuzionează cu alte date de la Google. Prin utilizarea unei setări corespunzătoare pe software-ul browserului dumneavoastră, puteți împiedica stocarea de cookies; cu toate acestea, am dori să evidențiem că în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile acestui website în sfera sa deplină de aplicare.

În plus, puteți împiedica Google să înregistreze datele generate de cookie și cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv adresa IP) prin descărcarea și instalarea plug-in pentru browserul disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Puteți găsi informații suplimentare despre protecția datelor cu privire la Google Analytics pe pagina de internet Google Analytics.

 • Durata prelucrării datelor 

Vom păstra datele cu caracter personal doar pentru o perioadă care este rezonabil necesară având în vedere cerințele pentru a răspunde la întrebări care sunt puse sau pentru a soluționa problemele, face îmbunătățiri, activa serviciile și îndeplini cerințele legislației aplicabile. Acest lucru înseamnă că poate păstra datele cu caracter personal o perioadă rezonabilă de timp, inclusiv după ce partea interesată a încetat să utilizeze pagina de internet. După această perioadă, datele cu caracter personal vor fi șterse.

 • Destinatarii datelor cu caracter personal. Transferul datelor cu caracter personal 

Cu excepția prelucrării indicate aici, nu împărtășim date cu destinatarii care își au domiciliul în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European.

 • Securitatea prelucrării 

Vom asigura securitatea prelucrării datelor dumneavoastră de la data la care sunt concepute prin implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate.

Vă vom informa de asemenea imediat dacă orice încălcare a securității datelor poate crea un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cu excepțiile prevăzute la Art. 34 din Regulament.

 • Drepturile pe care le primiți în calitate de persoană vizată:

Având în vedere statutul personalității dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a fi informat(ă) cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării datelor;
 2. Dreptul de acces la datele prelucrate și la o serie de informații, în conformitate cu legislația, vă permite să fiți informat(ă) dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, de asemenea, detaliile disponibile în acest sens (inclusiv, dar fără a se limita la sfera de aplicare a prelucrării, categoriile de datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal etc.),
 3. Dreptul de a obține rectificarea și/ sau finalizarea datelor cu caracter personal fără întârziere;
 4. Dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal fără întârziere în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, când datele cu caracter personal nu mai sunt cerute în scopurile în care au fost colectate sau prelucrate);
 5. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute de legislație (de exemplu, provocarea acurateței datelor pentru o perioadă care permite operatorului să verifice acuratețea datelor).
 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obține datele prelucrate personal în mod structurat, care sunt utilizate în prezent și pot fi citite automat în scopul transmiterii acestor date către alt operator, fără niciun obstacol de la operator, în cazurile prevăzute de art. 20 din Regulament.
 7. Dreptul la opoziție Aveți dreptul de a vă opune, din motive care au legătură cu situația dumneavoastră particulară, prelucrarea în interesul public sau interesul legitim al operatorului sau în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea profilurilor pe baza acestor justificări, cu excepțiile prevăzute la art. 21 din Regulament.
 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, cu excepțiile prevăzute de art. 22 din Regulament.
 9. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate în România.

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să realizați o cerere în scris sau verbală, indicând calitatea dumneavoastră și obiectul cererii, pe care le puteți adresa SUA folosind datele de contact de mai jos:

În atenția: departamentul de confidențialitate  

E-mail: privacy@petrom.com

Dacă solicitați o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de noi, aceasta vă va fi comunicată în format tipărit sau electronic, în funcție de opțiunea pe care o faceți. Orice copii ulterioare ale acestor date vor fi oferite contra cost.

Vom analiza fondul cererilor dumneavoastră și vă vom pune la dispoziție fără întârziere și în orice caz în termen de o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni când complexitatea și numărul de cereri solicită astfel. Pentru cererile depuse de dumneavoastră în format electronic, răspunsurile vor fi trimise de asemenea electronic, dacă nu se solicită în mod expres trimiterea acestora în alt format.