Performanța Economică

 Unitate202120202019201820172016
Profit/(pierdere) înainte de impozitaremil.lei3.3981.4794.2774.9142.9041.052
Venituri din vânzări¹mil.lei26.01119.71725.48522.52319.43512.594
Capitalizarea totală²mil.lei28.26520.5925.3216.93716.214.784
Cantitatea de produse furnizate/vânduteUnitate202120202019201820172016
Vânzări totale de produse rafinate Downstream Oilmii t5.3394.9935.4624.9875.0734.932
din care Benzinămii t1.2831.2911.311.2081.2491.297
Motorinămii t2.7892.5182.7022.4942.4342.409
Kerosene/combustibil de aviațiemii t164126289275279251
Păcură și bitummii t315329342267276282
din care vânzări cu amănuntul³mii t2.9442.6192.8472.7432.7032.561
Volumul total de vânzări hidrocarburi din Upstreammil. bep44,9650,352,154,357,859,9
Volumele de vânzări de gaze naturaleTWh48,95754,847,351,450,4
Producția netă de energie electricăTWh4,84,23,43,82,72,9
Valoarea economică directă generată (VEDG)⁴mil.lei26.35520.44126.0422.89819.82517.224
Valoarea economică distribuită (VED)⁵mil.lei25.21520.94123.97919.81318.1716.188
Valoarea economică reținutămil.lei1.139-5002.0613.0851.6551.036
Asistență financiară din partea GuvernuluiUnitate202120202019201820172016
Facilități fiscale (în principal pentru profit reinvestit)mil.lei5635991413
Credite fiscale (în principal sponsorizări)mil.lei664781382524
Alte beneficii financiaremil.lei171310889
Subvenții pentru investiții⁶mil.lei10010381203
 Unitate202120202019201820172016
Total rezerve dovedite la data de 31 decembriemil. bep419473504532566606
Producția totală de hidrocarburi, din caremil. bep47,2152,9855,3558,361,1863,74
producție țiței și condensatmil. bep23,0525,5126,1226,7827,3329,15
producție gaze naturalemld. m33,704,214,474,835,185,29
Total rezerve dovedite la data de 31 decembriemil. bep419473504532566606
Producția totală de hidrocarburi, din caremil. bep47,2152,9855,3558,361,1863,74
producție țiței și condensatmil. bep23,0525,5126,1226,7827,3329,15
producție gaze naturalemld. m33,704,214,474,835,185,29

Notă: Începând din 2017, Situația consolidată a veniturilor și cheltuielilor OMV Petrom a fost restructurată în concordanță cu cele mai bune practici din industrie, cu scopul de a reflecta mai bine operațiunile Grupului și de a crește transparența pentru utilizatorii situațiilor financiare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul OMV Petrom Noutăți Investitori publicat în data de 6 aprilie 2017, care poate fi consultat pe website-ul companiei www.omvpetrom.com, secțiunea Investitori › Noutăți

¹ Vânzări excluzând accizele la produsele petroliere.
² Calculat pe baza prețului acțiunii de închidere și a cursului de schimb RON/EUR din ultima zi de tranzacționare a anului respectiv.
³ Vânzările cu amănuntul se referă la vânzările prin stațiile de alimentare ale Grupului din România, Bulgaria, Serbia, Moldova.
⁴ VEDG = venituri nete din vânzări, alte venituri din exploatare și venituri financiare (venituri din dobânzi și venituri din investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență).
⁵ VED = valoarea distribuită către părțile interesate (furnizori, guvern, furnizori de capital, angajați, acționari, alți membri din societate).
⁶ În principal, se referă la contractul de finanțare pentru investiția în Centrala Electrică cu Ciclu Combinat Brazi (pe baza datei încheierii acordului).