Performanța de Mediu

EnergiaUnitate202120202019201820172016
Consumul de energie¹PJ45,0643,943,145,143,345,75
Consumul de combustibil în cadrul organizațieiPJ60,3557,15n.r.n.r.n.r.n.r.
Consumul de energie electrică²PJ1,361,18n.r.n.r.n.r.n.r.
Consumul de energie pentru încălzire, răcire și generare de abur²TJ103,2100,3n.r.n.r.n.r.n.r.
Energie electrică vandută³PJ16,614,2n.r.n.r.n.r.n.r.
¹ Se referă la energia totală utilizată în cadrul operațiunilor pe baza calculelor la fața locului cu date și metodologii specifice.
² Include doar energia electrică, energia pentru încălzire, răcire și generare de abur achiziționată sau consumată. Energia electrică, energia pentru încălzire, răcire și generare de abur consumată din producție proprie este inclusă în consumul de combustibil.
³ Energia electrică vândută intern este exclusă
n.r. = neraportat

 

EmisiileUnitate202120202019201820172016
Emisiile de GES       
GES (directe, scop 1)¹mil. t CO2eq4,044,184,424,553,994,40
din care din activități din Upstreammil. t CO2eq1,221,582,092,162,022,32
din care din activități din Downstreammil. t CO2eq2,822,602,342,391,982,07
CO2mil. t3,643,543,403,613,183,29
N2Ot192021242324
CH4t15.90925.38440.28637.36132.04844.304
GES (indirect, scop 2)²mil. t CO2eq949445805758
GES (indirect, scop 3)³mil. t CO2eq23,3324,7426,0623,24n.rn.r
Alte emisii in aer       
SO2t589614613572630679
NOxt2.9153.0543.2113.5843.293.218
Compuși organici volatili nemetanici (NM-VOC) (NM-VOC)t3.1143.5865.085.3645.3586.958
Emisii de pulberit646264596263
¹Emisiile de GES Scop 1 se referă la emisiile directe din operațiunile care sunt deținute sau controlate de Companie. Folosim factori de emisie din diferite surse, de exemplu, IPCC, API GHG Compendium etc. Din 2016, OMV Petrom aplică potențialul de încălzire globală din IPCC Fourth Assessment Report (AR4 – 100 year).
²Emisiile de GES Scop 2 se referă la emisiile indirecte rezultate din generarea de energie electrică, pentru încălzire, pentru răcire sau pentru generarea de abur, cumpărată sau achiziționată. Folosim factori de emisie din diferite surse, de exemplu, autorități naționale, factori de emisie specifici furnizorilor etc. Datele din tabel se referă la abordarea bazată pe piață.
³ Emisiile de GES Scop 3 se referă la alte emisii indirecte care se verifică în afara organizației, inclusiv emisiile în Upstream și Downstream. Folosim factori de emisie din diferite surse, de exemplu, IPCC, PlasticsEurope etc. Datele includ emisiile de GES Scop 3 din utilizarea și prelucrarea produselor vândute. Sunt excluse vânzările pure cu „marjă de tranzacționare”, precum și vânzările între entitățile Companiei.
Gaze arse la faclă și ventilateUnitate20212020*2019*2018*20172016
Hidrocarburi arse la faclăt21.37916.93327.62739.22638.66722.189
Hidrocarburi ventilatet16.19526.36842.50639.40531.34848.233

Volumele de gaze arse la faclă și ventilate in Upstream sunt calculate în conformitate cu reglementările legale și interne și au la bază bilanțul de gaze. În mod regulat, se efectuează verificări, iar volumele calculate se ajustează, dacă este cazul. Datele se pot modifica în urma rezultatului verificărilor efectuate și sunt consolidate anual. *În urma procesului intern descris mai sus, într-o singură locație unde existau două coșuri alternative de evacuare a gazelor (unul prin ardere la faclă, altul prin ventilare), o cantitate de gaze a fost reclasificată din categoria de gaze arse la flacă în categoria de gaze ventilate.

Intensitatea GES a operațiunilor PetromUnitate202120202019201820172016
Intensitatea GES în Upstreamt CO2 eq/tep186214270266237263
Intensitatea GES în rafinăria Petrobrazi¹t CO2 eq/t țiței234246247254240251
Intensitatea GES în CCPP¹t CO2 eq/ MWh355359361356359366
Indicele de intensitate GES în OMV Petrom²%-5,6-40,56,7-6,3-5,9
¹ Emisiile verificate de CO2
² Emisiile de CO2 echivalent asociate cu o anumită producție folosind următoarele unități de măsură: Upstream: t CO2eq/tep, Rafinăria Petrobrazi: t CO2eq/t debit, CCPP: t CO2eq/MWh, consolidate într-un indice de intensitate a carbonului al operațiunilor OMV Petrom, pe baza pe mediei ponderate a intensității de carbon a segmentelor de producție.
Apa și Apa UzatăUnitate202120202019201820172016
Total apă extrasă ¹,²megalitri56.34759.36217.9318.2916.7517.59
 • din care apă subterană
megalitri5.3485.75.785.197.086.6
  • din care apă dulce (≤1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri5.255.438n.r.n.r.n.r.n.r.
  • din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri98262n.r.n.r.n.r.n.r.
 • din care apă de suprafața
megalitri10.56811.3611.0511.848.459.73
  • din care apă dulce (≤1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri10.56811.36n.rn.rn.rn.r
  • din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri00n.rn.rn.rn.r
 • din care apă din sistemele publice de alimentare cu apă
megalitri9618511.11.261.221.26
  • din care apă dulce (≤1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri961851n.rn.rn.rn.r
  • din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri00n.rn.rn.rn.r
 • din care apă de mare
megalitri108n.rn.rn.rn.r
 • din care apă produsă
megalitri39.4641.443n.rn.rn.rn.r
Apă extrasă pe surse din toate zonele cu stres de apă³Unitate202120202019201820172016
Total apă extrasă pe surse din toate zonele cu stres de apă³megalitri191510n.rn.rn.rn.r
 • din care apă din subteran
megalitri98262n.rn.rn.rn.r
  • din care apă dulce (≤1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri00n.rn.rn.rn.r
  • din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri98262n.rn.rn.rn.r
 • din care apă de suprafața
megalitri00n.rn.rn.rn.r
  • din care apă dulce (≤1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri00n.rn.rn.rn.r
  • din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri00n.rn.rn.rn.r
 • din care apă din sistemele publice de alimentare cu apă
megalitri1849n.rn.rn.rn.r
  • din care apă dulce (≤1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri1849n.rn.rn.rn.r
  • din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate)
megalitri00n.rn.rn.rn.r
 • din care apă de mare
megalitri00n.rn.rn.rn.r
 • din care apă produsă
megalitri75199n.rn.rn.rn.r
Apă consumată¹megalitri46.33249.632n.rn.rn.rn.r
Total apă consumată din toate zonele cu stres de apă³megalitri187322n.rn.rn.rn.r
Apa reciclată și refolositămegalitri313.206311.797n.rn.rn.rn.r
Apă deversatăUnitate202120202019201820172016
Total apă deversată în toate zonele pedestinațiemegalitri10.0159.73n.rn.rn.rn.r
 • din care în apa de suprafață
megalitri9.119.038n.r.n.r.n.r.n.r.
 • din care în apa subterană
megalitri00n.r.n.r.n.r.n.r.
 • din care în apa de mare
megalitri88n.r.n.r.n.r.n.r.
 • din care la terti
megalitri897684n.r.n.r.n.r.n.r.
Total apă deversată în toate zonele cu stres de apă³megalitri411n.r.n.r.n.r.n.r.
Apă deversată – calitateUnitate202120202019201820172016
Hidrocarburi (țiței) deversatet312681413
¹Cu excepția apei extrase pentru o singură utilizare, care nu este aplicabilă în OMV Petrom.
² Apa produsă este inclusă, în conformitate cu standardul GRI 303 din 2018 care trebuie utilizat pentru realizarea rapoartelor de sustenabilitate care se vor publica după 1 ianuarie 2021.
³ Se aplică la Kazahstan.
Intensitatea apei dulci extrase în operațiunile OMV PetromUnitate202120202019201820172016
Intensitatea apei dulci în Upstreammc/tep0,670,570,610,660,710,71
Intensitatea apei dulci în Downstream Oil¹mc/t materie prima1,712,162,102,261,741,82
Intensitatea apei în Centrale electricemc/MWh0,920,981,020,971,041,12
Indicele de intensitate a apei dulci în OMV Petrom²%-6,54-0,2-4,7+11,5-3,3-6,2
¹ Nu include centralele electrice
² Media ponderată a variațiilor intensității apei dulci de la diviziile de afaceri
DeșeuriUnitate202120202019201820172016
Total deșeuri¹t605.172537.855527.928430.431367.205812.36
 • din care deșeurile nepericuloase
t272.015158233.815186.643149.483568.419
  • din care deșeurile nepericuloase pentru depozitare finală
t34.71849.59981.66636.65618.599.091
  • din care deșeurile nepericuloare pentru valorificare²
t230.39597.74124.58132.54123.347405.893
  • din care deșeurile nepericuloase pentru incinerare
t96921023.8167891173
  • din care deșeurile nepericuloase pentru alte modalități de eliminare
t5.93310.453.75516.7697.54563.262
 • din care deșeurile periculoase
t333.157379.855294.113243.788217.722243.941
  • din care deșeurile periculoase pentru depozitare finală
t4.3026.83148.83251.9737.65139.769
  • din care deșeurile periculoare pentru valorificare²
t269.543314.964158.54364.53851.56697.861
  • din care deșeurile periculoase pentru incinerare
t11.65613.7868922.3934.3811.053
  • din care deșeurile periculoase pentru alte modalități de eliminare
t47.65644.27485.846124.887124.12595.258
Deșeuri direcționate la eliminaret105.235125.15244.805233.353192.292308.606
Deșeuri deviate de la eliminaret499.937412.705283.123197.078174.913503.754
Rata de valorificare a deșeurilor ²%837753464862
¹ Cantități totale de deșeuri, inclusiv cele care provin din proiecte unice
² Valorificarea reprezintă prevenirea eliminării deșeurilor, prin supunerea lor unor operațiuni de pregătire pentru reutilizare, reciclare sau alte operațiuni de recuperare.
ScurgeriUnitate202120202019201820172016
Scurgeri totalenumăr2.1422.2672.0122.1642.3752.105
 • din care majore (de exemplu, nivel de severitate de la 3 la 5)
număr201201
 • din care minore (de exemplu, nivel de severitate sub 3)
număr2.142.2672.0112.1622.3752.104
Volumul de scurgerilitri48.76131.90854.19535.44251.4997.59
Cheltuieli de protecția mediului¹Unitate2021202020192018*20172016
Cheltuieli de protecția mediului, cu excepția amortizăriimil. EUR103,9370,48124,2996,87103,69n.r.
Investiții de mediu pentru activele puse în funcțiunemil. EUR28,5936,2645,8259,4329,39n.r.
¹Pentru raportarea cheltuielilor de protecția mediului, OMV Petrom folosește metodologia EMA (Environmental Management Accounting) dezvoltată de Federația Internațională a Contabililor (FIC)
Numărul de reclamații privind impacturile de mediuUnitate202120202019201820172016
Numărul total de reclamațiinumăr7867379069491.0461.469
Compensație pentru contaminarea terenurilor – Persoane fizicenumăr377298380463573679
Compensație pentru contaminarea terenurilor – Persoane juridicenumăr91823292833