Protejarea biodiversității

Conform Standardului de Managementul al Mediului al OMV Petrom şi a Procedurii de Evaluare a Impactului de Mediu și Social, toate activităţile noastre trebuie gestionate astfel încât să genereze un impact minim asupra florei și faunei din ariile naturale protejate. În 2020, OMV Petrom a finalizat dezvoltarea unei aplicații mobile pentru a permite angajaților să identifice cu ușurință speciile protejate observate în limitele lor operaționale. Acest proiect contribuie la îmbunătățirea monitorizării conservării biodiversității și la creșterea gradului de conștientizare cu privire la acest subiect.

 

Impacturile directe și indirecte observate sau prezise asupra biodiversității și serviciilor ecosistemice sunt descrise și analizate în evaluarea impactului asupra mediului.

 

Examinările biodiversității sunt efectu­ate în toate amplasamentele relevan­te pentru a identifica, pe cât posibil, potențialul prezenței speciilor amenințate la nivel național sau global, a ecosistemelor amenințate cu dispariția sau fragile, prote­jate prin lege, și a zonelor recunoscute la nivel internațional cu biodiversitate sensibi­lă. În cazul unor impacturi semnificative ob­servate sau prognozate, aplicăm ierarhia de atenuare, iar planificarea acțiunilor acordă prioritate evitării și minimizării în defavoarea restaurării și compensării impactului.

Proiectul Conducta Midia din Zona de Producție Petromar din Upstream – atenuarea riscurilor în zonele sensibile

Pentru a atenua riscurile operaționale pentru o zonă sensibilă din punct de vedere al mediului, am implementat un proiect cu scopul de a redirecționa 2,5 km din conducta principală de petrol de la Platforma centrală offshore până la Terminalul Midia din Zona de Producție Petromar din Upstream. Acest segment de conductă se află într-o zonă nisipoasă, mlăștinoasă, cu o pânză freatică înaltă, unde un răspuns eficient la o posibilă deversare ar fi fost dificil. Obiectivul a fost instalarea unui nou segment de conducte (cu un sistem de protecție catodică pentru a asigura integritatea pe termen lung) pe un traseu deviat, precum și dezafectarea unui segment vechi de conducte (prin curățare și etanșare).

 

Autoritățile de mediu competente au permis realizarea Proiectului Conductei Midia, care a avut un impact temporar redus asupra mediului. Nu a implicat utilizarea resurselor de care depinde biodiversitatea. De asemenea, nu a afectat integritatea ariilor naturale protejate (terenul a fost redat la starea inițială) și habitatul protejat „pajiști sărate mediteraneene” (900 m de conductă care traversează acest habitat au fost realizate prin foraj orizontal direcțional).

 

„Zona Corbu-Midia este una dintre cele mai sensibile zone din Upstream. Conducta principală de petrol OMV Petrom de pe mare trece printr-o zonă protejată a Biosferei, în apropierea comunității satului Corbu. Identificarea riscurilor și punerea în siguranță a integrității acestei conducte este modalitatea responsabilă a OMV Petrom de a acționa pentru comunitatea locală, pentru mediu și pentru afacerea noastră.” Alin Viorel Bulău, Manager de proiect

ODD 15, Ținta 15.5: Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 2020, a proteja și preveni extincția speciilor amenințate.

Caracteristicile zonei sensibile din punct de vedere al mediului:

► Delta Dunării RO SCI 0065 (Sit de importanță comunitară);

► Rezervația Biosferei Delta Dunării;

► Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe RO SPA 0031 (Zonă cu protecție specială);

► la 1 km distanță de Marea Neagră RO SPA 0076 și Zona maritimă a Deltei Dunării RO SCI 0066;

► valorile biodiversității enumerate în Directiva Habitat 92/43 CEE: broască țestoasă mediteraneană (testudo graeca) și pajiști sărate mediteraneene (Juncetalia maritimi).