Conștientizare și formare

În 2020, din cauza condițiilor specifice de pandemie, am continuat să organizăm cursuri de formare cu grupuri selectate, concentrân­du-ne pe creșterea gradului de conștientizare a riscurilor și impactului drepturilor omului din activitățile noastre. Începând din 2019, cur­surile de e-learning pentru drepturile omului OMV Petrom, un instrument valabil pentru toți angajații din cadrul grupului OMV Petrom, au devenit o parte a „My Success Factors” ca un curs voluntar pentru toți angajații. Acest mo­dul este o sesiune interactivă de formare de 30 de minute care predă o înțelegere de bază a drepturilor omului în general și a relevanței acestora pentru afacerea noastră în mod spe­cific, oferind oportunitatea angajaților de a-și testa cunoștințele folosind exemple concrete din viața reală. În acest an, 1.197 de angajați, din cadrul Grupului OMV Petrom, au fost instruiți prin cursul de e-learning (aproxima­tiv 600 de ore, 11% din totalul angajaților). Programul nostru de e-learning cu privire la drepturile omului a fost reluat de majoritatea angajaților și este acum disponibil în trei limbi.

 

În plus, alte 150 de persoane care lucrau de acasă și aparțin unui grup țintă special- ca­tegorie de persoane expuse riscurilor privind drepturile omului – au primit cursuri speciale prin e-mail. De asemenea, am creat o pagină autonomă a drepturilor omului pe site-ul nostru extern, cu politica noastră privind drep­turile omului. Activitatea în domeniul dreptu­rilor omului are un indicator de perfomanță specific și este inclusă în Strategia de Sustenabilitate 2025: Formarea face parte din obiectivele de dezvoltare ale angajaților.

 

Ca în fiecare an, a avut loc o campanie de comunicare pentru susținerea drepturilor omului la locul de muncă și acasă, în decem­brie, când Ziua Internațională a Drepturilor Omului a fost adusă în atenția angajaților sub mesajul: „Suntem cu toții împreună ”. Toți angajații la nivel de Grup au fost informați despre angajamentul nostru și au fost invitați să finalizeze programul de învățare electroni­că în domeniul drepturilor omului.

Riscuri și impacturi ale activităților privind drepturile omului

Activitățile operaționale ale OMV Petrom pot avea impact asupra drepturilor comunităților locale, în special atunci când obține acces temporar sau permanent la terenurile lor pentru proiectele Grupului care pot impli­ca deplasarea fizică și/sau economică a acestor populații. De asemenea, emisiile de zgomot și praf și alte impacturi potențiale pot avea, de asemenea, consecințe asupra mijloacelor de trai ale comunităților vecine. În consecință, accesul la terenul comunităților locale și dreptul acestora la sănătate și la un nivel de trai adecvat sunt două aspecte importante pentru OMV Petrom.

OMV Petrom promovează principiile drep­turilor omului către companiile private de securitate pe care le angajează, în legătură cu activitățile sale. Aceste companii le încor­porează prin instruirea oferită personalului de securitate.

Prevenirea muncii forțate și a copiilor în lanțul de aprovizionare este un alt domeniu major de îngrijorare. Un proiect poate contribui la impactul negativ asupra drepturilor omului dacă pentru realizarea acestuia sunt implicați contractorii de proiect cu practici de muncă slabe. Un alt exemplu direct legat de un im­pact negativ asupra dreptului omului poate fi legat de forțele de securitate staționate pentru a proteja activele care folosesc forță excesivă împotriva oamenilor din comunități sau care nu sunt conforme cu reglementările muncii (adică, angajarea lucrătorilor minori, discrimi­nare în practica de angajare sau salarizare).

Obiectivul nostru de sustenabilitate 2025► Furnizarea de cursuri de formare în domeniul drepturilor omului pentru toți angajații expuși riscurilor drepturilor omului, până în 2025.⃰
Status 2020► Curs de formare cu privire la drepturile omului prin instrumente de e-learning și ateliere speciale pentru persoanele expuse riscurilor legate de drepturile omului; 26% din grupul vizat.
Plan de acțiune în vederea atingerii obiectivului► Promovarea în continuare a cursurilor de e-learning în domeniul drepturilor omului în cadrul Grupului.
► Sesiune de instruire în domeniul drepturilor omului în zonele de producție pentru nevoile comunităților.

 

Grup țintă = angajații din țările cu riscuri ridicate referitoare la drepturile omului și funcții responsabile sau răspunzătoare pentru punerea în aplicare a responsabilităților noastre în domeniul drepturilor omului (Resurse Umane, Securitate, Managementul amplasamentului, Audit HSSE, Relații comunitare/Dezvoltare comunitară, Achiziții, Ombuds), precum și funcții corporative corespunzătoare  200 de angajați se afla in zona de funcții corporate sau corespund unor funcții care sunt expuse la riscurile privind drepturile omului

Sustainable Development Goals (SDGs) supported