Proiecte de dezvoltarea comunităților

În 2020, am investit peste 6,3 milioane euro în proiecte în principal pentru sănă­tate, educație și mediu și în 88,09% din operațiunile noastre am implementat progra­me de implicare și dezvoltare a comunității locale. Prin programele noastre comunitare și investițiile sociale, am avut peste 140.000 de beneficiari și am instruit peste 450 de persoane pentru ocuparea forței de muncă.

Sprijinirea societății în lupta împotriva COVID-19

România

Sponsorizare de aprox. de 1,4 mil. euro pentru 17 instituții medicale din prima linie din România, pentru a putea lupta în fiecare zi împotriva coronavirusului. Am furnizat echipamente medicale, consumabile medicale, măști, dezinfectanți, teste COVID-19.

OMV Petrom a sponsorizat Crucea Roșie pentru echipamente și truse de testare pen­tru diagnosticarea rapidă a COVID-19 pen­tru 10 spitale de stat. În Divizia Retail, am pregătit, transportat, donat peste 20.000 de colete direct la 7 spitale, în avans am trimis mașini de cafea și palete de cafea VIVA.

În toate cele 7 zone de producție din Divizia Upstream, ajutorul financiar al OMV Petrom a fost utilizat pentru achiziționarea de echipamente medicale, materiale medica­le, măști, dezinfectanți, teste COVID-19 și 5.000 de viziere pentru personalul medical de la unitățile medicale din prima linie.

Moldova

Ajutorul financiar a fost utilizat pentru nevoile urgente ale spitalelor (de exemplu, achiziționarea de echipamente medicale). OMV Petrom a fost implicat și în sprijinirea sistemului medical din Moldova în partene­riat cu organizația Crucii Roșii din Moldova. Intervenția a constat în aprovizionarea personalului medical din instituțiile medica­le din trei regiuni moldovenești care aveau un număr important de cazuri de coronavi­rus, cu consumabile medicale necesare în activitatea de zi cu zi.

Serbia

Am donat 10.000 euro pentru Institutul de Virologie, Vaccinuri și Seruri „Torlak” și Centrul Comunitar de Sănătate din Vozdovac. Aceste fonduri au contribuit la asigurarea funcționării organizațiilor în contextul anului 2020. Institutul Torlak este un producător național de vaccinuri și seruri, preparate și agenți imunobiologici și diagnostici, care aprovizionează instituții de sănătate din Serbia. A doua organizație a fost Centrul Comunitar de Sănătate Vozdovac, o organizație cheie în răspunsul local la pandemie.

Bulgaria

În parteneriat cu Crucea Roșie bulgară, am sprijinit spitalele cu materiale de prevenție pentru COVID-19 și echipamente medicale mici. De asemenea, o parte din sprijinul nostru a constat în donarea de cafea, pahare de cafea și alte materiale legate de cafea; biscuiți și aparate de cafea pentru camera de urgență care trebuiau să se ocupe de cazurile COVID-19.

ODD 3, Ținta 3.3: Până în 2030, eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei, bolilor condiționate de apă și a altor boli transmisibile; Ținta 3.8: Obținerea unei acoperiri universale în domeniul sănătății, inclusiv protecția împotriva riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente și vaccinuri esențiale sigure, eficiente, de calitate și la prețuri accesibile pentru toți.

Având în vedere că educația este unul dintre pilonii investițiilor sociale ale OMV Petrom, am fost implicați în inițiative care au facilitat accesul la educație a persoanelor vulnerabile în timpul pandemiei din zonele rurale. Astfel, am sprijinit copiii vulnerabili din școlile pri­mare din zonele rurale să rămână în contact cu școala prin mii de dispozitive electronice donate. În plus, am sprijinit și inițiativele care au avut ca scop instruirea profesorilor cu privire la modul de predare folosind instru­mente digitale.

Obiectivul nostru de sustenabilitate 2025► Menținerea licenței sociale de operare prin intermediul strategiilor, planurilor și bugetelor anuale pentru relații și dezvoltare comunitară, pe baza evaluării impactului social, nevoilor și riscurilor operațiunilor OMV Petrom.
Status 2020► Implementarea proiectelor care susțin sistemul medical în contextul pandemiei COVID-19, conform angajamentului nostru față de ODD-uri.
► Implementarea proiectelor care susțin educația și formarea profesională și tehnică, în conformitate cu angajamentul nostru față de ODD 4 (Școala Petroliștilor, Săptămâna profesională, Profesor online).
► Implementarea proiectelor care susțin comunitățile locale ale OMV Petrom.
Plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Continuarea implementării proiectelor care susțin educația și profesională și tehnică, precum și sănătatea în conformitate cu angajamentul nostru față de ODD 4 și ODD 3 ca prioritate principală.
► Continuarea sprijinirii comunităților locale OMV Petrom prin diferite proiecte, fiind în continuare partenerul lor, în conformitate cu strategia noastră de sustenabilitate.

 

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Implicarea comunității

Analizăm proiectele pentru a minimiza ris­curile legate de comunitate și colaborăm cu oamenii de la nivel local pentru a preveni, reduce și gestiona efectele care pot apărea din acestea. De exemplu, proiectele imple­mentate de CERC-uri au fost considerate ca fiind o reacție rapidă în contextul coronavi­rusului pentru a sprijini instituțiile medicale din România, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova, precum și pentru a sprijini elevii vulnerabili să rămână conectați la sistemul de învățământ. OMV Petrom se concen­trează întotdeauna pe conducerea afacerii în mod responsabil, eficient și într-un mod inovator. Ne angajăm să creăm valoare pe termen lung pentru Companie și părțile inte­resate, respectând în același timp mediul și sprijinind comunitățile în care operăm.

 

În 2020, am continuat să sprijinim CERC-urile din comunitățile principale ale OMV Petrom pentru a împuternici comunitățile noastre locale, obținând rezultate importante:

► 500 de beneficiari în cinci comunități locale;

► 129 de participanți au obținut certificări de recalificare.

► peste 120 de copii din cinci comunități au beneficiat de programe educaționale pentru a reduce abandonul școlar și pentru a spori performanța școlară la examenele naționale.

 

Continuând abordarea noastră de dezvol­tare a capacităților, în 2020, am organizat două întâlniri de consultare pentru schim­bul de experiență cu privire la intervenția în comunități în contextul pandemiei COVID-19 pentru 11 CERC-uri cu scopul de a crește capacitatea lor organizațională în vederea sporirii dezvoltării locale.

 

O altă activitate de consultare desfășurată în 2020 cu părțile interesate a fost o întâlni­re cu cele mai relevante ONG-uri de mediu pentru a discuta problemele semnificative de mediu în comunitățile locale din România pentru anul 2021.

 

În Upstream, OMV Petrom a continuat să sprijine procesul de educație locală pentru a face față contextului pandemiei COVID-19. Astfel, am oferit școlilor locale dispozitive electronice pentru a reduce abandonul școlar și am oferit cursuri de recalificare pentru persoanele vulnerabile din comunitățile locale. Din cauza crizei coronavirusului, digitalizarea sistemului de învățământ s-a făcut peste noapte, dar principalii actori, profesori și elevi nu au fost pregătiți pentru această schimbare rapidă. Am susținut inițiativele care au avut ca scop instruirea profesorilor în domeniul predării online și am donat mii de dispozitive IT pentru copiii vulnerabili și profesori.

 

Contextul pandemic a condus la scăderea numărului și tipurilor de locuri de muncă. Mulți români s-au întors în România și acest lucru a contribuit la necesitatea continuării proiectelor de recalificare profesională. Am continuat cursurile de dezvoltare personală pentru dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor – vorbirea în public. De asemenea, o parte importantă a proiectelor noastre a vizat adulții din comunitățile locale pentru a crește capacitatea de angajare pe piața muncii.

 

În 2020, la rafinăria Petrobrazi, am dez­voltat un grup de lucru pentru implicarea comunității, cu un plan de acțiune stabilit care integrează soluții adecvate scopului, care se adresează nevoilor locale prin im­plicarea tuturor părților interesate relevante din celelalte divizii ale Companii, comunități locale și autorități. În cadrul acestui grup de lucru, am implementat proiecte în benefi­ciul comunităților din apropierea rafinăriei Petrobrazi, proiecte pentru mediu (de exem­plu, programe de împădurire și îmbunătățiri ale eficienței energetice în proiecte locale), sănătate (donații la spitale) și educație (de exemplu, modernizare de școli, burse școlare și programe profesionale).

 

În filialele noastre, am continuat să avem grijă de comunitățile în care suntem prezenți prin implicarea noastră în susținerea, în pri­mul rând, a sistemului medical pentru a face față pandemiei de COVID-19 și proiectelor de educație.

Proiecte de dezvoltare comunitară

Început în 2015, programul de educație profesională reprezintă angajamentul pe termen lung al OMV Petrom de a sprijini și îmbunătăți sistemul de învățământ tehnic și profesional din România. De asemenea, prin această abordare, dorim să creștem gradul de conștientizare cu privire la importanța acestui tip de educație în dezvol­tarea economiei naționale și în implementa­rea soluțiilor pentru piața noastră specifică a muncii. Programul de educație profesi­onală a constat din două inițiative majore în 2020: Școala Petroliștilor și Săptămâna Meseriaşilor.

 

Școala Petroliștilor este un program educațional tradițional prin care implemen­tăm soluții pentru viitorul educației profe­sionale în domeniul petrolului și gazelor. Primele două generații de absolvenți din programul nostru de educație sunt fie angajați la OMV Petrom (55 de elevi), fie au continuat studiile. De asemenea, în timpul implementării proiectului, am investit în echipamentele laboratoarelor școlilor parte­nere cu tehnologii moderne, echipamente și cursuri de formare pentru profesori. Mai mult, în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, am dezvoltat un curri­culum educațional actualizat pentru a sprijini profesorii și elevii.

 

În 2020 am început proiectul adoptând forma sistemului dual. Astfel, am înființat trei clase noi de operatori de sonde în trei licee din județele Argeș, Dâmbovița și Bacău. În toți cei trei ani școlari, elevii vor beneficia de o bursă în valoare de 200 RON acordată de statul român și de o bursă suplimen­tară acordată de OMV Petrom de până la 700 RON pe lună în funcție de rezultatele obținute la școală. De asemenea, elevii vor avea posibilitatea de a participa la stagii de pregătire practică. Vom contribui, de ase­menea, la dezvoltarea cadrelor didactice, la actualizarea programei de învățământ și la modernizarea laboratoarelor. După absolvi­rea celor trei ani de învățământ profesional, elevii vor obține o certificare profesională valabilă în toată Europa și vor avea ocazia să devină angajați OMV Petrom.

 

Proiectul Săptămâna Meseriaşilor a fost realizat în parteneriat cu două licee – Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina și Colegiul Tehnic Elie Radu Liceul Ploiești – din comunitățile OMV Petrom din județul Prahova. Abordarea proiectului a fost adaptată la contextul pandemiei și a fost implementată online. Proiectul a fost de­dicat pentru 156 de elevi din clasa a IX-a, mecanici și electricieni și 81 de profesori, ca parte a activităților planificate în cadrul programului național „Săptămâna altfel”. Viitorii meșteri au trecut printr-un program intens, cu ateliere online de dezvoltare personală și profesională pentru a com­pleta educația formală. Profesorii implicați în proiect au participat la formare online pentru a-și adapta metodele și a efectua predarea online și a gestiona conflictele din cadrul relației profesor-elev. Tema de instruire pentru profesori s-a bazat pe un proces de evaluare a nevoilor. Toți benefici­arii proiectului din cele două școli partene­re au beneficiat de echipamente digitale, tablete și abonament la internet timp de un an, în valoare de 37.000 euro.

 

Program de voluntariat

OMV Petrom susține activitățile de volun­tariat ale angajaților săi, îi încurajează să găsească soluții pentru nevoile comunităților locale și pentru dezvoltarea acestora, și îi recompensează pe cei mai activi colegi. În acest context de pandemie de coronavirus, toate măsurile de distanțare sanitară și fizi­că au fost respectate în timpul implementării activităților de voluntariat. Astfel, peste 733 de voluntari au participat în 2020 la proiecte de voluntariat în cadrul comunităților, precum proiecte de împăduri­re, activități de prim ajutor, educație, sănă­tate și donații. Am continuat Campionatul de voluntariat, inițiativa noastră care îi provoa­că pe angajații noștri să găsească soluții pentru nevoile comunităților și să dedice timp și energie pentru a-le implementa. Proiectele angajaților sunt incluse într-un concurs, iar în 2020, 10 proiecte comunitare au fost finanțate cu 30.000 euro. Aceste proiecte sunt strict legate de domeniile Strategiei de Sustenabilitate OMV Petrom: educație, sănătate, siguranță și mediu.

 

De asemenea, în 2020, angajații noștri au sprijinit ONG-urile și furnizorii de servicii sociale acreditați, redirecționând 3,5% din impozitul pe venit datorat. Mai mult, 200 dintre angajații noștri au par­ticipat la campania noastră anuală „Fii şi tu Moș Crăciun!”, sprijinind prin contribuții finan­ciare 300 de copii din familii defavorizate.

 

Proiecte climatice speciale (eficiență energetică, deșeuri, împădurire)

În 2020, am finanțat, de asemenea, inițiative de eficiență a iluminatului public în două comune din Zona de Producție Oltenia. Am înlocuit 523 de becuri existente cu lămpi LED eficiente și economice, crescând eficiența energetică a iluminatului public, îmbunătățind calitatea iluminatului public, reducând costurile cu energia electrică cu 30% și protejând mediul.

Environment climate projects (energy efficiency, waste, forestation)

In 2020, we also funded public lighting efficiency initiatives in 2 communes from Asset Oltenia. We replaced 523 existing bulbs with efficient and economical LED lamps increasing the public street lighting’s energy efficiency, improving public lighting quality, reducing electricity costs by 30%, and protecting the environment.

România Eficientă

În calitate de cel mai mare jucător de pe piața de energie din România, OMV Petrom a sprijinit programul „România Eficientă” care vizează promovarea eficienței energetice la nivel național, prin campanii de informare publică, programe de educație și finanțarea proiectelor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădi­rilor publice.Proiectul are două dimensiuni majore: pe de o parte, constă în activități de informare, educație și conștientizare a publicului și, pe de altă parte, în activități de executare a unor lucrări de renovare complexe la standardele nZEB (consum de energie aproape egal cu zero) în șase școli publice din cinci județe din România (2020-2022). În 2020, în cea de-a doua etapă a proiectului „România Eficientă”, am început procedura lucrărilor de renovare a unei școli din Ploiești, cu monitorizarea parametrilor de calitate a mediului interior (IEQ) și am continuat activități de educație, informare și campanie de conștientizare. În ciuda condițiilor nefavorabile cauzate de pandemia COVID-19, ne menținem angajamentul de a sprijini programul până în 2022 cu un buget de 4 mil. euro.

ODD 13, Ținta 13.3: Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.

România plantează pentru mâine

În 2020, OMV Petrom a lansat cea mai mare inițiativă de împădurire cu finanțare privată din România, cu o contribuție de 4,6 mil. euro pentru 1.500.000 răsaduri care vor fi plantate pe 300 de hectare în următorii trei ani. Campania se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și șase ONG-uri de mediu cu­noscute pentru contribuțiile lor la protecția mediului: Act for Tomorrow, Mai Mult Verde, Plantăm fapte bune în România, Pădurea Copiilor, Viitor Plus și Asociația Parcul Natural Văcărești. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va oferi specialiști în silvicultură și expertiză locală în timpul cam­paniei de plantare a copacilor.

 

În 2020, din primăvară până în toamnă, 550.000 de copaci au fost plantați pe o suprafață de 124 hectare în 32 de localități din 15 județe. La această inițiativă au par­ticipat aproximativ 200 de voluntari OMV Petrom. Toate măsurile de distanțare sanitară și fizică au fost respectate în timpul acțiunilor de plantare de anul trecut. Voluntarii au fost împărțiți în echipe și au primit echipament de protecție sanitară, o bună parte din plantații fiind efectuate mecanic. Toate speciile de arbori plantați au fost selectate de specialiști din ONG-uri, ținând seama de aspectele climatice și de sol specifice fiecărei comunități.

 

Una dintre activitățile de plantare a avut loc la Parcul Natural Văcărești din București.

Acest parc este o zonă naturală protejată urbană, deoarece găzduiește o serie de specii specifice unui ecosistem în stare de echilibru natural (13 specii de mamifere, 162 specii de păsări, șase specii de reptile, șase de amfibieni și 135 de specii de insecte).

 

Pădurile, copacii și biodiversitatea lor asociată oferă o gamă largă de produse și servicii care contribuie la sănătatea umană, alături de medicaţie, hrană, apă curată și aer, umbră sau pur și simplu un spațiu verde pentru a face mișcare și pentru relaxare. Cu cât un sistem forestier sau de copaci are o biodiversitate diversificată, cu atât mai largă este gama de produse și servicii pe care le poate oferi.

ODD 13, Ținta 13.1: Consolidarea capacității de reziliența și adaptare la pericolele legate de climă și dezastrele naturale în toate țările; Ținta 13.3: Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și avertizarea timpurie.

În Upstream, au fost dezvoltate două proiecte în județul Constanța, la granița cu Marea Neagră, care au abordat probleme relevante, cum ar fi numărul limitat de locuri de muncă din zonă și deșeurile din Marea Neagră.