Gestionarea reclamațiilor la nivel de comunitate

Abordarea noastră pentru gestionarea reclamațiilor din partea comunității urmează principiul precauției de a asigura aprobarea locală pentru operațiunile OMV Petrom, prin identificarea și soluționarea din timp a problemelor care preocupă comunitățile locale. Ne străduim să ne desfășurăm operațiunile într-un mod care să limiteze la minimum orice perturbare a comunităților noastre vecine; cu toate acestea, pot apă­rea nemulțumiri.

 

Ca organizație responsabilă, ne desfășurăm activitățile minimizând orice posibil impact negativ asupra comunității în care activăm. Acest lucru ne ajută să menținem licența socială de operare și să fim recunoscuți ca un partener de încredere de către toate părțile noastre interesate. În dialogul cu comunitățile, efortul nostru este îndreptat către colectarea feedback-ului lor cu privire la operațiunile noastre și măsurarea impac­tului rezultat. Prin urmare, am implementat un sistem de soluționare al reclamațiilor – Mecanismul de Reclamații al Comunităților (MCR) – la nivelul OMV Petrom S.A., coor­donat de la nivel corporate, care ne permite să primim, să înregistrăm și să rezolvăm reclamațiile, precum și să monitorizăm planurile noastre de acțiune. Aceste me­canisme oferă un canal de soluționare a reclamațiilor într-o manieră nejudiciară și, în funcție de caz, oferă accesul la remedi­erii pentru membrii comunității. Definim o reclamație ca o expresie a nemulțumirii care rezultă dintr-un impact real sau perceput al activităților de afaceri ale Companiei.

 

În 2020, am înregistrat 737 de reclamații legate de comunitate, drepturile omului și probleme de mediu (totalul reclamaților), din care 575 au fost soluționate împreună cu alte 101 din anul precedent. Cele mai multe dintre ele, 402 de reclamații, au fost legate de impactul asupra mediului, 316 au fost legate de contaminarea terenurilor și 335 de reclamații au fost legate de impacturile sociale generate de operațiunile noastre.

 

Pentru a evalua eficacitatea mecanismului comunitar de reclamații pe baza Principiilor Directoare ale ONU privind Afacerile și Drepturile Omului, OMV Petrom a asigurat o evaluare de audit efectuată de un auditor independent la sfârșitul anului 2018. Criteriile de eficacitate ale ONU necesită ca meca­nismul de reclamații să fie legitim, accesibil, previzibil, echitabil, transparent, compatibil cu drepturile, o sursă de învățare continuă și bazat pe implicare și dialog.

Obiectivul nostru de sustenabilitate 2025► Evaluarea Mecanismului Comunitar de Reclamații în toate zonele de producție pe baza criteriilor de eficacitate ale ONU[7] până în 2025.
Status 2020► Implementarea măsurilor de auto-verificare/audit în cadrul OMV Petrom pentru o îmbunătățire continuă cu scopul de a îndeplini pe deplin criteriile de eficacitate UNGP pentru mecanismul comunitar de reclamații.
► Implementarea unei noi baze de date privind reclamațiile, adaptată în funcție de evaluările de audit și de nevoile reale specifice.
► Implementarea și diseminarea noului Standard de Gestionare a Reclamațiilor, inclusiv un atelier de lucru cu reprezentanții diviziilor de afaceri.
Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Continuarea implementării planului de acțiune bazat pe măsuri de auto-verificare / audit a cel puțin două zone de producție pe an, pentru o îmbunătățire continuă cu scopul de
a îndeplini pe deplin criteriile de eficacitate UNGP pentru mecanismul comunitar de reclamații.
► Evaluarea oportunității extinderii bazei de date MCR și a plângerilor la nivelul
Grupului OMV Petrom.

 

[7] Pentru a evalua eficacitatea mecanismului comunitar de reclamații pe baza Principiilor Directoare ale ONU privind Afacerile și Drepturile Omului, OMV Petrom a asigurat o evaluare de audit efectuată de un auditor independent la sfârșitul anului 2018. Criteriile de eficacitate ale ONU necesită ca meca­nismul de reclamații să fie legitim, accesibil, previzibil, echitabil, transparent, compatibil cu drepturile, o sursă de învățare continuă și bazat pe implicare și dialog.