Lanțul de aprovizionare

La OMV Petrom, ne propunem să încurajăm inovația, să maximizăm contribuția valorică și să permitem creșterea lanțului de aprovizionare în conformitate atât cu strategiile noastre corporative, cât și cu cele de sustenabilitate. Realizăm acest lucru prin aplicarea expertizei noastre în materie de aprovizionare și logistică pentru a ne asigura că materialele și serviciile de cea mai înaltă calitate sunt furnizate prin intermediul lanțului nostru de aprovizionare.

 

Este extrem de important pentru organizația noastră să respectăm pe deplin toate cerințele legale aplicabile, precum și standar­dele noastre interne în domeniile siguranței, protecției mediului și drepturilor omului atunci când gestionăm propriul lanț de aproviziona­re. Pentru a atenua riscurile lanțului de apro­vizionare, inclusiv munca forțată, sclavia, traficul de persoane și corupția, OMV Petrom impune furnizorilor săi cerințele legale, re­gulile și standardele interne aplicabile OMV Petrom. Din acest motiv, cerem furnizorilor să respecte pe deplin conținutul Codului nostru de Conduită și să îl semneze.

 

Cu toate acestea, am observat necesitatea de a sublinia importanța respectării princi­piilor noastre și a standardelor de afaceri (de exemplu, drepturile muncii) prezentate în Condițiile generale de achiziții ale OMV Petrom, pe care furnizorii noștri trebuie să le accepte ca parte integrantă a acordurilor contractuale.

Cerințele HSSE corporative și legale sunt comunicate potențialilor furnizori în etapa de licitație.

 

În mod excepțional, în OMV Petrom, partenerii de transport de țiței sunt supuși unei evaluări suplimentare față de stan­dardul TMSA (Tanker Management and Self-Assessment), întrucât Grupul OMV este membru al OCIMF (Oil Companies International Marine Forum). OMV Petrom își rezervă dreptul de a încheia relațiile cu furnizorii în cazul în care se descope­ră neconformitatea cu politicile aplicabile sau neconformitatea nu este abordată cu promptitudine. OMV Petrom are un proces în vigoare conform Codului de Conduită, menit să asigure că părțile sancționate de UE sau de organizațiile internaționale, precum Națiunile Unite, nu sunt acceptate ca parteneri de achiziții.

Descrierea Lanțului de Aprovizionare OMV Petrom

Viziunea noastră în domeniul Achizițiilor, „Creare de valoare”, își propune să stabileas­că operațiuni eficiente, să îmbunătățească eficiența și să simplifice procesele. Departamentul de Achiziții sprijină cele cinci dome­nii prioritare ale Strategiei de Sustenabilitate OMV Petrom 2025 prin mai multe activități (de exemplu, încorporarea HSSE în preca­lificarea furnizorilor; clauze HSSE obligatorii în contract; auditurile furnizorilor; cheltuieli cu furnizorii locali; evaluări ESG).

 

Cu toate acestea, am observat necesitatea promovării în continuare a sustenabilității în activitățile noastre de achiziții. Am dezvoltat un nou concept pentru a aduce sustenabili­tatea mai aproape de procesele noastre de bază în activitățile de achiziții (de exemplu, plan-la-strategie, sursă-la-contract, relația cu furnizorii și managementul performanței). Includerea sustenabilității în cooptarea furnizorilor, analizarea factorilor de suste­nabilitate (de exemplu, amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate prin achiziții) atunci când se dezvoltă strategii de achiziții, sunt doar două exemple de inițiative stabilite în 2020, care vor fi dezvol­tate în continuare în 2021.

 

Mai mult, departamentul de Achiziții îm­preună cu departamentul de Management al Carbonului, Energiei și ESG de la OMV au elaborat metoda de calcul a emisiilor de carbon pentru bunurile și servicii­le achiziționate. Acum avem mai multă transparență cu privire la emisiile de car­bon generate de furnizorii noștri printr-un raport dedicat Power BI accesibil întregii comunități de achiziții. În 2021, intenționăm să începem un angajament direct cu furnizorii cu impact ridicat și să stabilim măsuri comune de îmbunătățire care să ne permită nouă și furnizorilor noștri să le reducem amprenta de carbon.