Evaluări și Achiziții locale

O colaborare strânsă între partenerii noștri contractuali (furnizori) și departamentul de Achiziții din OMV Petrom este un element cheie pentru o bună gestionare a relației cu furnizorii. Încurajăm relațiile de parte­neriat cu furnizorii noștri printr-un sistem de evaluare standardizat, asigurându-ne colectarea feedback-ului în mod regulat, în timp ce contribuția furnizorilor poate face diferența utilizând diversele canale imple­mentate până acum, cum ar fi auditurile furnizorilor, întâlnirile furnizorilor, evaluările ESG, precum și evaluări 360 de grade.

 

De la implementarea unui concept stan­dardizat axat pe îmbunătățirea manage­mentului calității furnizorilor încă din 2017, departamentul de Achiziții și-a evaluat anual furnizorii strategici în domeniile mediului, social și guvernanță pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la agenda ESG și angajamentele OMV Petrom față de aceasta, precum obiectivele de reducere a GES și programele de mediu.

 

În 2020, departamentul de Achiziții a evaluat 16 furnizori strategici, atingându-și astfel obiectivul de a primi feedback cu privire la elementele ESG de la toți furnizorii săi strategici până la sfârșitul anului 2020. Majoritatea furnizorilor din sfera acestor evaluări au fost în conformitate cu cerințele noastre, iar pentru domeniile identificate de îmbunătățire (de exemplu, drepturile omu­lui), au fost convenite recomandări.

 

În plus, în ciuda restricțiilor COVID-19, s-a încurajat și s-a susținut organizarea întâlni­rilor furnizorilor online pentru a interacționa într-un mod agil cu furnizorii strategici și a rămâne conectat la nivel global. Am derulat chestionare la 360 de grade, feedback-ula fost discutat cu privire la problemele deschise actuale, au fost date și primite informații despre subiecte dedicate și s-au convenit planuri de acțiune orientate spre dezvoltare pentru 2021. În cele din urmă, am dorit să acordăm o atenție considerabilă planurilor noastre de schimbări climatice și de gestionare a carbonului de-a lungul lanțului de aprovizionare și am împărtășit abordarea noastră strategică și exemplele de îmbunătățire a amprentei de carbon. Pe lângă construirea unui nivel mult mai mare de înțelegere a naturii emisiilor de carbon din materialele și serviciile achiziționate de departamentul de Achiziții din OMV Petrom, inițiativele de sustenabilitate și perspectivele ambelor părți au fost folosite ca exemple pentru a îmbunătăți impactul asupra me­diului și a limita impactul acestuia asupra schimbării climei.

 

Datorită impactului COVID-19 asupra activităților noastre de zi cu zi, departamen­tul de Achiziții a revizuit și a stabilit un nou proces de audit al furnizorilor. Auditurile furnizorilor sunt organizate în OMV Petrom în timpul procesului de precalificare și / sau în timpul implementării contractului. Auditurile vizează măsurarea performanței furnizorilor noștri și definirea acțiunilor, care le vor permite să optimizeze performanța și să îndeplinească cerințele Companiei noastre. În timpul auditurilor, acordăm o atenție specială stabilității financiare a furnizorilor noștri, aspectelor strategice și organizaționale ale acestora, lanțului de aprovizionare și sustenabilității (de exemplu, drepturile omului, gestionarea carbonului, managementul mediului, certificări, respon­sabilitate socială).

 

În 2020, departamentul de Achiziții a efectu­at 12 audituri cu subiecte de sustenabilitate acoperite. Furnizorii selectați furnizează servicii și bunuri atât pentru unitățile de afaceri din Upstream, cât și pentru cele din Downstream. Toate auditurile au fost efec­tuate de la distanță din cauza restricțiilor de călătorie impuse de COVID-19. 10 dintre furnizorii evaluați au fost supuși unor măsuri de urmărire în vigoare, care se află în dife­rite etape de implementare, astfel cum s-a convenit cu furnizorii. Niciunul dintre auditu­rile efectuate nu a arătat impacturi reale sau potențiale negative asupra mediului și as­pectelor sociale în lanțul de aprovizionare.

Facilitarea raportării neconformităților

Efectuăm audituri anuale pe teme specifice precum siguranța, calitatea și eficiența pro­ceselor. În 2020, din 119 audituri efectuate la nivelul Grupului OMV, 50 au fost realizate de OMV Petrom, majoritatea realizate de la distanță datorită impactului COVID-19.

Pe lângă auditurile furnizorilor, în 2020, departamentul de Achiziții a stabilit un instrument intern pentru a evalua impactul COVID-19 asupra furnizorilor selectați pe baza importanţei acestora față de afacerea noastră. Evaluarea COVID-19 s-a axat pe subiecte legate de stabilitatea financiară a furnizorilor, riscul de insolvență / faliment, reducere, sau dependență de serviciile / produsele furnizate de furnizorii respectivi. S-a calculat un scor COVID-19 privind Riscul Furnizorului pe baza evaluării efec­tuate de managerii din categoria achiziții, după un angajament prealabil cu furnizorii și reprezentanții de afaceri selectați. Pentru toți furnizorii clasificați cu riscuri ridicate, am stabilit măsuri de atenuare și le monito­rizăm îndeaproape pentru a ne asigura că afacerea noastră nu va fi afectată de nicio întrerupere.

Achiziții locale și consolidarea capacității

Continuăm să maximizăm impactul nostru pozitiv asupra locațiilor în care operăm, sprijinind comunitățile locale. Cheltuielile noastre cu furnizorii locali au reprezentat 91% în 2020 în România. Mai mult, considerăm că este important să luăm în considerare impactul nostru în domeniile mediului, social și guvernanță, sprijinind astfel comunitățile locale și furnizorii să își sporească dezvoltarea și să avanseze pe agenda sustenabilității.

Obiectivul Strategiei de Sustenabilitate 2025► > 20 de audituri ale furnizorilor care acoperă subiecte de sustenabilitate până în 2025.
Status 2020► 12 audituri in 2020
Planuri de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Vom continua colaborarea cu noul nostru auditor independent și vom efectua audituri suplimentare (ambele cu sprijul de la terți, dar și intern).

 

Obiective de dezvoltare durabilă (ODD) susținute