Transparență fiscală

Activitățile noastre de afaceri generează o sumă substanțială și o varietate de taxe şi impozite. Plătim impozite pe venit, redevențe, impozite pe producție, angajare și alte impozite. În plus, colectăm și remitem impozite pe salarii, precum și impozite indirecte, precum accize și TVA. Impozitele pe care le colectăm și le plătim reprezintă o parte semnificativă a contribuției noastre economice în țările în care activăm. În cadrul Grupului OMV Petrom, ne-am angajat să respectăm în mod responsabil legile în domeniul fiscal și să avem relații deschise și constructive cu autoritățile fiscale. În 2020, Grupul OMV a publicat o nouă strategie fiscală recunoscută de Grupul OMV Petrom.

 

Conformitatea noastră fiscală susține activitatea Grupului OMV Petrom și reflectă activitatea noastră comercială și economică. Grupul OMV Petrom nu se angajează într-o planificare fiscală agresivă, care constă în structuri artificiale instituite doar pentru a economisi impozite sau în tranzacții lipsite de substanță economică care vizează obținerea unor avantaje fiscale nejustificate.

 

Respectăm legile fiscale aplicabile și încercăm să limităm riscul de incertitudine sau litigii. Efectuăm tranzacții între companiile din Grupul OMV în mod independent și în conformitate cu principiile OCDE aplicabile în vigoare.

 

Companiile din Grupul OMV Petrom sunt constituite în jurisdicții adecvate, luând în considerare activitățile noastre de afaceri și mediul de reglementare existent. Grupul OMV Petrom nu își înființează filiale în țări care nu respectă standardele internaționale de transparență și schimb de informații cu privire la aspectele fiscale, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de cerințele operaționale, în conformitate cu principiile de etică în afaceri ale Grupului OMV Petrom și cu Codul nostru de Conduită.

 

Din 2016, OMV Petrom furnizează informațiile financiare obligatorii în temeiul Directivei privind plățile către guverne (conform Capitolului 8 din Anexa 1 la Ordinul Nr. 2844/2016 al Ministerului Finanțelor, care transpune Capitolul 10 din Directiva de contabilitate 2013/34/UE din cadrul Parlamentului European și al Consiliului) și își publică plățile efectuate către guverne în legătură cu activitățile de explorare și extracție, cum ar fi taxele, redevențele sau taxele de licență, taxele de închiriere, taxele de intrare și alte sume plătite pentru licențe și / sau concesiuni, în declarațiile financiare consolidate. (Pentru mai multe detalii, consultați Raportul consolidat privind plățile către guverne cuprins în Raportul anual 2020 pag.171).

 

Grupul OMV AG înregistrează un Raport țară cu țară (CbCR) la autoritățile fiscale austriece pentru Grupul OMV, care face parte din Planul de acțiune 13 al OECD privind obligațiile de bază și schimbarea profitului (BEPS). În conformitate cu legislația fiscală în vigoare, membrii Grupului OMV Petrom, acționând ca entități constitutive ale Grupului OMV, notifică autoritățile naționale, acolo unde este necesar, despre depunerea CbCR în Austria. CbCR este o declarație fiscală anuală care detaliază elementele cheie ale situațiilor financiare în funcție de jurisdicția fiscală.