Prevenirea corupției

Identificarea comportamentului necorespunzător într-o etapă incipientă este crucială pentru a preveni acțiunile greșite și prejudicierea Companiei. Angajații noștri, precum și alte părți interesate, reprezintă o sursă valoroasă de informații care pot ajuta la identificarea încălcărilor standardelor etice. În acest scop, OMV Petrom a introdus mai multe canale de raportare:

► linie de asistență pentru etica afacerilor, o linie telefonică gratuită pentru apelurile din România, disponibilă atât intern cât și extern 24/24;

► o adresă de e-mail dedicată conformității;

► un mecanism de avertizare – Platforma de integritate, un instrument operat de terți. Oricine îl poate accesa online (omv-group.integrityplatform.org) și poate raporta o problemă legată de corupție, mită, conflic­te de interese, legea antitrust sau legea piețelor de capital. Raportul poate fi depus anonim, dacă se dorește. Acesta va fi analizat, iar răspunsul va fi transmis în ter­men de zece zile prin aceeași platformă. Încălcările identificate ale standardelor eti­ce vor fi tratate în continuare de Comitetul de Avertizare. Platforma este disponibilă în limbile locale.

 

Activitatea de consultanță oferită de de­partamentul de Conformitate reprezintă un element de bază al strategiei Companiei de prevenire a corupției. Expertiza de consultanță este disponibilă pentru Directorat, manageri și angajați în toate domeniile încorporate în Codul de Etică în Afaceri și este accesibilă prin:

► contactarea directă a Ofițerului de Conformitate Corporativă al OMV Petrom și a celorlalți membri ai departamentului Conformitate;

► e-mail (compliance@petrom.com);

► telefon (linie de asistență pentru etica afacerilor).

 

Toate canalele/mecanismele de consiliere și raportare disponibile sunt subliniate în Codul de Etică în Afaceri într-o secțiune dedicată și publicată pe pagina web de intranet și internet a OMV Petrom.

 

Importanța consultării departamentului de Conformitate ori de câte ori există dubii și raportarea comportamentelor de neconformi­tate este subliniată în mod continuu în timpul activităților de instruire cu privire la probleme­le de etică în afaceri. Cu aceste ocazii sunt reiterate mecanismele de consiliere și rapor­tare disponibile, iar angajații sunt încurajați să le folosească.

 

Acționarea cu bună credință nu duce la restricții sau consecințe negative pentru angajați în calitatea lor de denunțători. Represaliile împotriva oricui vorbește nu sunt tolerate absolut deloc.

 

Politica de lipsă de represalii a OMV Petrom este comunicată angajaților prin Codul de Etică în Afaceri și regulamentul intern legat de Platforma de integritate. De asemenea, acest aspect este reiterat în cadrul cursurilor de instruire cu privire la etica în afaceri.

 

Pentru a preveni riscurile de corupție legate de potențialii parteneri de afaceri – furnizori, beneficiari ai sponsorizărilor și donațiilor, clienți, alte tipuri de parteneri de afaceri, OMV Petrom a implementat un proces de verificare a terților. Verificarea terților se face în ceea ce privește corupția, spălarea de bani și alte aspecte ale Codului de Etică în Afaceri al OMV Petrom. Acesta include acționari direcți și indirecți, beneficiari finali, persoane expuse publicului, media. În acest scop, OMV Petrom solicită contrapărților să furnizeze informații conform unui chestionar standardizat. Sunt definite ca semnale de alarmă conexiunile cu oficiali guvernamen­tali, persoanele și companiile la care se face referire în rapoarte de presă de mare atenție, legate de cazuri politice și de corupție sau orice altă implicare a conduitei infracționale.

 

În ceea ce privește sancțiunile comerciale internaționale și embargourile, a fost pus în aplicare, la nivelul Grupului OMV din 2012, un proces de examinare a noilor parteneri de afaceri potențiali și existenți față de listele de sancțiuni UE și SUA.

 

Ca parte a activității de raportare și moni­torizare, departamentul de Conformitate efectuează trimestrial verificări la fața locului pe subiecte privind Codul de Etică în Afaceri, cum ar fi cadouri și invitații, conflicte de inte­rese, verificări de etică ale terților. Verificările la fața locului sunt direcționate către acele zone de activitate care sunt cele mai expuse la astfel de riscuri.

 

În afară de procesele de verificări și canalele de raportare, instruirea angajaților este o mă­sură importantă pentru prevenirea riscurilor de corupție.