Instruire

Instruirea și creșterea gradului de conștientizare reprezintă un capitol funda­mental al Sistemului de Management al Conformității al OMV Petrom și sunt cruciale pentru prevenirea corupției și a riscurilor de etică în afaceri.

 

Obiectivul nostru de Sustenabilitate pen­tru 2025 este acela de a crește gradul de conștientizare cu privire la etica în afaceri pentru toți angajații OMV Petrom prin cursuri de instruire și programe de comunicare privind conformitatea.

 

Instruirea în domeniul eticii în afaceri include subiectele anticorupție și împotriva mitei, cadouri și invitații, conflict de interese. Cursurile noastre evidențiază politica OMV Petrom de toleranță zero pentru luare de mită și corupție. Canalele de consultanță disponibile și mecanismele de avertizare sunt reiterate în timpul sesiunilor de instruire. Angajații sunt încurajați să vorbească.

 

OMV Petrom are o politică fără represalii clar articulată, care este abordată și în timpul sesiunilor de instruire.

 

Cursurile sunt predate direct (față în față sau online) angajaților din categoria vizată, pe baza unui ciclu de instruire odată la trei ani. Grupul țintă cuprinde toți angajații aflați în funcții manageriale și este definit la începutul fiecărui ciclu de instruire pe baza organigra­mei existente. Schimbările organizaționale și ale personalului în timpul unui ciclu de instruire sunt actualizate și luate în conside­rare în continuu. În consecință, toți angajații de la nivel managerial din OMV Petrom și filialele sale trebuie să urmeze cursuri directe de etică în afaceri o dată la trei ani.

 

În 2020, s-au desfășurat cursuri directe de instruire față în față și virtuale, privind aspec­tele de etică în afaceri cu 337 de angajați din OMV Petrom și filiale.

 

În plus față de cursurile directe de la sfârșitul anului 2019 a fost realizată o aplicație de e-learning pe teme privind Codul de Etică în Afaceri, adresându-se tuturor angajaților OMV Petrom.

 

Un număr de 2.442 de angajați ai OMV Petrom și filialele sale au urmat programul de e-learning de etică în afaceri în 2020. În plus, departamentul de Conformitate oferă cursuri directe la cerere, adresate în principal angajaților din zonele cele mai expuse riscului.

 

Problemele anticoncurențiale și cele privind Legea concurenței sunt abordate în cadrul unor sesiuni de instruire dedicate. Subiectele includ regulile de relaționare cu competitorii, clienții și furnizorii și comportamentul adecvat pe piețele în care OMV Petrom are un rol de control al pieței.

 

Grupul țintă cuprinde angajații care lucrează în zonele cele mai expuse riscurilor con­curenţiale, cum ar fi vânzările și achizițiile. Aceste categorii de angajați trebuie să urmeze cursuri de instruire în domeniul concurenței și antitrust o dată la trei ani. Grupul țintă este stabilit la începutul ci­clului de formare de trei ani și este modi­ficat permanent în funcție de schimbările organizaționale și de personal care pot interveni. Cursurile sunt predate atât direct, cât și online. O aplicație de e-learning a fost pusă la dispoziția angajaților OMV Petrom Group încă din 2012.

 

În 2020, cursurile privind tema de antitrust au fost efectuate prin intermediul aplicației de e-learning și au inclus un număr de 90 de angajați.

Obiectivul nostru de Sustenabilitate 2025► Creșterea gradului de conștientizare a eticii în afaceri pentru toți angajații OMV Petrom prin programe de instruire și de comunicare privind conformitatea.
Status 2020► Instruirea directă și virtuală a peste 337 de angajați ai Grupului OMV Petrom în probleme de etică în afaceri.
► Participarea la cursul e-learning privind etica în afaceri de către aprox. 2.500 de angajați ai OMV Petrom Group.
► Instruirea virtuală a 90 de angajați ai Grupului OMV Petrom privind teme de antitrust.
► Semnarea declarației privind conflictul de interese de către 500 de angajați reprezentând nivelul de top şi mediu de management, precum și personalul care lucrează în zone expuse riscului.
Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Continuarea programelor noastre de instruire și comunicare privind conformitatea pentru a dezvolta Etica în afaceri și conștientizarea conformității pentru toți angajații.

 

Obiective de dezvoltare durabilă (ODD) susținute