Responsabilitate pentru Produs și față de Clienți

Oferim produse sigure și de înaltă calitate, explorând în același timp modalități de a îmbunătăți experiența clienților noștri folosind combustibilii noștri. În acest scop, lucrăm îndeaproape cu universități și institutele de cercetare pentru a identifica tehnologii avansate de combustibil.

Distribuim o gamă largă de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, GPL și kerosen. Pentru a asigura calitatea combustibililor, monitorizăm continuu întregul lanț de aprovizionare de produse petroliere, de la rafinărie până la stațiile de distribuție. Prin urmare, ne propunem să oferim produse care să satisfacă așteptările de calitate ale clienților noștri.

 

Grupul OMV Petrom este prezent pe piața cu amănuntul a produselor petroliere din România și țările vecine prin 793 stații de distribuție, sub două mărci – OMV și Petrom.

 

În al treilea trimestru al anului 2020, OMV Petrom și Auchan România au finalizat acordul pentru extinderea parteneriatului și deschiderea a 400 de magazine de pro­ximitate MyAuchan în rețeaua de stații de distribuție marca Petrom în următorii cinci ani. Pentru acest obiectiv, OMV Petrom și Auchan Retail România vor investi mai mult de 50 de milioane euro în total pentru renovarea celor 400 de stații de distribuție marca Petrom. Magazinele de proximitate „MyAuchan” vor înlocui spațiile comerciale existente în stațiile de distribuție Petrom, oferind clienților peste 2.500 de produse. În 2020 OMV Petrom și Auchan Retail România au deschis 25 de astfel de magazine de proximitate MyAuchan. Astfel, cea mai bună ofertă Petrom în ceea ce privește raportul calitate-preț în materie de combustibili a fost completată cu oferta Auchan de bunuri acce­sibile 24/24, convenabile, accesibile în timp ce clienții își alimentează mașinile.

 

Pe 15 decembrie, OMV Petrom a inaugurat prima stație de distribuție cu marca Petrom modernizată ca parte a unui amplu program de modernizare care se adresează întregii rețele. Această stație de distribuție include o linie rapidă de alimentare cu combustibil și soluții de plată cu cardul la pompă.

 

În ceea ce privește planurile privind mo­bilitatea electrică, abordarea noastră este de a dezvolta infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice în rețeaua noastră de stații de alimentare în parteneriat cu alți jucători din acest domeniu. Astfel, în septembrie 2020, am anunțat un parteneriat cu Enel X pentru instalarea a zece stații de reîncărcare rapidă pentru mașinile elec­trice în stațiile de distribuție din România. Acest lucru vine după anunțul din al doilea trimestru al parteneriatului cu Eldrive pentru instalarea a 30 de stații de încărcare rapidă pentru mașini electrice în stațiile de distribuție din România și Bulgaria.

În octombrie 2020, OMV Petrom a lansat în România cardul OMV Climate Neutral. Prin această inițiativă, companiile pot deveni active în acțiuni climatice și pot contribui la din utilizarea combustibilului. Această inițiativă, o premieră pentru piața româ­nească a combustibililor, este posibilă datorită cooperării cu ClimatePartner, un furnizor internațional de soluții pentru acțiuni climatice corporative. Cardul OMV Climate Neutral poate fi utilizat de companii pentru achiziționarea de combustibil în stațiile de distribuție OMV și Petrom.

OMV Climate Neutral funcționează ca un card de combustibil tradițional și oferă companiilor posibilitatea de a compensa emisiile de carbon generate în timpul trans­portului plătind un preț fix de 0,023 RON / litru pentru benzină și 0,027 RON / litru pentru motorină pentru a sprijini proiectele de compensare a carbonului din portofoliul ClimatePartner.

 

Orice utilizator al unui card OMV Climate Neutral va putea verifica, în orice moment, volumul emisiilor de carbon compensate pe portalul ClimatePartner. Cardul poate fi comandat online prin intermediul ma­gazinului nostru virtual de pe site-ul OMV România. Clienții vor primi un certificat care confirmă contribuția lor prin compen­sarea emisiilor de carbon. Acest mecanism de compensare a emisiilor este realizat în conformitate cu standardele impuse de Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice.

Responsabilitate pentru produs

Gestionăm calitatea și siguranța produselor în conformitate atât cu politicile noastre in­terne, cât și cu reglementările și standardele naționale și internaționale. Folosim procese standardizate, teste de calitate pe întregul lanț de aprovizionare și un sistem de trasa­bilitate de ultimă generație pentru a asigura calitatea și siguranța produselor noastre.

 

Oferim partenerilor și clienților informații detaliate despre produsele noastre. 100% din combustibilul distribuit este supus informațiilor despre produs și cerințelor de etichetare, cum ar fi proveniența componentelor produsului sau serviciului, conținutul, utilizarea în condiții de siguranță, eliminarea produsului și impac­turile asupra mediului / social.

 

Produsele noi sunt dezvoltate continuu în conformitate cu standardele și reglementă­rile în vigoare și în strânsă relație cu piața și cerințele clienților noștri.

 

OMV Petrom furnizează combustibili cu bio-componenți în procent de 6,5% în motorină și 8% în benzină. Utilizarea combustibililor cu o cantitate mai mare de bio-componenți contri­buie la atingerea obiectivelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Astfel, conform reglementărilor europene, conținutul de energie regenerabilă în combustibilii de transport trebuie să crească de la 10% în 2020 la 14% în 2030 pentru a susține obiecti­vele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transport. Obiectivele privind cotele de amestec cu biocombusti­bili sunt stabilite ca obiective de substituție energetică, prin care fiecare combustibil are un conținut de energie diferit definit.

În 2020, OMV Petrom a investit aproximativ 21 de milioane de euro la rafinăria Petrobrazi pentru a crește capacitatea de amestec cu biocombustibili și de a îmbunătăți infrastructura pentru transportul, descărcarea și depozitarea bio-componenților în rafinărie. Am crescut capacitatea anuală de amestec cu biocombustibili de la 200 kilotoni la aproximativ 350 kilotoni pentru furnizarea de combustibili cu o cantitate mai mare de bio-componenți în produsele finite.

ODD 7, Ținta 7.2: creșterea substanțială a cotei de energie regenerabilă în mixul energetic global.

OMV Petrom a dezvoltat la rafinăria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu conținut redus de sulf de până la 0,5%, în urma unei investiții de 3 mil. euro. Acest produs este unic pe piața din România. Combustibilul permite transportatorilor să reducă emisiile de sulf și să respec­te reglementările Organizației Maritime Internaționale (OMI) 2020.

 

În ceea ce privește transportul pe apă, folosim sistemul de navigație dunărean pentru livrarea produselor din aval. Ne asigurăm că furnizorii noștri de servicii de transport funcționează cu diligență din perspectiva siguranței și a mediului. În plus față de cerințele legale (de exemplu, Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare), solicităm o certificare EBIS validă (Schema europeană de inspecție a barjelor) și un sistem de management implementat în conformitate cu ISO 9001, 45001 și 14001.

 

Partenerii de transport de țiței sunt supuși unei evaluări suplimentare față de standardul TMSA (Tanker Management and Auto-Assessment), deoarece OMV este membru al OCIMF (Oil Companies International Marine Forum).

Fișe tehnice de siguranță

Fișele tehnice de siguranță pentru combus­tibilii noștri sunt disponibile pentru consul­tare pe site-ul nostru web sau în stațiile de alimentare, împreună cu alte documente pre­cum certificate de conformitate, autorizația și licențe sau specificații pentru livrare.

 

Aceste documente, reglementate în temeiul Regulamentului REACH (Regulamentul UE nr. 1907/2006), includ informații complete cu privire la potențialele pericole pentru sănăta­te, siguranță și mediu și informează clienții și angajații cu privire la gestionarea și utilizarea în condiții de siguranță a produselor noastre.

 

Ne-am angajat să producem motorină și benzină fără sulf (conținut de sulf <10 ppm) la rafinăria Petrobrazi. În 2020, am ames­tecat 118,8 kt biomotorină în motorină și 58,2 kt etanol în benzină pentru a obține biocombustibili.

Satisfacția clienților

În 2020, ne-am continuat eforturile de a înțelege și a îmbunătăți gradul de satisfacție a clienților pentru ambele mărci din România. Astfel, a fost realizat un sondaj de satisfacție a clienților în stațiile de alimentare PETROM și OMV, colectând aproape 23.000 de feed­back-uri unice legate de satisfacția generală din stațiile noastre de alimentare și, de asemenea, de produsele și serviciile pe care le oferim clienților noștri.

 

Conform raportului, satisfacția generală a clienților legată de marca OMV este de 89,7%, semnificativ peste anul precedent (84%). Aceeași situație pentru marca PETROM, unde a crescut de la 86% la 92%.

 

Zona combustibililor performanți este recon­firmată ca fiind mai mare performanță (94% dintre clienți declarând că sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de calitatea înaltă a combus­tibililor OMV MaxxMotion Performance). Alte zone cu o satisfacție foarte mare a clienților sunt magazinele VIVA, oferta noastră Gastro și serviciile suplimentare disponibile în stațiile de alimentare OMV.

 

Satisfacția generală PETROM este evaluată la 91,5%. În stațiile de alimentare Petrom, zona cu cel mai mare grad de satisfacție este reprezentată de combustibili, recon­firmând poziția imbatabilă a „raportului calitate-preț” a mărcii.

Proiecte pentru comunități - reducerea riscurilor HSSE pentru consumatori

În Divizia Downstream Oil, ne concentrăm întotdeauna pe conducerea afacerii în mod responsabil, eficient și într-un mod inovator. Ne angajăm să creăm valoare pe termen lung pentru companie și părțile interesate, respectând în același timp mediul și sprijinind comunitățile în care operăm.

 

► În 2020, au fost implementate 19 proiecte în stațiile de distribuţie, care s-au concentrat pe sănătate, siguranță, securitate și protecția mediului. Au fost implicați parteneri din 74 de stații de distribuție. Succesul acestor proiecte reprezintă consecința unei cooperări foarte bune între angajații OMV Petrom, partenerii din stațiile de distribuţie și angajații acestora, autoritățile și furnizorii de produse.

 

► Pandemia i-a făcut pe români să înțeleagă importanța solidarității și a ajutorării celorlalți din comunitate. Totodată, OMV Petrom și-a arătat sprijinul pentru români în contextul COVID-19. Pe 1 decembrie, am lansat o inițiativă în parteneriat cu ONG-ul Narada pentru a facilita accesul la școlile online pentru copiii fără posibilități financiare. Participând la această inițiativă, clienții pot dona sumele de bani pe care le-au economisit în perioada pandemiei COVID-19, ca urmare a închiderii școlilor. Fiecare sumă donată va fi dublată de OMV Petrom la sfârșitul campaniei.

 

► În Serbia, OMV Serbia a donat venituri din vânzarea cafelei VIVA către organizații caritabile. OMV Serbia sărbătorește în mod tradițional Ziua Internațională a Cafelei pe 1 octombrie, o bună oportunitate de a contribui împreună cu clienții și de a colabora cu organizații la bunăstarea copiilor și tinerilor vulnerabili. Întregul venit rezultat din vânzarea popularei cafele VIVA în stațiile de distribuţie OMV din Serbia în timpul Zilei Cafelei a fost donat ONG-urilor NURDOR (Asociația națională a părinților copiilor cu cancer) și Fundației SOS Satele Copiilor Serbia.

 

► Viața în stațiile de distribuţie OMV Petrom în timpul COVID-19 este un efort constant de echipă. Considerăm siguranța personalului din stațiile de distribuţie, clienților și partenerilor noștri, o prioritate principală. Prin urmare, am asigurat aprovizionarea cu materiale de protecție (mănuși la pompe, viziere, măști pentru perso­nal, dezinfectanți de suprafețe și pentru mâini), precum și comunicarea măsurilor de siguranță. De asemenea, în timpul crizei pandemice, am menținut activitatea stațiilor noastre de distribuţie 100% operațională, purtând un dialog activ cu partenerii noștri pentru a asigura continuitatea afacerii. Au fost luate mai multe măsuri în deplină conformitate cu cerințele legale și de siguranță (zona gastro a fost limitată la un portofoliu de alimente de bază oferit doar la pachet).

Status 2020► Am continuat să oferim produse și servicii care să răspundă nevoilor clienților noștri în ceea ce privește cerințele de calitate și de cost și să creștem satisfacția clienților.
► Am integrat permanent mediul, sănătatea și siguranța în gestionarea calității produselor pe tot parcursul procesului de producție și vânzare.
► Ne-am concentrat pe consolidarea în continuare a poziției pe piață a combustibililor noștri premium, subliniind beneficiile lor unice.
► Am respectat reglementările UE și naționale în ceea ce privește conținutul de energie regenerabilă din combustibilii noștri, pentru a contribui la reducerea emisiilor de GES.
Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Continuăm să oferim produse și servicii inovatoare care să răspundă nevoilor clienților noștri în ceea ce privește cerințele de calitate și de costuri, respectând standardele naționale și internaționale, acordând atenție impactului asupra mediului și măsurilor privind schimbările climatice care pot fi puse în aplicare.
► Ne propunem să colectăm ulei ars de gătit în 50 de stații de distribuţie OMV selectate. Pentru 2 litri de ulei adus la OMV, oferim gratuit o cafea Viva și promisiunea de a planta un copac.

 

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute