Inovație

OMV Petrom își propune să devină un lider regional din sectorul energetic în domeniul inovației și al digitalizării, beneficiind de evoluțiile la nivel global printr-o combinare agilă și calificată a celor trei factori-cheie: Angajații, Tehnologie hardware și Digitalizare. Folosim o abordare deschisă a inovației și lucrăm activ cu parteneri locali și globali puternici pentru a găsi și implementa în mod constant soluții inovatoare personalizate.

Îmbrățișăm idei, inițiative și proiecte inova­toare legate de dezvoltarea și implemen­tarea de noi tehnologii și produse pentru a îmbunătăți competitivitatea, reducând în același timp impactul asupra mediului sau reducând intensitatea carbonului în zonele operaționale și în produsele noastre.

 

Suntem pe deplin conștienți de faptul că modelul economiei liniare de producție și con­sum global își testează limitele fizice în urmă­torii ani. Prin urmare, o schimbare durabilă către o economie circulară devine evidentă. Credem că trecerea la un model de econo­mie circulară va reduce semnificativ impactul asupra mediului și emisiile de CO2, reducând în același timp deversările de deșeuri în mediu. Economia circulară va reduce, de asemenea, încălzirea globală. Prin utiliza­rea eficientă a resurselor noastre prețioase, putem recupera și reutiliza produse secunda­re sau deșeuri pentru a realiza noi materiale și produse. Acest proces are potențialul de a reduce semnificativ drepturile de emisii aso­ciate în lanțurile valorice ale produselor.

 

Suntem pe deplin conștienți de faptul că eco­nomia circulară are și implicații sociale mai ample, de la comportament mental la o viață mai bună într-un mediu mai curat. Aceasta va oferi beneficii economice societății prin reducerea poverii financiare semnificative a sistemelor ineficiente de gestionare a deșeurilor și a gestionării poluării și va crea noi oportunități de afaceri și locuri de muncă în diferite etape ale lanțului valoric.

 

Pe termen lung, OMV Petrom își propune să sprijine o schimbare a paradigmei energetice și o conversie a modelului actual de consum către unul mai durabil și rațional, folosind principiile economiei circulare, urmărind o cale spre conversie prin exploatarea experti­zei Companiei, experienței Grupului OMV și poziționarea prioritară a Diviziei Downstream pe o scară extrem de ridicată.

 

Suntem pregătiţi să devenim un jucător important în România în economia circulară. Vom investi în soluții energetice inovatoare precum co-procesarea, precum și reciclarea tradițională pentru o economie circulară și un viitor cu emisii reduse de carbon.

 

Detalii suplimentare vor fi furnizate după ce Strategia de Sustenabilitate va fi actualizată în a doua parte a anului 2021.

 

OMV Petrom dezvoltă proiecte pentru creșterea calității și stabilității combusti­bilului cu componente biogene prin noi tehnologii, cum ar fi co-procesarea și / sau producția sustenabilă de distilate prin hidro­tratare. Aceste procese implică introducerea materiei prime biogene în timpul procesu­lui de rafinare a combustibilului în loc de metoda convențională de amestecare a componentelor biogene în combustibil după producție.

În iulie 2020, OMV Petrom a efectuat cu succes primul test pentru co-procesare în rafinăria Petrobrazi cu ulei de rapiță și a fost certificat ca producător HVO (Ulei vegetal hidrotratat) pe baza auditului CERTROM, în conformitate cu standardul de Certificare internațională a durabilității carbonului (ISCC), un sistem recunoscut de UE pentru certificarea biomasei sustenabile. Continuăm să dezvoltăm proiecte pentru producția de distilate sustenabile prin hidrotratare. Până în 2025, Compania își propune să co-proceseze până la 90.000 de tone de materii prime sustenabile pe an, în funcție de legislația viitoare.

ODD 12, Ținta 12.5: Până în 2030, reducerea substanțială a generării de deșeuri prin prevenție, reducere, reciclare și reutilizare.

În același timp, pentru reducerea suplimen­tară a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) ale combustibililor produși, OMV Petrom a realizat un program major de investiții pentru creșterea capacităților de amestec cu componente biogene. Proiectul de amestec cu biocombustibili a fost fina­lizat în 2020 și a fost demarat la începutul lunii decembrie.

 

În Upstream, OMV Petrom lucrează la extinderea duratei de viață a instalațiilor operaționale prin reducerea abraziunii și coroziunii. În acest scop, țevile din polieti­lenă reticulată sunt introduse în tuburi cu o căptușeală specială din polimer dezvoltată de Grupul OMV și brevetată în 16 țări, inclu­siv OMV Petrom. În plus, s-au efectuat teste pilot pe un flux de căptușeli din polimerii în diferite condiții de funcționare. Prin urmare, am început un proiect pilot EOR (Enhanced Oil Recovery) în OMV Petrom, cu creșterea inițială a ratei de recuperare și a producției în 2020, propunându-ne să începem imple­mentarea în 2021.

 

În Upstream, obiectivul nostru pentru 2025 este legat de creșterea factorului de recupe­rare a câmpurilor noastre și implementarea în diferite domenii care va începe în 2021. Ca o realizare, proiectul-pilot de injecție de soluție cu apă vâscoasă a fost adoptat cu succes în amplasamentul Independența. Un proiect similar pentru câmpul Vata a avansat la faza următoare prin parcurgerea unei alte faze a proiectului.

Activități de cercetare și dezvoltare

Colaborăm cu diferite universități – Universitatea Politehnica din București, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Academia de Științe Economice din București, Montanuniversität Leoben – și beneficiem de experiența institutului nostru de cercetare – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică din Câmpina (ICPT Câmpina). ICPT Câmpina a continuat să ofere sprijin și expertiză întregului OMV Petrom – Upstream și a avut o colaborare foarte strânsă cu sediul central și Centrul de tehnologie și laboratorul Gaenserndorf al OMV. Toate cererile de servicii au fost tratate cu maximă grijă și profesionalism în condițiile speciale create de mediul pandemic.

Activitatea de cercetare a continuat anul acesta cu 66 de proiecte în derulare, dintre care 25 au fost conduse direct de specialiștii noștri, în multe altele ICPT fiind principalul contribuitor. Printre subiectele abordate de activitatea de cercetare, merită menționat:

► metode de creștere a factorului de recuperare;

► reducerea riscului în activitățile de explorare și producție (revizuirea vârstei geologice a unor carote mecanice și/sau probe de sită și corelarea cu eșantioane de roca din aflorimente);

► atenuarea coroziunii;

► îmbunătățirea tratării apei în procesele noi compoziții de nămol folosite în operațiile de cimentare sau intervenție la sonde.

Dorind să ofere servicii la un nivel ridicat de calitate, ICPT Campina a fost implicat într-o serie de runde internaționale de comparație între laboratoare, trecute cu succes. Rezultatele excelente obținute pe parcursul întregului proces au dovedit profesionalis­mul specialiștilor noștri și au confirmat că metodele și echipamentele noastre de labo­rator sunt adecvate domeniului de aplicare.

 

De asemenea, beneficiem de colaborarea și experiența colegilor noștri din Grupul OMV. În 2020, OMV și-a deschis propriul Centru de Inovare și Tehnologie (ITC) în Gänserndorf, Austria. Accentul principal este pus pe domeniile tehnologice de geolo­gie și geofizică, tehnologia de foraj, ridicare artificială, recuperare inteligentă a petrolului, a materialelor, tratarea apei sărate și nano­tehnologie. Sustenabilitatea este factorul de legătură pentru toate tehnologiile.

Dezvoltarea competențelor tehnologice de ultimă oră și digitalizarea

Transformarea digitală promovată la nivelul grupului OMV a fost implementată și în OMV Petrom. Acest program (Digital Journey) este mult mai mult decât aplicarea și scalarea tehnologiei – este vorba despre oameni și cultură, despre crearea unei mentalități digitale, construirea abilităților digitale și remodelarea talentelor. Toate acestea se fac folosind metodologia Design Thinking și moduri rapide de lucru, în strânsă colaborare cu partenerii tehnologici, universități și start-up-uri. Strategia digitală se concentrează pe trei programe cheie la nivel de divizie, și anume DigitUP în Upstream, Motion digital în Downstream și Finance 4.0 în serviciile corporative.

Trei indicatori ghidează călătoria digitală OMV Petrom:

DIGITALIZEAZĂ! Crearea agilității aface­rii prin opțiuni inteligente de investiții care se concentrează pe cel mai mare impact asupra afacerilor și priorităților HSSE.

ACȚIONEAZĂ! Inovarea la viteză și sca­ră mare prin crearea de medii receptive la inovație și încurajarea unei organizații, a unor abilități, a unei mentalități și culturi adaptată la mediul digital. Acest aspect se adresează în mod specific oamenilor noștri și modului în care ne desfășurăm activitățile.

PERMITE! Platformele digitale obișnuite formează coloana vertebrală a nucleului nostru digital care ne permite să descom­punem calupurile de date și să le folosim în cadrul Grupului.

Digitalul va deveni o componentă majoră a activității noastre zilnice. Am început inițiative în diviziile Corporate și Financiar, inclusiv în departamentul Achiziții, care au un rol cheie în transformarea digitală a Companiei. Odată cu implementarea noului software SAP S / 4HANA de planificare a resurselor pentru întreprindere de la Grupul OMV, permitem automatizarea și instrumentele digitale de ultimă generație, care sunt factorii cheie ai transformării cu scopul final al achizițiilor orientate spre valoare. SAP Ariba Strategic Sourcing Suite constituie un proces global de semnături electronice care permite fluxuri de lucru eficiente și de aprobare de la distanță, independent de locația biroului. Acest lucru va duce la 75% din comenzile de cumpărare complet automatizate, proces digitalizat și 100% proces de aprovizionare fără hârtie, declanșând cicluri reduse de timp.

Inițiativa Paperless

Încercăm să reducem risipa în operațiunile noastre de birou. De exemplu, din 2017, OMV Petrom a lansat Proiectul Paperless, prin care analizează îndeaproape operațiunile zilnice care implică consumul de hârtie și ia în considerare modalități de reducere a impactului asupra mediului. În acest scop, Compania a desfășurat diverse inițiative sub egida „Go paperless”, inclusiv implementarea semnăturilor electronice începând din 2017.

Beneficiile asupra mediului includ reducerea consumului de hârtie, prevenirea risipei de hârtie, evita­rea emisiilor de carbon din serviciile de curierat, precum și minimizarea impac­tului privind resursele naturale necesare pentru menținerea parametrilor controlați (de exemplu temperatura și umiditatea) în încăperile de depozitare. În plus, eficiența crescută a afacerii și costurile reduse sunt printre câștigurile acestui proiect. Implementarea sa a fost treptată, începând cu mai multe fluxuri financiare de documen­te interne, apoi cu altele externe precum contracte comerciale sau documente operaționale în Upstream. Un pas important a avut loc în 2020, când aproximativ 6.300 de angajați au primit soluții de semnături electronice calificate pentru majoritatea tipurilor de documente. Această tehnologie a ajutat Compania să-și reducă consumul de hârtie cu 25% în 2020 față de 2019.

Dezvoltarea digitalizării de ultimă oră

În 2020, la nivel corporativ, Platforma noas­tră de Reglementare OMV Petrom, REAL, a devenit digitală. Acest lucru a oferit un flux de lucru complet de aprobare electro­nică pentru toate reglementările interne, acoperind toate cerințele la nivel de Grup.

 

Astăzi, digitalizarea este vitală pentru afaceri­le OMV Petrom, de exemplu, pentru a asigu­ra o evaluare optimă și utilizarea convergen­tă a datelor digitale și analogice în comenzile mașinilor pentru o eficiență și disponibilitate sporite, operațiuni mai sigure și activități de întreținere mai bine direcționate. În 2020 am dezvoltat mai multe proiecte speciale în OMV Petrom pentru îmbunătățirea abilităților de digitalizare a angajaților:

► „Bine ați venit la democrația digitală!” – Acest program permite tuturor celor din Grupul OMV Petrom să dobândească instrumentele și abilitățile pentru a-și rezolva propriile provocări digitale.

 

Proiectul Democrație digitală aduce sesiuni de conștientizare, hackaton, ghiduri de auto-ajutor și acces la experți.

 

► Unul dintre primele proiecte din cadrul programului Democrație digitală care a contribuit la inițiativa de Digitalizare în Downstream, DigitalMotion și care a avut ca scop îmbunătățirea eficienței, profitabilității și concentrării asupra clienților prin inovație modernă bazată pe platforma digitală și tehnologie nouă a fost Power BI. Acest nou instrument este foarte important în vânzări, oferind puterea de a culege, organiza și analiza rapid datele. Îmbunătățește procesul de luare a deciziilor atunci când gestionea­ză volumul și marja și oferă echipei de vânzări un instrument ușor de utilizat care îi ajută zi de zi.

 

Folosind Power BI, colegii noștri au reușit să treacă de la extragerea manuală a vo­lumelor mari de date completate în tabele pivot Excel la o serie de rapoarte la obiect care permit extragerea eficientă a datelor și optimizarea proceselor.

 

În expunerea programului Democrație digitală, instrumentele de gestionare și vizualizare a datelor din Power BI au fost introduse prin cursuri de instruire, pentru utilizarea individuală a Power BI, precum și pentru crearea de tablouri de bord proprii din sursele noastre de date. În primul rând, implică o echipă de vânzări implicată, care este dispusă să învețe și are o atitudine orientată spre client pentru a interpreta și adapta abordarea. Ca un pas următor, proiectul va fi lansat în cadrul departa­mentelor de vânzări Est: Bulgaria, Serbia și Moldova. Am dezvoltat kituri digitale de auto-ajutor pentru colegii noștri pe baza feedback-ului lor colectat în sesiuni de colectare de idei individuale și de grup și de concepere de proiectare. Acestea oferă o modalitate nouă și atractivă de a consu­ma și de a interacționa cu volumul mare de material care poate fi accesat de pe orice dispozitiv fix sau mobil, atâta timp cât am fost conectați la rețeaua corporativă OMV Petrom sau când lucram de la distanță prin VPN, My Office (PC) sau browserul Web securizat (smartphone / tabletă).

 

► Noi Moduri de Lucru (NWoW), webinarii/cursuri pentru colegii noștri!

Echipele de proiect Learning Hub și Democrația digitală au organizat o experiență de învățare aprofundată în care șase dintre angajații noștri și-au împărtășit cele mai bune practici privind Noile Moduri de lucru (NWoW) în timpul unui webinar care a avut loc pe 30 iunie.

 

Scrum, Design Thinking, Power BI, Kanban Board sunt doar câteva dintre numeroasele instrumente etichetate ca „Noi Moduri de Lucru”. Obiectivul acestui webinar a fost acela de a evidenția experiențele personale nerostite, de a împărtăși sfaturi și trucuri valoroase ale NWoW în practică. Seminarul web a fost interactiv, cu discuții aprinse care le-au oferit colegilor noștri șansa de a afla exact ce trebuie să știe sau de a-i ajuta pe ceilalți din propriile noastre perspective.

 

Sesiunea a fost o oportunitate pentru noi de a învăța cum să îmbunătățim eficacita­tea și calitatea muncii noastre, cum să ne confruntăm cu întreruperile și să abordăm provocările într-un mod flexibil, pe scurt: cum să deblocăm mai multă valoare prin adoptarea unor noi modalități de lucru.

 

► În 2020, pentru a promova digitalizarea în cadrul organizației, am organizat ateliere online „Inteligență artificială Microsoft” pentru diviziile Upstream și Downstream, cu o amplă participare a 124 de colegi din Divizia Upstream și 28 de colegi din Divizia Downstream.

 

La sfârșitul anului, a fost creat un pro­gram de digitalizare în Downstream Oil, filiala de Aviație. Folosind o nouă aplicație web, FuelPort Go-Live, operatorii și managementul OMV Petrom Aviation pot gestiona operațiunile de alimentare, raporta­re sau resursele doar accesând un link sigur.

Începând cu FuelPort Go-Live, OMV Petrom Aviation se poate baza pe un sis­tem de management profesional bazat pe cea mai recentă tehnologie gata să răspun­dă nevoilor actuale și viitoare, cum ar fi po­sibilitatea de a digitaliza complet procesul de alimentare a aeronavelor: planificarea zilnică a alimentării, primirea automată a comenzilor de alimentare, primirea auto­mată de date privind alimentarea; schimb de date în timp real cu companiile aeriene și sistemele aeroportuare în conformita­te cu standardele IATA (International Air Transport Association); posibilitatea de schimb de date cu platformele operaționale majore utilizate de companiile aeriene.

Obiectivul Strategiei de Sustenabilitate 2025► OMV Petrom își propune să co-proceseze până la 90.000 de tone de materii prime biogene pe an în rafinăria Petrobrazi până în 2025.
► Implementarea de proiecte pilot avansate de recuperare în Divizia Upstream a OMV Petrom în vederea creșterii factorului de recuperare zăcămintelor noastre și evaluarea acestora pentru implementare integrală în zăcăminte începând din 2020.
Status 2020► Studii de proces finalizate pentru rafinăria Petrobrazi.
► Upstream: Pilot și Extindere realizate cu succes în Independența.
► Proiectul Vata a trecut fazele principale şi a început execuția.
► Alte câteva domenii sunt în curs de evaluare în acest moment.
Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Executarea Vata în funcție de program și buget.
► Trecerea la o fază următoare pentru Proiectul Independenţa.
► Pregătirea implementării unor metode suplimentare de recuperare îmbunătățită chimic, cum ar fi inundările cu polimeri alcalini.

 

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute