Dezvoltarea Angajaților

Atragerea talentelor

OMV Petrom dorește să îmbunătățească experiența angajaților de a fi într-un loc mai bun de lucru, mai inovator și mai solicitat în rândul aplicanților. Deoarece experiența angajaților este un subiect din ce în ce mai popular, în 2020, am creat un mediu de colaborare (Crowdsourcing) în care tinerii profesioniști ne-au împărtășit ideile și opiniile cu privire la aspectul unui parcurs ideal al candidatului și a experienței ideale a anga­jatului. Prin urmare, 20 de studenți și tineri absolvenți îndrumați de mentori de la OMV Petrom au avut ocazia să își spună părerea și să își împărtășească gândurile și așteptările de la locul de muncă. „Crowdsourcing” este un instrument pentru mediul academic și companii care le permite să valorifice idei ale diverselor grupuri de participanți și să ofere recomandări și informații despre situații com­plexe. Această metodă este utilizată pentru inovație, generând multe idei noi bazate pe aportul diverselor grupuri de gânditori.

 

Compania se concentrează, de asemenea, pe furnizarea de programe de transfer de cunoștințe și construirea unei rezerve solide de talente prin cooperarea cu universități cheie și investiții in programe complexe de stagii de pregătire practică și burse:

► Tineri absolvenți – este un program pilon în OMV Petrom, care atrage și angajează proaspăt absolvenți cu o pregătire tehnică. În 2020, am angajat 20 de tineri absolvenți pentru a deveni colegii noștri.

► Bursa de excelență OMV Petrom este un program pentru studenți, care oferă posibilitatea de a se concentra asupra studiilor și a legăturii dintre teorie și practică. În ediția din 2020, 45 de studenți din universități vizate (Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Politehnică din București, Universitatea din București) au primit burse.

Digitalizarea procesului de recrutare

In this unpredictable context, we adapted in an agile way to online communication through Power Platforms assuring the safety of all candidates and employees involved in the recruitment process. 100% of interviews are conducted online.

Diversitate în recrutare

Diversitatea forței de muncă este unul dintre cele mai importante obiective în procesele de ca parte a strategiei OMV Petrom. Asigurând un bun echilibru al diversității, 33,08% din angajările din 2020 sunt femei. Numărul de angajări a fost calculat din numărul total de angajați la sfârșitul perioadei de raportare.

Programe de instruire

Învățarea este un factor cheie pentru dezvol­tarea oamenilor, creșterea organizațională și schimbare. Pandemia a fost o ocazie de a prezenta cât de agil poate fi procesul de învățare și dezvoltare în OMV Petrom pentru a minimiza întreruperea activității și a îmbunătăți performanța organizațională.

Din 2018, Petrom a investit deja în siste­me moderne de management al învățării (LMS), e-Learning (LinkedIn), platforme cu conținut digital, care ne-au oferit o bază bună pentru a ne dezvolta în continuare pentru o îmbunătățire continuă.

Am început prin a ne îndruma angajații și liderii în selectarea conținutului virtual relevant pentru aceștia prin abordarea noilor provocări. Colecțiile „Learning Hub”, semina­rii web (de exemplu, Noi modalități de a lucra cu cele mai bune practici în OMV Petrom), Biblioteca de inspirație pentru lideri, colecțiile de învățare a abilităților personale sunt printre primele inițiative pe care le-am luat după ce a fost restricționată interacțiunea de învățare față în față. Am văzut un interes crescut pentru instruirea virtuală printr-o creștere (22,38%) a numărului de înregistrări.

Pe măsură ce programele de instruire și evenimentele s-au mutat exclusiv online, am căutat strategii pentru a converti rapid in­struirea condusă de instructor într-un format virtual. În plus, am dezvoltat un curs de for­mare de formatori privind învațăre / instruire, disponibil tuturor profesioniștilor interesați să construiască conținut virtual pentru schimbul intern de cunoștințe și, de asemenea, pentru cei care trebuie să faciliteze diferite worksho­puri și evenimente de management.

Relaționarea de la distanță a fost una dintre prioritățile majore și, în special, ne-am concentrat pe dotarea managerilor din prima linie și a liderilor aflați la început cu abilitățile esențiale. Conținutul temei, acolo unde a fost cazul, a fost adaptat pentru predare virtuală, în timp ce toate programele de e-Learning, seminariile web și materialele online au continuat să fie disponibile și ușor accesibile pe Platforma Liderilor din cadrul Companiei. Mentoratul, coaching-ul și feedback-ul 360, facilitate de platformele virtuale interne și externe, nu încetează niciodată să fie printre cele mai bune instrumente pentru a oferi lide­rilor noștri sfaturi profesionale și de încredere.

Bunăstarea angajaților a devenit un do­meniu cheie pentru învățare și dezvoltare. Încurajarea și sprijinirea angajaților a fost esențială în acest timp. În colaborare cu cole­gii HSSE, am căutat modalități prin care să-i învățăm pe liderii noștri cum să-și motiveze și să își implice echipele, să stimuleze moralul și să reducă anxietatea și stresul, păstrân­du-i în același timp conectați la organizație. Astfel, mai mult de 250 dintre liderii noștri au participat la cursuri dedicate privind dezvol­tarea eficienței echipei, în cadrul campaniei Time2Connect.

Întrucât instruirea (virtuală) a angajaților și feedback-ul sunt esențiale pentru o condu­cere eficientă și esențiale pentru creșterea acestora, acest domeniu de competență în leadership va continua să fie în centrul atenției noastre anul viitor.

În total, în 2020, am oferit angajaților noștri 135.285 de ore de instruire, din care 22.187 ore au reprezentat cursuri de instruire online.

Programe implementate pentru îmbunătățirea competențelor angajaților
Tipul de
program
Denumirea programuluiAbilități dobândite prin intermediul programului
Programe Interne► Instruire obligatorie și periodică pentru toți angajații► Phishing, conformitate, etică în afaceri, protecție a datelor, lucrul de acasă, drepturile omului
 ► Curriculum privind securi- tate și siguranță la locul de muncă (intern și extern)► Sănătatea și siguranța la locul de muncă
 ► Cursuri pentru lucrătorii din producție► Cunoștințe și abilități tehnice, în conformitate cu fișele posturilor și reglementările în vigoare
 ► Program de instruire pentru noii angajați (NEO) la nivel local► Acest program este menit să ofere informații utile cu privire la organizația, instrumentele și reglementările noastre
 ► Academia digitală► Curriculum online, realizat în majoritate în parteneriat cu LinkedIn Learning, care acoperă subiecte relevante pentru toate competențele cheie, plus IT. Experți specializați din toate diviziile sunt implicați în mod direct în asigurarea relevanței conținutului disponibil
 ► Catalog de competențe personale (conținut furnizat online prin intermediul plat- formei LinkedIn Learning)► Abilități personale, cum ar fi inovația, gândirea creativă, vorbirea în public, rezolvarea conflictelor, gestionarea timpului, luarea deciziilor
 ► Managerii din prima linie (Divizia Upstream)► Formarea managerilor din prima linie este un program modular de instruire personalizat pentru Upstream. Programul va
oferi tuturor managerilor participanți din prima linie informații relevante legate de aceste domenii pentru a-i sprijini în munca lor de zi cu zi
Programe externe► Programe pentru grupul de leadership► Abilități și instrumente de leadership
 ► Time2Upskill. Program care a cuprins următoarele workshop-uri:
– Abilități pentru a te dezvol- ta atunci când lucrezi de acasă
– Abilități de a lucra în echipă într-un mediu digital
– Abordarea incertitudinii pentru îmbunătățirea muncii în echipă
► În funcție de workshop, principalele obiective ale programului au fost:
– Învățarea de noi abilități pentru a echilibra munca și viața personală în timp ce se lucrează de acasă
– Familiarizarea cu un cadru pentru practicarea leadershipului într-o etapă de incertitudine
– Învățarea de noi abilități pentru munca în echipă digitală mai eficientă, cum ar fi echilibrarea dimensiunilor legate de sarcini și relații într-un mediu digital, comunicarea virtuală eficientă și implicarea echipei la distanță
 ► Mentorat► Pentru a accelera învățarea, a crește încrederea, a lărgi perspectivele și a ajuta persoana îndrumată să-și atingă adevăratul potențial
 ► Programe deschise► Diverse abilități profesionale în funcție de nevoile specifice de dezvoltare
 ► Program integrat de dezvol-
tare pentru absolvenți
► Expertiză și competențe interdisciplinare pentru inginerii junior din Upstream
 ► Certificări și cursuri de for- mare cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic► Competențe tehnice, profesionale, de sănătate și siguranță, în conformitate cu reglementările locale sau politicile interne (de exemplu, prim ajutor, conducere defensivă)
 ► Limbi străine► Cursuri de învățare a diferite limbi oferite angajaților

 

Evaluarea programelor de instruire și urmărirea rezultatelor

Avem un proces de evaluare (atât pentru cursurile în clasă, cât și pentru cele online) care ia în considerare: calitatea materialului cursului, calitatea prezentării, utilitatea cursului, sugestii suplimentare, lecții învățate din acest curs, principalele cunoștințe acumulate.

 

De asemenea, serviciile oferite de echipa de formare, precum și platforma de formare, sunt evaluate pe baza feedback-ului primit, cu privire la calitatea cursului, discuțiile /alinierile cu proprietarii de produse/vânzătorii/ formatorii, pentru îmbunătățirea calității materialelor și/sau calitatea prezentării.

 

În ceea ce privește Echipa de formare, în urma feedbackului primit, au loc sesiuni de analiză internă și se decid cele mai bune acțiuni care trebuie implementate (instruire/modificarea proceselor interne etc.). Feedback-ul este anonim, iar evaluarea cursului/instructorului se face în mod constant.

Informarea și consultarea angajaților noștri

Ne angajăm să menținem relații corecte cu angajații noștri. Acordăm o mare atenție respectării drepturilor angajaților noștri și îndeplinirii tuturor obligațiilor noastre în conformitate cu legislația relevantă în vigoare, contractele individuale de muncă și contractele colective de muncă. Comunicarea cu angajații noștri este întotdeauna deschisă și își propune să îi mențină informați și conștienți de realitatea companiei. În acest scop, informăm și îi consultăm în permanență pe reprezentanții angajaților cu privire la evoluțiile din activitatea companiei care le pot afecta interesele, în conformitate cu prevederile legale și/sau convenționale aplicabile.

 

În cazul concedierilor din motive neimputabile angajaților (fie individuali, fie colectivi), Compania are obligația, conform contractului colectiv de muncă, de a furniza un preaviz de 30/60 de zile (în funcție de vârsta angajatului) și compensații diferite pentru concediere în funcție de vechimea în industria petrolieră, conform prevederilor din contractul colectiv de muncă. Mai mult, în cazul transferului companiei sau a unor părți ale acesteia, perioada minimă de informare este de 30 de zile calendaristice pentru angajați și reprezentanții acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

 

Drepturile și obligațiile angajaților noștri sunt stabilite în contractele individuale de muncă, precum și în contractul colectiv de muncă aplicabil. În total, există patru contracte colective de muncă pentru următoarele entități, care fac parte din Grupul OMV Petrom: OMV Petrom, OMV Petrom Marketing, OMV Petrom Aviation și OMV Petromed Solutions. Angajații noștri au dreptul să își exercite libertatea de asociere și negocieri colective, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Comunicăm angajaților noștri toate aspectele legate de negocierile colective pe intranet. Sindicatele locale reprezintă 89,72% din angajații noștri.

Managementul performanței

La OMV Petrom, ne propunem să optimizăm performanța angajaților prin cultura noastră bazată pe principii. Pentru a debloca întregul potențial al unui angajat, analizăm ceea ce facem și cum o facem. Ambele aspecte sunt importante atunci când ne stabilim obiectivele de performanță și dezvoltare, ne analizăm progresele și ne evaluăm realizările. Scopul procesului nostru anual de analiză este acela de a-i sprijini pe angajații noștri și pe managerii noștri printr-o planificare structurată și sistematică a performanței și a dezvoltării personale în Companie. În 2020, 5.051 angajați au fost supuși unor analize de performanță și dezvoltare a carierei, structurate după cum urmează: 4.430 de personal operativ și 621 de conducere. Din aceștia, 75,72% au fost femei.

Managementul compensațiilor

Ne propunem să ocupăm o poziție puternică pe piață, cu niveluri de compensare concepute pentru a fi competitive pe piețele muncii respective, în mod ideal, în raport cu sectoarele petrolului și gazelor și chimic, pentru a atrage, motiva și reține talentele cu cele mai bune calificări.

 

Astfel, am stabilit o organizare bazată pe performanță și dezvoltare și, în mod corespunzător, un sistem de gestionare a recompenselor bazat pe performanță, care include principiile Strategiei Grupului „OMV Foundation” – Cultura privind oamenii și organizația. În conformitate cu obiectivul de a fi un angajator de încredere, principiile de remunerare ale companiei se bazează pe o folosire echilibrată de componente fixe și variabile, monetare și non-monetare.

 

Principiile noastre de remunerare care stimulează și susțin cel mai bine strategia noastră de „Creștere profitabilă” au un obiectiv mai mare decât simpla respectare a legislației. Compania pune oamenii în centrul activității sale, fiind unul dintre pilonii principali ai succesului său, deoarece credem că succesul nostru poate fi obținut direct de la performanța ridicată și efortul angajaților noștri.

 

Pachetele de remunerație sunt stabilite pentru a asigura echitatea internă, rămânând în același timp, competitive la nivel extern pe piața locală și internațională în care operăm. Acest lucru este asigurat de analize periodice bazate pe criteriile de referință ale pieței. În plus, asigurăm o evaluare obiectivă a pozițiilor la nivelul tuturor diviziilor și țărilor printr-o metodologie și un proces clar definite, care face ca valoarea poziției să fie comparabilă atât în cadrul Companiei, cât și pe piața externă. Rezultatul evaluării este baza pentru stabilirea renumerației pentru fiecare angajat.

 

Remunerația angajaților OMV Petrom cuprinde:

► o remunerație fixă plătită lunar ca salariu net determinat prin aplicarea cotelor de impozit pe venit și a contribuțiilor sociale la salariul de bază brut;

► alte plăți fixe, cum ar fi bonusuri fixe și indemnizații speciale conform Contractului Colectiv de Muncă;

► alte beneficii statutare și nestatutare, cum ar fi asigurarea privată, indemnizația de concediu / zile speciale libere și, în funcție de poziția atribuită, o taxă de compensare pentru automobilul de serviciu;

► o componentă legată de performanța pe termen scurt/mediu (trimestrial și / sau anual), bonusuri de recunoaștere, premii pentru modele de urmat și respectarea principiilor strategice, contribuții remarcabile la proiecte strategice sau tranzacții comerciale.