Angajații

Angajații noștri sunt motorul activităţii de sustenabilitate a OMV Petrom. Sprijinim și dezvoltăm un mediu propice care implică, promovează și acționează ca un factor multiplicator al dezvoltării durabile și siguranței în rândul angajaților, a proceselor și a acțiunilor noastre. Astfel, ne menținem prezența constantă în rândul primilor 10 angajatori de top din România.

OMV Petrom respectă, îndeplinește și sprijină principiile drepturilor omului, astfel cum este prevăzut în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Principiile UNGC și în tratatele recunoscute la nivel internațional, inclusiv în cele ale Organizației Internaționale a Muncii (ILO). Aceasta include un angaja­ment pentru respectarea drepturilor muncii, inclusiv salarii decente, program de lucru, re­prezentare a angajaților și dispoziții împotriva muncii forțate, muncii copiilor și a traficului de persoane.

Gestionarea COVID-19 în OMV Petrom

Sănătatea și siguranța angajaților, contracto­rilor și clienților noștri sunt prioritatea noastră numărul unu. Acesta este motivul pentru care am implementat măsuri de izolare în instalații critice, am prelungit turele de lucru și am ofe­rit o indemnizație de criză. În cazul unui test COVID-19 pozitiv, angajații noștri beneficiază de asistență psihologică din partea clinicilor private și de condiții speciale din asigurarea privată. Pentru a proteja personalul și pentru a se proteja pe ei înșiși, sunt introduse reguli foarte stricte pentru angajații testați pozitivi care revin la muncă.

 

Pagina de intranet dedicată COVID-19 este actualizată tot timpul cu cele mai recente informații și sfaturi. Pe lângă linia de apel Petromed și Recomandările IT referitoare la muncă de acasă, ghidul de resurse uma­ne despre managementul persoanelor și ghidul pentru managerii în situații de criză COVID-19 sunt doar câteva exemple de ma­teriale puse la punct de către experții noștri pentru a sprijini activitatea și bunăstarea familiei OMV Petrom.

 

La sfârșitul anului 2020, după câteva luni grele de restricții de lucru, am făcut un sondaj rapid „#ascultăm” pe tema coronavi­rusului pentru toți angajații noștri din cadrul Grupului OMV Petrom. Luând în conside­rare contextul special, a fost deosebit de important pentru noi să ne sporim angaja­mentul angajaților. Acest lucru a fost rea­lizat așa cum se arată în scorul promotor al angajațiilor de 8,71 raportat. Am primit răspunsuri de la 43%, cu un rezultat foarte bun cu privire la impactul măsurilor de coronavirus luate de companie asupra vieții de zi cu zi și modul în care compania face față provocărilor. Numărul de respondenți a fost calculat pentru Grupul OMV Petrom și a inclus Global Solutions.

 

► Cei mai mulți angajați (78%) au raportat că se descurcă bine sau că sunt sunt mulțumiți de sprijinul pe care l-au primit de la companie și conducere și că lucrează practic de acasă.

► Dintre respondenții care au avut probleme (6%), majoritatea nu lucrau în echipe virtu­ale și au fost afectați de restricțiile școlare.

► Am continuat să implementăm prioritatea noastră strategică „să rămânem un loc minunat de lucru”: în final, aproape 9 din 10 angajați recomandă Grupul OMV Petrom ca loc de muncă.

Obiectivul nostru de sustenabilitate
2025
► Creșterea ponderii femeilor în funcții de conducere la 30% până în 2025.
► Creșterea următoarei generații de talente prin intermediul angajaților proaspăt absolvenți.
► Măsurarea și creșterea nivelului de implicare a angajaților noștri.
Status 2020► Ponderea femeilor în funcții de conducere: 25,56%.[9]
► Au fost angajați douăzeci de proaspăt absolvenți.
► Scorul promotor al angajațiilor de 8,71 raportat.
Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Implementarea de măsuri și proiecte inovatoare pentru a atinge obiectivele Strategiei de Sustenabilitate 2025.
► Optimizarea performanței angajaților prin cultura noastră organizațională bazată pe principii, pentru a menține obiectivul de a fi angajator preferat.

 

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Principalele programe îndeplinite în 2020

Află mai multe și creșteți – o inițiativă de dezvoltare axată în mod intenționat pe angajații „Core TOP Talents” con­dusă de membrii Directoratului OMV Petrom. A constat în discuții de dezvolta­re între membrii Directoratului și angajați „Core Top Talents” într-o structură transversală.

Lansarea mesei rotunde privind ca­riera – un program care a avut ca scop îmbunătățirea vizibilității și mobilității talen­telor transversale, exploatând în același timp mai mult capacitățile surselor interne ale Companiei în procesul de căutare de talente pentru diverse proiecte și roluri.

Webinarii privind brandingul de angajator – evenimente online pentru studenți și tineri absolvenți (aproximativ 100 de participanți) pentru a consolida branding-ul de angajator și pentru a crește implicarea cu următoarea generație de profesioniști.

Lansarea evenimentul „Crowdsourcing” – un eveniment ino­vator de branding de angajator menit să reinventeze modul Companiei de abor­dare a studenților și tinerilor profesioniști prin crearea unei metode de interacțiune online și, în același timp, o metodă de co­lectare a ideilor generației Z despre locul de muncă ideal. Inițiativa a implicat 20 de tineri absolvenți și studenți, 8 mentori interni și facilitatori care au lucrat în echipe la subiectul: „Unboxing employee experi­ence. Care sunt așteptările profesionale ale noii generații?

Lansarea „Sondajului OMV pe tema Coronavirus – o inițiativă a Grupului, parte a Strategiei de ascultare, care a avut ca scop creșterea gradului de implicare și îmbunătățirea eficienței organizaționale prin ascultarea continuă a angajaților noștri. 43% dintre angajați și-au prezentat răspunsurile. Rezultatele au fost comu­nicate prin aplicația PowerBI pentru a fi împărtășite în continuare de către mana­geri cu echipele lor.