Performanța Socială

Numărul total de angajați Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
OMV Petrom Group
Numărul total de angajați număr 10.761 12.347 13.201 13.790 14.769
Din care femei număr 2.586 2.832 2.997 3.108 2.951
Cu CIM, perioadă nedeterminată, normă întreagă număr 10.627 12.125 13.044 13.565 13.689
Din care femei număr 2.543 2.764 2.950 3.034 2.909
Cu CIM, perioadă nedeterminată, cu timp parțial număr 6 10 15 7 3
Din care femei număr 4 9 9 4 1
Cu CIM, perioadă determinată, normă întreagă număr 126 210 140 225 161
Din care femei număr 39 58 38 70 41
Cu CIM, perioadă determinată cu timp parțial număr 2 2 2 0 0
Din care femei număr 0 1 0 0 0
Numărul total de angajați
România
Numărul total de angajați număr 10.262
Din care femei număr 2.430
Bulgaria
Numărul total de angajați număr 55
Din care femei număr 29
Kazahstan
Numărul total de angajați număr 344
Din care femei număr 74
Moldova
Numărul total de angajați număr 56
Din care femei număr 28
Serbia
Numărul total de angajați număr 44
Din care femei număr 25

Numărul de angajați este calculat pentru OMV Petrom Group (fără OPGS) – România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Kazahstan.

Numărul total de angajați  
România  
Numărul total de angajaținumăr10.262
Din care femeinumăr2.430
Bulgaria  
Numărul total de angajaținumăr55
Din care femeinumăr29
Kazahstan  
Numărul total de angajaținumăr344
Din care femeinumăr74
Moldova  
Numărul total de angajaținumăr56
Din care femeinumăr28
Serbia  
Numărul total de angajaținumăr44
Din care femeinumăr25
Unitate Număr de angajați din care femei
2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 2020
Total la nivel de Grup
număr 130 320 329 302 91 43 114 114 101 25 87
rata 1,2 2,6 2,5 2,19 0,61 1,66 4,02 3,8 3,31 0,84 1,06
România 107
<30 de ani număr 49 13 36
30-50 ani număr 51 22 29
>50 de ani număr 7 1 6
Bulgaria 3
<30 de ani număr 1 0 1
30-50 ani număr 2 0 2
>50 de ani număr 0 0 0
Kazakhstan 12
<30 de ani număr 3 0 3
30-50 ani număr 7 3 4
>50 de ani număr 2 1 1
Moldova 3
<30 de ani număr 2 1 1
30-50 ani număr 1 0 1
>50 de ani număr 0 0 0
Serbia 5
<30 de ani număr 0 0 0
30-50 ani număr 5 2 3
>50 de ani număr 0 0 0
Unitate Număr de angajați din care femei
din care bărbați
2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016
Total la nivel de Grup
număr 1.716 1.174 918 1.281 1.272 284 280 225 319 270 1432 894 693 962 1002
rata 15,95 9,5 6,95 9,28 8,61 11 9,88 7,5 10,26 9,15 17,51 9,39 7,50 9 8,47
Romania 1.681
<30 de ani număr 19 5 14
30-50 ani număr 431 54 377
>50 de ani număr 1.231 210 1.021
Bulgaria 5
<30 de ani număr 0 0 0
30-50 ani număr 5 3 2
>50 de ani număr 0 0 0
Kazakhstan 23
<30 de ani număr 4 2 2
30-50 ani număr 17 6 11
>50 de ani număr 2 1 1
Moldova 5
<30 de ani număr 2 1 1
30-50 ani număr 1 0 1
>50 de ani număr 2 0 2
Serbia 2
<30 de ani număr 0 0 0
30-50 ani număr 1 1 0
>50 de ani număr 1 1 0
Procentul diversității în cadrul Consiliului de Supraveghere
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Procentul de bărbați % 100 88,9 88,9 88,9 100
Procentul de femei % 0 11,1 11,1 11,1 0
<30 de ani % 0 0 0 0 0
30-50 de ani % 22,2 22,2 11,1 11,1 33,3
> 50 de ani % 77,8 77,8 88,9 88,9 66,7
Procentul diversității în cadrul Directoratului
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Procentul de bărbați % 60 60 80 60 60
Procentul de femei % 40 40 20 40 40
<30 de ani % 0 0 0 0 0
30-50 de ani % 60 80 80 40 20
> 50 de ani % 40 20 20 60 80
Procentul diversității în Top Management
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Procentul de bărbați % 0,54 0,39 0,47 0,45 n.r
Procentul de femei % 0,29 0,26 0,21 0,18 n.r
<30 de ani % 0
30-50 de ani % 68,42
> 50 de ani % 31,58
Procentul diversității în cadrul nivel mediu de Management
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Procentul de bărbați % 4,95 4,7 4,37 4,41 n.r
Procentul de femei % 2,7 2,46 2,48 2,48 n.r
<30 de ani % 0,29
30-50 de ani % 55,87
> 50 de ani % 43,84
Procentul diversității în cadrul Managementului de bază
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Procentul de bărbați % 1,01 0,81 1,4 1,54 n.r
Procentul de femei % 2,61 2,19 2,51 2,67 n.r
<30 de ani % 1,26
30-50 de ani % 32,22
> 50 de ani % 66,53
Procentul diversității în cadrul Personalului executiv
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Procentul de bărbați % 93,5 94,1 93,76 93,6 n.r
Procentul de femei % 94,4 95,09 94,1 94,68 n.r
<30 de ani % 3,28
30-50 de ani % 42,45
> 50 de ani % 54,28

Cifrele sunt calculate ca procent din numărul total al femeilor/ bărbaților și nu din numărul total de angajați

Raportul de remunerare a femeilor faţă de bărbați pe categorii de angajare la nivel de Grup
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Angajați cu CIM, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă raport 1,25 1,3 1,29 1,27 1,30
Angajați cu CIM, perioadă determinată, cu normă întreagă raport 0,39 0,39 0,4 0,3 0,55
< 30 de ani raport 1,27 1,21 1,18 1,16 1,54
30-50 de ani raport 1,39 1,35 1,49 1,40 1,10
> 50 de ani raport 1,05 1,26 1,06 0,93 0,99
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
women Men women Men women men women men women men
Numărul total de angajați care aveau dreptul la concediu pentru creșterea copilului la 31.12.2020 număr 2.586 8.175 2.832 9.514 2.997 10.204 3.108 10.682 3.328 11.441
Numărul total de angajați care au luat concediu pentru creșterea copilului în cursul anului 2020 număr 143 25 126 25 163 26 150 31 121 19
Numărul angajaților care au revenit la locul de muncă în perioada de raportare, ca urmare a finalizării perioadei de concediu număr 62 14 57 18 69 16 48 13 20 4
Numărul angajaților care au revenit la locul de muncă ca urmare a finalizării perioadei de concediu și care sunt încă angajați la 12 luni după revenire număr 51 12 43 10 60 15 42 9 18 4
Procentul angajaților, pe sexe și categorii de angajați, care au beneficiat de programe de evaluare a performanței și dezvoltare profesională
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
% de angajați care au beneficiat de programe de evaluare a performanței % 46,94 48,21 43,47 41,61 36,34
% de femei care au beneficiat de programe de evaluare a performanței % 75,72 77,38 71,4 66,06 63,23
% de angajați cu CIM, perioadă nedeterminată, normă întreagă, care au beneficiat de programe de evaluare a performanței % 46,29 47,34 43,14 40,86 35,63
% de femei cu CIM, perioadă nedeterminată, normă întreagă, care au beneficiat de programe de evaluare a performanței % 75,3 76,81 71,19 65,72 62,84
% de angajați cu CIM, perioadă determinată, normă întreagă, care au beneficiat de programe de evaluare a performanței % 99,21 81,9 74,29 86,67 97,52
% de femei cu CIM, perioadă determinată, normă întreagă, care au beneficiat de programe de evaluare a performanței % 100 90,67 92,11 80,00 92,68
Numărul mediu de ore de formare
2020 Total ore
Participanți număr 9.247
Numărul total de ore de formare pentru toți angajați ore 135.285
din care bărbați ore 102.228
din care femei ore 33.056
Numărul mediu de ore de formare pe angajat ore 12,6
din care bărbați ore 12,5
din care femei ore 12,8
Investiții sociale în comunitățile locale
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
în bani mil. euro 6,3 13,5 2,5 2,8 4
bunuri/servicii euro 167.052 266.959 433.715 365.893 358.688
ore de voluntariat ore 800 6.650 n.r. n.r. n.r.
Siguranță la locul de muncă, angajați
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Număr accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă număr 0 0 1 0 1
Rată accidentelor mortale survenite în urma unui accident de muncă pentru 100 mil. de ore lucrate 0 0 3,99 0 3,53
Numărul de ore lucrate ore (mii) 21.998 23.886 25.084 26.164 28.291
Frecvenţa medie a incidentelor cu una sau mai multe zile lucrătoare pierdute faţă de timpul de lucru prestat (LTIR) pentru 1 mil. de ore lucrate 0,14 0,63 0,2 0,15 0,25
Accidente de muncă cu consecințe ridicate 1 număr 0 2 1 0 1
Accidente de muncă cu consecințe ridicate 1 pentru 1 mil. de ore lucrate 0 0,08 0,04 0 0,04
Numărul accidentelor de muncă cu zile de lucru pierdute număr 3 15 4 4 6
Numărul de zile lucrătoare pierdute (zile calendaristice) număr 196 1.052 256 242 490
Accidente totale înregistrate2 număr 8 31 20 16 17
Rata totală a accidentelor înregistrate (TRIR)3 pentru 1 mil. de ore lucrate 0,36 1,3 0,8 0,61 0,6
Siguranță la locul de muncă, contractori
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Număr accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă 0 0 2 0 0
Rată accidentelor mortale survenite în urma unui accident de muncă 0 0 4,09 0 0
Numărul de ore lucrate 42.764 46.352 48.928 43.143 51.408
Frecvenţa medie a incidentelor cu una sau mai multe zile lucrătoare pierdute faţă de timpul de lucru prestat (LTIR) pentru 1 mil. de ore lucrate 0,16 0,15 0,29 0,19 0,19
Accidente de muncă cu consecințe ridicate1 număr 1 1 1 0 1
Accidente de muncă cu consecințe ridicate1 pentru 1 mil. de ore lucrate 0,02 0,02 0,02 0 0,02
Numărul accidentelor de muncă cu zile de lucru pierdute număr 7 7 12 8 10
Numărul de zile lucrătoare pierdute (zile calendaristice) număr 496 291 967 410 400
Accidente totale înregistrate2 număr 11 17 23 17 17
Rata totală a accidentelor înregistrate (TRIR)3 pentru 1 mil. de ore lucrate 0,26 0,37 0,47 0,39 0,33
Agregat (angajați OMV Petrom și contractori)
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Frecvenţa medie a incidentelor cu una sau mai multe zile lucrătoare pierdute faţă de timpul de lucru prestat (LTIR) per un milion de ore lucrate pentru 1 mil. de ore lucrate 0,15 0,31 0,26 0,17 0,21
Rata totală a accidentelor înregistrabile (TRIR) per un milion de ore lucrate3 pentru 1 mil. de ore lucrate 0,29 0,68 0,58 0,48 0,43

DISCLAIMER: toate datele se referă la Grupul OMV Petrom; orele lucrate sunt exprimate în mii și rotunjite la cea mai apropiată valoare întreagă, astfel încât la reconciliere pot rezulta diferențe minore. Conform indicațiilor oferite de GRI, accidentele care au loc pe drumul spre locul de muncă nu sunt incluse în datele prezentate în tabelul privind Performanța în sănătate și siguranță.

1Incidentele cu una sau mai multe zile lucrătoare pierdute faţă de timpul de lucru prestat care au rezultat în 180 (sau mai multe) zile de lucru pierdute sau în dizabilități totale permanente.

2Corespunde la (GRI 403-9: 2018-a-ii: Accidente de muncă înregistrabile) – Accidentele la locul de muncă care conduc la o vătămare din care lucrătorul nu poate sau nu se așteaptă să-și revină complet în termen de 6 luni.

3Corespunde la (GRI 403-9: 2018-a-iii: Accidente de muncă înregistrabile) – Accidentele la locul de muncă care conduc la oricare dintre următoarele: deces, concediu medical, muncă restricționată sau transfer la un alt loc de muncă, un tratament medical în afara celui acordat pentru primul ajutor.