Performanța de Mediu

Energie      
 Unitate20202019201820172016
Consumul de energie1PJ43,9043,1045,1043,3045,75
Consumul de combustibil în cadrul organizațieiPJ57,15n.r.n.r.n.r.n.r.
Consumul de energie electrică2PJ1,18n.r.n.r.n.r.n.r.
Consumul de energie pentru încălzire, răcire și generare de aburTJ100,3n.r.n.r.n.r.n.r.
Energie electrică vandutăPJ14,2n.r.n.r.n.r.n.r.

1Se referă la energia totală utilizată în cadrul operațiunilor pe baza calculelor la fața locului cu date și metodologii specifice.

2 Include doar energia electrică, energia pentru încălzire, răcire și generare de abur achiziționată sau consumată. Energia electrică, energia pentru încălzire, răcire și generare de abur consumată din productie proprie este inclusă în consumul de combustibil.

n.r. = neraportat

Emisii      
 Unitate20202019201820172016
Emisiile de GES      
GES (directe, scop 1)1mil. t CO2eq3,994,244,503,994,40
din care din activități din Upstreammil. t CO2eq1,381,912,112,022,32
din care din activități din Downstreammil. t CO2eq2,602,342,391,982,07
CO2mil. t3,573,433,623,183,29
N2Ot2021242324
CH4t16.47732.25735.03332.04844.304
GES (indirect, scop 2)2mil. t CO2eq0,0940,0450,080,0570,058
GES (indirect, scop 3)3mil. t CO2eq24,7426,0623,24n.rn.r
Alte emisii in aer      
 Unitate20202019201820172016
SO2t614613572630679
NOxt3.0703.2253.5883.2903.218
Compuși organici volatili nemetanici (NM-VOC) (NM-VOC)4t2.4764.4135.1715.3586.958
Emisii de pulberit6264596263

1Emisiile de GES Scop 1 se referă la emisiile directe din operațiunile care sunt deținute sau controlate de Companie. Folosim factori de emisie din diferite surse, de exemplu, IPCC, API GHG Compendium etc. Din 2016, OMV Petrom aplică potențialul de încălzire globală din IPCC Fourth Assessment Report (AR4 – 100 year).

2Emisiile de GES Scop 2 se referă la emisiile indirecte rezultate din generarea de energie electrică, pentru încălzire, pentru răcire sau pentru generarea de abur, cumpărată sau achiziționată. Folosim factori de emisie din diferite surse, de exemplu, autorități naționale, factori de emisie specifici furnizorilor etc. Datele din tabel se referă la abordarea bazată pe piață. Creșterea în 2020 s-a datorat în principal extinderii domeniului de aplicare cu stațiile de distributie, al căror calcul al emisiilor Scope 2 a fost pregătit utilizând factorii naționali de emisie pentru România și Moldova, precum și factorii de emisie a mixului rezidual pentru Serbia și Bulgaria. Valoarea folosind metoda bazata pe factori locali este 0,112 mil. t CO2eq.

3Emisiile de GES Scop 3 se referă la alte emisii indirecte care se verifică în afara organizației, inclusiv emisiile în Upstream și Downstream. Folosim factori de emisie din diferite surse, de exemplu, IPCC, PlasticsEurope etc. Datele includ emisiile de GES Scop 3 din utilizarea și prelucrarea produselor vândute. Sunt excluse vânzările pure cu „marjă de tranzacționare”, precum și vânzările între entitățile Companiei.

4 Scaderea se datorează faptului că gazele ventilate s-au redus seminificativ.

Gaze arse la faclă și ventilate
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Hidrocarburi arse la faclă t 27.146 36.494 41.797 38.667 22.189
Hidrocarburi ventilate1 t 16.155 33.639 36.834 31.348 48.233

1Scaderea se datorează faptului că infrastructura de gaz a fost imbunatățită/optimizată

 Unitate20202019201820172016
Intensitatea GES în Upstreamt CO2 eq/tep0,1870,2470,2590,2370,263
Intensitatea GES în rafinăria Petrobrazi1t CO2 eq/t țiței0,2460,2470,2540,240,251
Intensitatea GES în CCPP1t CO2 eq/ MWh0,3590,3610,3560,3590,366
Indicele de intensitate GES în OMV Petrom2%-7,5-2,4+ 5,4-6,3-5,9

1Emisiile verificate de CO2

2Emisiile echivalente de CO2 produse pentru a genera un anumit rezultat al activității, utilizând următorul parametru specific afacerii (Upstream: t echivalent CO2 /tep produs, Rafinărie: t echivalent CO2 / t input, Centrală Electrică: t echivalent CO2 / MWh produs) consolidate într-un Indice de intensitate a carbonului pentru operațiunile OMV Petrom Group pe baza mediei ponderate a intensității carbonului pe segmente de activitate. Începând cu 2020, intensitatea carbonului pentru rafinărie este definită ca t CO2 / t input [țiței brut + importuri de produse semifabricate fără componente de amestecare directă]. Pentru comparatie, valoare din 2019 a fost 0,236 t CO2 eq/ t input.

Apa
Unitate 2020 2019 2018 2017 2016
Apă extrasă
Apă extrasă 1,2 megalitri 59.362 17.930 18.290 16.750 17.590
din care apă subterană megalitri 5.700 5.780 5.190 7.080 6.600
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 5.438 n.r. n.r. n.r. n.r.
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 262 n.r. n.r. n.r. n.r.
din care apă de suprafața megalitri 11.360 11.050 11.840 8.450 9.730
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 11.360 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă din sistemele publice de alimentare cu apă megalitri 851 1.100 1.260 1.220 1.260
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 851 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă de mare megalitri 8 n.r n.r n.r n.r
din care apă produsă megalitri 41.443 n.r n.r n.r n.r
Apă extrasă pe surse din toate zonele cu stres de apă3 megalitri 510 n.r n.r n.r n.r
din care apă din subteran megalitri 262 n.r n.r n.r n.r
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 262 n.r n.r n.r n.r
din care apă de suprafața megalitri 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă din sistemele publice de alimentare cu apă megalitri 49 n.r n.r n.r n.r
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 49 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă de mare megalitri 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă produsă megalitri 199 n.r n.r n.r n.r
Apa consumată1 megalitri 27.649 n.r n.r n.r n.r
Apa totală consumată din toate zonele cu stres de apă3 megalitri 322 n.r n.r n.r n.r
Apa reciclată și refolosită megalitri 311.797 n.r n.r n.r n.r
Apă deversată
Apa totală deversată în toate zonele pedestinație megalitri 9.730 n.r n.r n.r n.r
din care în apa de suprafața megalitri 9.038 n.r. n.r. n.r. n.r.
din care în apa subterană megalitri 0 n.r. n.r. n.r. n.r.
din care în apa de mare megalitri 8 n.r. n.r. n.r. n.r.
din care la terti megalitri 684 n.r. n.r. n.r. n.r.
Apa totală deversată în toate zonele cu stres de apă3 megalitri 11 n.r. n.r. n.r. n.r.
Apă deversată – calitate
Hidrocarburi (țiței) deversate t 12 6 8 14 13

1Cu excepția apei extrase pentru o singură utilizare, care nu este aplicabilă în OMV Petrom.

2Creștera se datorează faptului că este inclusă și apa produsă, în conformitate cu noul standard GRI 303 din 2018 care trebuie utilizat pentru realizarea rapoartelor de sustenabilitate care se vor publica după 1 ianuarie 2021. Pentru comparație, apa produsă în 2019 a fost de 43.200 megalitri.

3Se aplică la Kazahstan.

n.r. = neraportat

 Unitate20202019201820172016
Intensitatea apei dulci în Upstreammc/tep0,570,610,660,710,71
Intensitatea apei dulci în Downstream Oil1mc/t materie prima2,162,12,261,741,82
Intensitatea apei în Centrale electricemc/MWh0,981,020,971,041,12
Indicele de intensitate a apei dulci în OMV Petrom2%-0,2-4,7+11.5-3,3-6,2

1Nu include centralele electrice

2Media ponderată a variațiilor intensității apei dulci de la diviziile de afaceri

 Unitate20202019201820172016
Total deșeuri1t537.855527.928430.431367.205812.360
din care deșeurile nepericuloaset158.000233.815186.643149.483568.419
din care deșeurile nepericuloase pentru depozitare finalăt49.59981.66636.65618.50099.091
din care deșeurile nepericuloare pentru valorificare2t97.740124.580132.540123.347405.893
din care deșeurile nepericuloase pentru incineraret21023.81067891173
din care deșeurile nepericuloase pentru alte modalități de eliminaret10.4503.75516.7697.54563.262
din care deșeurile periculoaset379.855294.113243.788217.722243.941
din care deșeurile periculoase pentru depozitare finalăt6.83148.83251.97037.65139.769
din care deșeurile periculoare pentru valorificare2t314.964158.54364.53851.56697.861
din care deșeurile periculoase pentru incineraret13.7868922.3934.38011.053
din care deșeurile periculoase pentru alte modalități de eliminaret44.27485.846124.887124.12595.258
Deșeuri direcționate la eliminaret125.150244.805233.353192.292308.606
Deșeuri deviate de la eliminaret412.705283.123197.078174.913503.754
Rata de valorificare a deșeurilor 2%7753464862

1Cantități totale de deșeuri, inclusiv cele care provin din proiecte unice

2 „Valorificare” înseamnă deviat de la eliminare prin reciclare, recuperare și pregătire pentru utilizare

 Unitate20202019201820172016
Scurgerinumăr2.2672.0122.1642.3752.105
din care majore (de exemplu, nivel de severitate de la 3 la 5)număr01211
din care minore (de exemplu, nivel de severitate sub 3)număr2.2672.0112.1622.3752.104
Volumul de scurgerilitri31.90854.19535.44251.49097.590
Unitate 2020 2019 2018* 2017
Cheltuieli de protecția mediului, cu excepția amortizării mil. EUR 70,48 124,29 96,87 103,69
Investiții de mediu pentru activele puse în funcțiune mil. EUR 36,26 45,82 59,43 29,39

Pentru raportarea cheltuielilor de protecția mediului, OMV Petrom folosește metodologia EMA (Environmental Management Accounting) dezvoltată de Federația Internațională a Contabililor (FIC)

 Unitate20202019201820172016
Numărul total de reclamațiinumăr7379069491.0461.469
Compensație pentru contaminarea terenurilor – Persoane fizicenumăr298380463573679
Compensație pentru contaminarea terenurilor – Persoane juridicenumăr1823292833