Performanța Economică

 Unitate20202019201820172016
       
Profit/(pierdere) înainte de impozitaremil.lei1.4794.2774.9142.9041.052
Venituri din vânzări10mil.lei19.71725.48522.52319.43512.594
Capitalizarea totală 11mil.lei20.59025.32016.93716.20014.784
Cantitatea de produse furnizate/vândute      
Vânzări totale de produse rafinate Downstream Oilmii t4.9935.4624.9875.0734.932
din care Benzinămii t1.2911.3101.2081.2491.297
Motorinămii t2.5182.7022.4942.4342.409
Kerosene/combustibil de aviațiemii t126289275279251
Păcură și bitummii t329342267276282
din care vânzări cu amănuntul12mii t2.6192.8472.7432.7032.561
Volumul total de vânzări hidrocarburi din Upstreammil. bep50,352,154,357,859,9
Volumele de vânzări de gaze naturaleTWh5754,847,351,443,9
Producția netă de energie electricăTWh4,23,43,82,72,9
Valoarea economică directă generată (VEDG)13mil.lei20.44126.04022.89819.82513.593
Valoarea economică distribuită (VED)14mil.lei20.94123.97919.81318.17012.563
Valoarea economică reținutămil.lei-5002.0613.0851.6551.030
       
Asistență financiară din partea Guvernului 15     
Facilități fiscale (în principal pentru profit reinvestit)mil.lei11991413
Credite fiscale (în principal sponsorizări)mil.lei4781382524
Alte beneficii financiaremil.lei20000
Subvenții pentru investițiimil.lei0010381203
       
Total rezerve dovedite la data de 31 decembriemil. bep473504532566582
Producția totală de hidrocarburi, din caremil. bep52,9855,3558,361,1860,66
producție țiței și condensatmil. bep25,5126,1226,7827,3326,34
producție gaze naturalemld. m34,214,474,835,185,25

Notă: Începând din 2017, Situația consolidată a veniturilor și cheltuielilor OMV Petrom a fost restructurată în concordanță cu cele mai bune practici din industrie, cu scopul de a reflecta mai bine operațiunile Grupului și de a crește transparența pentru utilizatorii situațiilor financiare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul OMV Petrom Noutăți Investitori publicat în data de 6 aprilie 2017, care poate fi consultat pe website-ul companiei www.omvpetrom.com, secțiunea Investitori › Noutăți

10Vânzări excluzând accizele la produsele petroliere.

11Calculat pe baza prețului acțiunii de închidere și a cursului de schimb RON/EUR din ultima zi de tranzacționare a anului respectiv.

12Vânzările cu amănuntul se referă la vânzările prin stațiile de alimentare ale Grupului din România, Bulgaria, Serbia, Moldova.

13VEDG = venituri nete din vânzări, alte venituri din exploatare și venituri financiare (venituri din dobânzi și venituri din investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență).

14VED = valoarea distribuită către părțile interesate (furnizori, guvern, furnizori de capital, angajați, acționari, alți membri din societate).

15În principal, se referă la contractul de finanțare pentru investiția în Centrala Electrică cu Ciclu Combinat Brazi (pe baza datei încheierii acordului); în 2020, 2 mil. lei provin din alte beneficii financiare din Bulgaria.