Managementul activităţii

La nivelul Grupului OMV, au fost dezvolta­te instrumente și tehnici de management. Aceste instrumente sunt folosite și în OMV Petrom pentru a evalua riscul încălcării drepturilor omului legate de afacerea noastră înainte de a lansa sau achiziționa o afacere într-o țară nouă. Drepturile omului reprezintă una dintre componentele decizionale care determină angajamentul OMV Petrom într-o anumită țară și sunt prezentate membrilor Directoratului respectiv înainte de a decide intrarea într-o anumită țară. În 2020, OMV Petrom a câștigat o licitație internațională lansată de Ministerul Economiei din Georgia, ca urmare a dorinţei de extindere a activităţii din Upstream în Marea Neagră. În acest scop, am colaborat cu un expert extern în drepturile omului pentru o evaluare a dreptu­rilor omului la nivel de țară – Georgia.

Operațiunile curente sunt, de asemenea, supuse unor evaluări periodice ale expunerii acestora la riscul încălcării drepturilor omului. Procesul de due diligence începe cu o Clasificare inițială a riscului la nivel de țară: fiecare țară din grupul OMV (sau în care se plănuiește să se activeze) este evaluată pe baza unor surse cuprinzătoare legate de drepturile omului (Verisk Maplecroft, The Freedom House, Departamentul de Stat al SUA, Human Rights Watch, Amnesty International) și consultarea cu experți interni și externi. Țările sunt clasificate în funcție de risc scăzut, mediu și ridicat, țări cu cel mai mare risc gestionabil și țări „no-go” cu risc greu de gestionat. Pe baza acestei clasifi- cări, se dezvoltă planul de lucru anual, care stabilește acțiunile ulterioare și formarea în domeniul drepturilor omului. În 2020, pe baza clasificării riscului de țară la nivel de Grup, România este evaluată ca țară cu risc mediu în Clasamentul OMV al riscurilor în ceea ce privește drepturile omului.

Drepturile omului în lanțul de aprovizionare

Lanțul de aprovizionare continuă să fie o activitate importantă pentru OMV Petrom. Ne așteptăm ca toți furnizorii noștri să respec­te drepturile omului. Din acest motiv, am inclus cerințele privind drepturile omului în Codul nostru de Conduită, care face parte din contractul furnizorilor cu OMV Petrom. Instrumente, precum feedbackul la 360 de grade, evaluările furnizorilor și auditurile evaluează și monitorizează gradul de confor­mitate a furnizorilor cu principiile prezentate în Codul de Conduită. Prin verificările furnizo­rilor din punct de vedere etic și al drepturilor omului, ne propunem să identificăm lacunele din sistemul de management al conformității și implementarea acestuia. Acordăm o atenție deosebită descoperirilor care sunt considerate potențiali indicii ai sclaviei moderne, ale muncii copiilor și colaborăm cu furnizorii pentru a le eradica.

Auditurile furnizorilor OMV Petrom acoperă cele mai importante aspecte ale drepturilor omului legate de achiziții. Auditul furnizori­lor efectuat în 2020 pentru furnizorii OMV Petrom este un KPI pentru departamentul de Achiziții, iar rezultatele acestuia sunt descrise mai detaliat în secțiunea „Lanțul de aprovizionare”.

Ne implicăm în relația cu furnizorii noștri pentru a-i ajuta să înțeleagă cerințele noastre etice și modul în care ne desfășurăm acti­vitatea. În cazul în care așteptările nu sunt îndeplinite, luăm măsurile corespunzătoare în ceea ce privește acordurile contractuale.

Impactul nostru asupra drepturilor omului, gestionarea reclamațiilor și măsurile corective

Conform principiilor directoare ale ONU, un mecanism eficient de reclamații este un in­strument crucial pentru asigurarea respectării angajamentului nostru privind drepturile omu­lui. Politica noastră privind drepturile omului afirmă că trebuie să asigurăm remedierea adecvată dacă provocăm sau contribuim la impacturi negative asupra drepturilor omului. De asemenea, OMV Petrom are o linie de asistență pentru etică disponibilă pentru toți angajații noștri și terțe părți care doresc să își comunice preocupările.

Reclamațiile pentru drepturile omului sunt transmise prin intermediul mecanismului de reclamații comunitare și apoi sunt anali­zate la nivel local și corporativ (Mai multe informații pot fi găsite în această secțiune).

Canalele de raportare utilizate pentru rapor­tarea oricărei suspiciuni de abatere legată de condițiile de muncă sau de încălcarea drep­turilor omului sunt menționate în canale spe­cifice. De exemplu, „Platforma de integritate”, care este un sistem de avertizare professional introdus recent în cadrul Companiei, este disponibil pentru oricine (atât intern, cât și ex­tern) pentru a raporta orice conduită necores­punzătoare și care asigură anonimatul deplin al denunțătorului (Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Principiile de afaceri și impacturile economice”).

De asemenea, angajații OMV Petrom pot raporta problemele legate de drepturile omului contactând direct departamentul PetrOmbudsman.

Având în vedere că la sfârșitul anului 2018, a fost efectuată o evaluare a sustenabilității pentru comunitățile noastre, inclusiv evalu­area drepturilor omului, a fost încheiat un plan de acțiune și prezentat Directoratului. Planul de acțiune, care conține abordarea noastră în ceea ce privește remediile, a sta­bilit un set de activități care au fost imple­mentate în cursul anului 2019 și au continu­at să fie implementate în 2020. Am acoperit toate recomandările, inclusiv o reorganizare a spațiului din Petrom City cu o cameră specială pentru alăptare pentru a fi folosită de angajații care decid să se întoarcă la muncă mai devreme și încă alăptează sau unde să se odihnească pentru o perioadă scurtă de timp în perioada sarcinii. Spațiul a fost organizat în așa fel încât să poată fi fo­losit ca o cameră separată pentru schimba­rea unui copil dacă părintele este în tranzit în sediul central. Deoarece anul 2020 a fost un an special din cauza pandemiei, cu 90% din angajați care lucrează de acasă, came­ra este folosită ca un cabinet medical izolat pentru persoanele bolnave, cărora le sunt furnizate serviciile medicale de urgență.

ODD 3, Ținta 3.7: Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea familiei, informare și educație, precum și integrarea sănătății reproducerii în strategiile și programele naționale.

Analizând aceste instrumente, în 2020 nu au fost raportate incidente sau nemulțumiri legate de drepturile omului prin canale oficiale (2019: fără incidente). De asemenea, în 2020, nu am identificat niciun risc legat de munca copiilor, munca forțată sau încălcarea drepturilor omului, a drepturilor muncii sau de discriminare.