Angajamentele noastre publice

OMV Petrom este semnatar al Pactului Global al Organizației Națiunilor Unite (ONU) din 2013 și este pe deplin angajat să respecte Principiile Directoare ale ONU privind Afacerile și Drepturile Omului.

 

OMV Petrom recunoaște că inițiativa ONU privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) abordează cele mai presante probleme din lume. Măsurarea și dezvăluirea impactului activităților noastre asupra ODD-urilor ne ajută să ne dovedim implicarea cu părțile interesate în luarea celor mai bune decizii și consolidarea responsabilității și imixtiunii noastre în societate. Informațiile dezvăluite în raport pentru fiecare temă materială sunt corelate cu ODD-urile relevante, explicând modul în care OMV Petrom susține realizarea lor.

 

OMV Petrom recunoaște că atenuarea schimbărilor clima­tice reprezintă unul dintre cele mai importante obiective globale, precum și obiectivele stabilite prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice și obiectivele UE privind clima pentru 2030. În plus, ca parte a strategiei noastre de mediu, susținem inițiativa Băncii Mondiale „Zero gaze arse de rutină la faclă până în 2030” și, drept consecință, urmărim să eliminăm total gazele arse la faclă de rutină și evacuarea în atmosferă a gazelor asociate în timpul producției de petrol până în 2030.

 

În iulie 2020, OMV Petrom a devenit prima companie românească care sprijină Recomandările Grupului operativ privind dezvăluirile financiare legate de climă (TCFD). Acest angajament voluntar demonstrează intenția noastră de a oferi mai multă vizibilitate inițiativelor noastre legate de climă și de a evalua și dezvălui riscurile și oportunitățile legate de climă. În conformitate cu aceste recomandări, prezentăm acolo unde este posibil, în acest raport, considerații legate de schimbările climatice în cadrul elementelor operaționale de guvernanță, strategie, gestionarea riscurilor, indicatori și obiective. Indicele TCFD este prezentat în anexă la acest raport.

 

Pentru a spori în continuare transparența față de comuni­tatea investitorilor și pentru a reflecta angajamentul nostru față de sustenabilitate, în 2020, am fost evaluați de ISS ESG, de la care am obținut un scor de C+ și de CDP, de la care am obținut un scor A- (pe baza răspunsului prin intermediul Grupului OMV). Vom continua să ne sporim prezentarea cu privire la aspectele de ESG cu scopul de a ne îmbunătăți performanțele de sustenabilitate.