Obiective de sustenabilitate 2025

Sănătate, Siguranță, Securitate și Mediu (HSSE)

Accidente mortale

0

accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă

Accidente mortale

0

accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă

LTIR

0,15

(la 1 milion de ore lucrate)

LTIR

0,30

Stabilizarea frecvenţei incidentelor cu timp de lucru pierdut la mai puțin de 0,30 (la 1 milion de ore lucrate).

Siguranța proceselor

0,11

Poziția de lider menținută

Siguranța proceselor

Menținerea poziției de lider pentru rata evenimentelor în legătură cu siguranța proceselor (2017: 0,18).

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Managementul Eficient al Carbonului

Intensitatea emisiilor de dioxid de carbon ale operațiunilor

- 26%

comparativ cu procentul atins în 2010

Intensitatea emisiilor de dioxid de carbon ale operațiunilor

-27%

până în 2025 (comparativ cu 2010)

Ardere la faclă și ventilare de rutină

Continuarea implementării proiectelor în vederea eliminării arderii la faclă și a ventilării de rutină până în 2030

Ardere la faclă și ventilare de rutină

Niciun nou proiect cu ardere la faclă şi ventilare de rutină şi eliminarea arderii la faclă şi ventilării de rutină până cel târziu în 2030

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Inovație

Recuperare îmbunătățită a țițeiului

Proiectul pilot și extinderea realizate cu succes în proiectul Independența; A început execuția pentru un proiect similar în proiectul Vata

Recuperare îmbunătățită a țițeiului

Implementarea de proiecte pilot avansate de recuperare în Upstream OMV Petrom în vederea creșterii factorului de recuperare al zăcămintelor noastre de petrol și evaluarea acestora pentru implementare integrală în zăcăminte

Co - procesare

Studiile de proces s-au finalizat și încep lucrările de proiectare a procedurilor pentru co-procesare la rafinăria Petrobrazi

Co - procesare

OMV Petrom urmărește să co-proceseze ~ 90.000 tone de UV&UGU pe an la rafinăria Petrobrazi până în 2025

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Angajații

Atragerea talentelor

20

20 de absolvenți au fost angajați la OMV Petrom

Atragerea talentelor

Creșterea următoarei generații de talente prin intermediul angajaților proaspăt absolvenți

Diversitatea de gen

25.56%

femei în funcții de management în 2020

Diversitatea de gen

30%

Creșterea ponderii femeilor la nivel de conducere până în 2025

Scorul promotor al angajaților

8.71

Scorul promotor al angajaților pentru sondajul din 2020

Scorul promotor al angajaților

Măsurarea și creșterea nivelului de implicare a angajaților noștri

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Principii de Afaceri și Responsabilitate Socială

Etica în afaceri

2,800

angajați au participat la cursuri de etică în afaceri

Etica în afaceri

Creșterea gradului de conștientizare a eticii în afaceri pentru toți angajații OMV Petrom prin cursuri de formare și programe de comunicare privind conformitatea

Comunități locale

Aprox. 60 de proiecte implementate care acoperă peste 65 de comunități locale; mai mult de 6,3 mil. euro cheltuiți pentru proiecte sociale și de mediu; 3 din 8 unități de producție evaluate

Comunități locale

Evaluarea Mecanismului de Reclamații în comunități al tuturor diviziilor de afaceri OMV Petrom pe baza criteriilor de eficacitate ale ONU până în 2025[5].Menținerea licenței sociale de a funcționa prin intermediul strategiilor, planurilor și bugetelor anuale de relații și dezvoltare comunitară, pe baza Evaluării impactului social, nevoilor și riscurilor operațiunilor OMV Petrom

Drepturile omului

1.197

angajați instruiți (11% din totalul angajaților) în 2020; 26% din grupul țintă au fost instruiți

Drepturile omului

Sesiuni de instruire în domeniul drepturilor omului pentru toți angajații expuși riscurilor legate de drepturile omului până în 2025

Lanț de aprovizionare

12

audituri ale furnizorilor efectuate

Lanț de aprovizionare

> 20

audituri ale furnizorilor, care acoperă subiecte de sustenabilitate până în 2025

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute