Declarația Directorului General Executiv

Cu provocările sale fără precedent, 2020 a fost un an care a expus fragilități în sistemele globale și a provocat dureri imense în societăți.Cu toate acestea, 2020 a fost și anul în care adaptabilitatea și eforturile colective au crescut la noi culmi.La OMV Petrom, ne-am îndeplinit promisiunea de a furniza energie, făcând în același timp din siguranța, sănătatea și bunăstarea angajaților și partenerilor noștri o prioritate absolută, ajutând societatea să lupte împotriva COVID-19.Sunt extrem de mândră de implicarea amplă, grija deosebită și reziliența de care au dat dovadă toți colegii și partenerii noștri într-un an cu multe perturbări.

Pe măsură ce intrăm în al doilea an al pandemiei, recunoaștem și amploarea altor provocări care ne așteaptă: în special cea a schimbărilor climatice. În acest sens, 2020 a fost anul în care OMV Petrom și-a consolidat poziția de partener în tranziția energetică și a făcut progrese în gestionarea eficientă a carbonului. Petrolul și gazul sunt esențiale pentru viața noastră din prezent și vor continua să fie resurse valoroase în viitor. Pentru a îndeplini obiectivele climatice stabilite prin Acordul de la Paris, industria trece printr-o transformare masivă, iar prin raportul nostru de sustenabilitate dorim să demonstrăm progresele pe care le-am făcut și să ne consolidăm angajamentele noastre.

Schimbările climatice și tranziția energetică: facem parte din soluție

Tranziția energetică prezintă un set de provocări specifice fiecărei regiuni, pe care trebuie să le îndeplinim într-un mod care să susțină dezvoltarea sustenabilă și prosperitatea economică.

“Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de Raportul de sustenabilitate 2020 care cuprinde o descriere detaliată a progreselor realizate în toate domeniile prioritare prin strategia noastră și a proceselor și activităților care au contribuit la performanța noastră.”

Christina Verchere

 Credem că gazele naturale descoperite în Marea Neagră reprezintă combustibilul ales pentru remodelarea sistemului energetic al României și al regiunii, oferind flexibilitatea și securitatea furnizării de energie electrică cu soluții energetice cu emisii reduse de carbon. În același timp, ne-am continuat investițiile într-un portofoliu de proiecte care vizează optimizarea producției de combustibili cu conținut scăzut de GES. Ca un exemplu, în 2020, am crescut capacitatea de amestecare a biocombustibililor produși la rafinăria Petrobrazi.

Angajamentul nostru față de atenuarea schimbărilor climatice se reflectă în eforturile consecvente întreprinse în ultimul deceniu pentru a reduce emisiile din operațiunile noastre, pe toate segmentele de activitate. În 2020, am obținut o reducere de 26% a intensității carbonului (față de 2010), ceea ce înseamnă că suntem în avans în ceea ce privește obiectivul stabilit pentru 2025 (-27%, 2025 comparativ cu 2010). De asemenea, am redus la jumătate nivelul emisiilor de metan în comparație cu anul precedent, făcând progrese puternice în direcția obiectivului nostru pentru anul 2030 și anume zero gaze de rutină arse la faclă și ventilate.

Pe lângă activitățile noastre de bază, preluăm un rol activ în creșterea nivelului de conștientizare și educație pe tema tranziției energetice. Știm cu toții că cea mai curată energie este cea care nu este irosită. Astfel, în 2020 ne-am continuat investițiile în programul „România Eficientă” pentru a promova măsuri și proiecte de eficiență energetică la nivel național.

Ne concentrăm continuu pe siguranță, sănătate și respect autentic pentru diversitate

Prioritatea noastră principală în materie de sustenabilitate este siguranța angajaților și a partenerilor noștri, în conformitate cu viziunea noastră „Fără răniri – Nicio pierdere”. Toate eforturile depuse în ultimii ani pentru îmbunătățirea domeniilor de Sănătate, Siguranță și Securitate arată progrese: anul trecut, am înregistrat cel mai mic LTIR (Frecvenţa incidentelor cu timp de lucru pierdut, 0,15 față de ținta <0,3) din 2004. Obiectivul va rămâne în atenția noastră.

 

Structurile solide pe care le-am constituit ne-au permis să răspundem în mod eficient la criza COVID-19 și să luăm măsuri rapide pentru a ne proteja angajații, clienții și partenerii, din întreaga Companie, de la producție, la rafinărie și la stațiile de distribuție. În aceste circumstanțe speciale, oamenii noștri s-au străduit să se asigure că ne respectăm angajamentele față de clienți și asigurăm continuitatea activității.

 

Întrucât pandemia a forțat organizațiile, inclusiv pe a noastră, să-și accelereze agenda de digitalizare, ne-am intensificat eforturile pentru a-i dota pe angajații noștri cu capacitățile necesare pentru viitor. Și, în ciuda condițiilor dificile din 2020, am făcut progrese suplimentare în ceea ce privește inițiativele noastre privind diversitatea și incluziunea, întrucât recunoaștem pe deplin rolul pe care îl au grupurile diverse în ceea ce privește vârsta, naționalitatea și genul în provocarea status quo-ului și crearea de valoare. Apreciem în mod deosebit rolul pe care îl pot juca femeile în conducerea unui sector energetic rezilient și mai curat. Astfel, ne-am angajat să avansăm reprezentarea lor în funcții manageriale la un procent de 30% până în anul 2025, de la un nivel de 26% în 2020. În acest scop, am implementat mai multe programe pentru a ne asigura că atragem talente și îi inspirăm pe colegii noștri să-și atingă potențialul maxim.

Acționăm ca cetățean corporativ responsabil

OMV Petrom joacă un rol vital în structura economică și socială a societății. Ne-am construit o reputație pentru practicile noastre de afaceri responsabile, în conformitate cu valorile și angajamentele noastre față de standardele și liniile directoare internaționale. Avem toleranță zero față de orice formă de corupție și ne așteptăm la același lucru de la toți partenerii noștri. Evaluăm în mod constant provocările cu care se confruntă comunitățile în care operăm, din punct de vedere social și de mediu, și investim în dezvoltarea lor pe termen lung. Investim în măsuri care ajută la prevenirea degradării terenurilor și la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Ca un exemplu, în 2020, am început un program de împădurire de trei ani, cea mai mare inițiativă privată de acest gen din România, cu scopul de a planta 1.500.000 de copaci. În același timp, acționăm când și unde este cel mai necesar – iar anul trecut, aceasta a însemnat ușurarea poverii cu care se confruntă sistemul medical.

 

Toate aceste acțiuni arată angajamentul și sprijinul nostru pentru principiile Pactului Global și ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. Strategia de sustenabilitate 2025 face parte din ADN-ul companiei, cu colegii din toate segmentele și funcțiile noastre colaborând pentru a atinge obiectivele sale. Pe măsură ce observăm o accelerare a așteptărilor părților interesate, am luat, de asemenea, mai multe măsuri pentru a îmbunătăți nivelul de transparență cu privire la performanța noastră de sustenabilitate. În 2020 am devenit prima companie românească care susține TCFD și am fost evaluați de către agențiile de rating externe, primind evaluarea de la ISS ESG.

 

Anul acesta, continuăm să acționăm cu privire la obligația de a integra sustenabilitatea în centrul afacerii noastre și de a accelera transformarea noastră către un viitor cu emisii reduse de carbon. Vom lua măsuri suplimentare pentru a reduce amprenta de carbon cu o strategie corporativă actualizată, care va stabili noi obiective și va lansa noi programe în vederea implementării de noi soluții energetice. Totul în timp ce ne valorificăm poziția de lider, modelul de afaceri integrat, zonele de producție și capacitățile existente. Ne vom folosi resursele pentru a proteja mediul și a acorda o atenție deosebită condițiilor economice și sociale ale regiunii. Aceasta este condiția prealabilă pentru o tranziție energetică inclusivă. Aceasta este promisiunea noastră să furnizăm energie pentru o viață mai bună.