Sustenabilitatea la OMV Petrom

OMV Petrom își propune să furnizeze energia sigură și accesibilă pentru dezvoltarea durabilă a societății și a economiei, respectând în același timp mediul. OMV Petrom are o lungă tradiție de comportament sustenabil și responsabil în furnizarea de energie cu scopul de a îmbunătăți viața oamenilor.

Cum gestionăm sustenabilitatea

Fiind cea mai mare companie din sectorul energetic din sud-estul Europei, OMV Petrom se confruntă cu provocări majore – de la accesibilitatea energiei, schimbările climatice, prezența în comunități și furnizarea de produse responsabile pentru consumatorii noștri. Pactul Ecologic European, cel mai ambițios plan stabilit de Uniunea Europeană pentru combaterea schimbărilor climatice, vine atât cu provocări, cât și cu oportunități. În calitate de companie din sectorul energiei, ne propunem să facem parte din soluție, permițând tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Credem că gazul este unul dintre răspunsurile la această provocare.

 

Implementarea sustenabilă a afacerilor este crucială pentru OMV Petrom în crearea și protejarea valorii pe termen lung, construirea de parteneriate de încredere și atragerea clienților, precum și a celor mai buni furnizori, investitori și angajați.

Strategia de Sustenabilitate 2025 este o parte integrantă a strategiei de afaceri și reprezintă componenta sustenabilă a țintelor OMV Petrom. Strategia definește obiective și ținte, încorporate în strategia de afaceri a OMV Petrom, în cinci zone de interes principale: Sănătate, Siguranță, Securitate și Mediu (HSSE); Managementul eficient al carbonului; Inovaţie; Angajații; Principii de afaceri și Responsabilitatea socială.

 

Strategia noastră cuprinde 15 obiective care sunt aliniate cu planurile de producție, vânzări și portofoliul de produse stabilite de Strategia de afaceri și sunt dezvoltate pentru a oferi societății o furnizare sigură și durabilă de energie.

Aspecte privind schimbările climatice

OMV Petrom recunoaște în mod clar că schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări globale de astăzi și sprijină pe deplin obiectivele stabilite de Acordul ONU de la Paris privind schimbările climatice și obiectivele UE privind clima pentru 2030. OMV Petrom abordează schimbările climatice în operațiunile sale, în portofoliul de produse și servicii, în activitățile de inovație și de cercetare-dezvoltare, precum și în realizarea investițiilor sociale.

 

Angajamentul OMV Petrom față de atenuarea schimbărilor climatice și gestionarea responsabilă a resurselor este reflectat de aprobările noastre publice, precum și de țintele stabilite în Strategia de Sustenabilitate 2025 pentru reducerea emisiilor în operațiunile noastre. Ne concentrăm asupra rolului gazului natural ca un combustibil și soluție de tranziție pentru a îndeplini obiectivele UE privind clima pentru 2030 și un instrument pentru reducerea emisiilor de CO2 din portofoliul nostru.

 

Pentru a aborda viitoarele provocări legate de schimbările climatice, am înființat o echipă distinctă în Departamentul de Strategie și Dezvoltare Corporativă, care raportează direct Directorului General Executiv. Echipa pentru „Noile Soluții Energetice” (NES) va dezvolta și alinia opiniile cu privire la noile soluții energetice, la aspectele legate de schimbările climatice și tranziția energetică, la inițiativele și parteneriatele pe care OMV Petrom le va urmări pentru a atenua riscul schimbărilor climatice.

 

Pentru a asigura supravegherea de către Directorat asupra riscurilor și oportunităților legate de climă, au fost înființate două grupuri de lucru care oferă în mod regulat o imagine de ansamblu asupra tranziției energetice și schimbărilor climatice, și anume, Grupul de lucru pentru noi soluții energetice și Grupul de lucru pentru mediu. Acestea se întâlnesc (cel puțin) de patru ori pe an și au ca membri permanenți toți membrii Directoratului.

 

Acțiunea împotriva schimbărilor climatice va fi un aspect cheie al actualizării strategiei în 2021, urmând să fie stabilite noi obiective pentru a aborda amprenta noastră de carbon.