Raportarea temelor materiale

Având în vedere că actualizăm la fiecare trei ani anali­za temelor materiale, în a doua parte a anului 2020, am implementat un proces de analiză și consultare pentru a determina noile noastre priorități de sustenabilitate. Astfel, am început cu identificarea subiectelor potențial relevante prin efectuarea unei analize amănunțite bazate pe rapoar­tele financiare anuale ale Companiei, prezentările pentru investitori și alte surse relevante, precum și pe standarde specifice de sustenabilitate (Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board, IPIECA), ca­drele și rapoartele de sustenabilitate ale omologilor. Pentru fiecare subiect, am identificat impacturile potențiale pe care Compania le poate avea asupra societății și mediului și impacturile pe care temele de sustenabilitate le-ar putea avea asupra activităților Companiei. Din această analiză, am obținut un număr de 27 de categorii potențial relevante de subiecte care au fost ulterior reduse la o listă de 11 ca­tegorii relevante de subiecte de sustenabilitate, care conțin 56 de subiecte importante pentru OMV Petrom. Pentru a determina categoriile de subiecte materiale de sustenabili­tate, am desfășurat un proces de consultare care a implicat peste 600 de părți interesate interne și externe. Toate cate­goriile identificate au fost considerate materiale. Subiectele de sustenabilitate au fost apoi grupate în nouă categorii, conținând 27 de subiecte pentru a facilita procesul de ra­portare și armonizare cu subiectele materiale identificate la nivelul Grupului OMV. Acestea au fost incluse în Matricea de materialitate a OMV Petrom din 2020, care a fost apro­bată de către Directorat la sfârșitul anului 2020.

Teme materiale rezultate                                          Aspecte abordate
Sănătate, Siguranță și Securitate► Implicarea cu privire la Sănătate, Siguranță și Securitate.
► Sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru angajați.
► Integritatea activelor și siguranța proceselor.
Relațiile Comunitare și Drepturile
Omului
► Impactul asupra mediului, sănătății și bunăstării (poluare, miros, zgomot, utilizarea apei, utilizarea terenului, compensare, dezafectare etc.).
► Investiții de dezvoltare comunitară.
Responsabilitatea
pentru Produs și față de Clienți
► Extinderea la noi soluții energetice.
► Managementul satisfacției clienților.
► Existența produselor cu conținut scăzut de carbon.
► Reducerea riscurilor pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și asupra mediului.
Mediu► Managementul scurgerilor de hidrocarburi.
► Gestionarea deșeurilor.
► Managementul apei.
► Conformitatea de mediu.
Principiile de Afaceri și
Impacturi Economice
► Etica în afaceri, anticorupție și comportament anticoncurențial.
► Impacturi economice indirecte prin dezvoltarea economiei locale.
Economie Circulară și
Inovație
► Activități de cercetare și dezvoltare.
► Dezvoltarea tehnologiei pentru decarbonizare, inclusiv tehnologiile economiei circulare.
► Reducerea resurselor fosile și înlocuirea prin materiale regenerabile sau reciclate în producție.
► Dezvoltarea competențelor tehnologice de vârf și a digitalizării.
Schimbările Climatice și
Tranziția Energetică
► Utilizarea energiei regenerabile.
► Reducerea gazelor arse la faclă și ventilate, precum și emisiile fugitive.
► Schimbările climatice (guvernanța, strategia, obiective, riscuri și oportunități).
► Utilizarea eficientă a energiei în operațiuni.
Angajații► Dezvoltarea și instruirea abilităților.
► Atracția și reținerea de talente.
► Diversitate, incluziune și nediscriminare.
Lanț de Aprovizionare► Etica în afaceri a furnizorilor.

Comparativ cu Matricea de Materialitate precedentă, în 2020, au rezultat două subiecte noi ca fiind materiale, după cum urmează: „Schimbările climatice și tranziția energetică” și „Economia circulară”. „Sănătate, siguranță și securitate” a rezultat ca fiind cea mai importantă catego­rie, urmată de „Mediu” și „Schimbări climatice și tranziție energetică.” Subiectul Comunități locale, care a fost clasat pe primul loc în Matricea de Materialitate din 2017, a primit în 2020 un scor mai scăzut, fiind clasat pe locul patru ca și importanță și grupat cu subiectul „Drepturile omului”, într-o nouă categorie „Relații comunitare și drepturile omului”.

 

Anual, vom continua să monitorizăm factorii interni și externi care ne pot influența prioritățile de sustenabilitate și să actualizăm rezultatele matricei de sustenabilitate, dacă este necesar.