Guvernanţa privind sustenabilitatea

În procesul de dezvoltare și implementare a Strategiei de sustenabilitate, cei mai importanți actori în sustenabilitate sunt reprezentanții-experți funcționali din întreaga afacere, precum și liderii cheie din funcțiile corporative, acționând ca deținători ai temelor pentru problemele strategice de sustenabilitate.

Conform reglementărilor interne, responsabilitatea pentru Strategia și obiectivele OMV Petrom de Sustenabilitate revine Directoratului. Pentru implementarea Strategiei de Sustenabilitate OMV Petrom 2025, au fost desemnate persoanele responsabile pentru a asigura realizarea tutu­ror proiectelor și inițiativelor corespunzătoare indicatorilor cheie de performanţă stabiliți în cadrul Strategiei. Experții OMV Petrom în probleme de sustenabilitate monitorizează constant progresul în implementarea aspectele sociale și de mediu planificate, având în sarcinile lor raportarea sustenabilității către agențiile de rating, analiza trimestrială a investitorilor către managerii de linie.

 

Experții fiecărui Departament raportează direct aspec­tele de ESG relevante, inclusiv schimbările climatice, direct managerilor de linie, care raportează în continuare Membrilor Directoratului. Sarcinile acestora includ raporta­rea cu privire la progresul înregistrat în realizarea obiecti­velor strategiei de sustenabilitate, prezentarea evenimen­telor importante cu privire la temele materiale, precum și înaintarea spre aprobare a inițiativelor de sustenabilitate și a rapoartelor conexe.

 

La nivel corporativ, departamentul de Sustenabilitate acționează ca o funcție de coordonare pentru proiectele de sustenabilitate și este responsabil de orientarea sau furnizarea de consiliere și raportare cu privire la subiecte legate de sustenabilitate către părțile interesate interne și externe. Departamentul conduce și monitorizează procesul de stabilire a obiectivelor și țintelor Strategiei de Sustenabilitate a OMV Petrom 2025 și coordonează implementarea acestuia. De asemenea, este responsabil pentru toate campaniile de conștientizare corporativă socială și pentru comunicarea către toate părțile interesate despre importanța integrării sustenabilității în activitatea de afaceri.