Conținutul GRI Index

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
GRI 101: Bază
Informații Generale
GRI 102: Informații Generale 2016
Profil Organizațional
102-1 Numele organizațieiProfilul Raportului 
102-2 Activități, mărci, produse şi serviciiDespre Grup 
102-3 Adresa sediului centralProfilul Raportului 
102-4 Localizarea operațiunilorDespre Grup
Grupul OMV Petrom este prezent în 5 țări.
 
102-5 Forma de proprietate și forma juridicăGuvernanță corporativă 
102-6 Piețe deserviteDespre Grup
OMV Petrom S.A. Raport Anual Separat 2020: pag. 4-5 și pag. 7-9
 
102-7 Dimensiunea organizațieiPerformanța în detaliu
Performanța în detaliu
 
102-8 Informații privind angajații si alți lucrătoriManagementul contractorilor
Performanța în detaliu
102-8-d. O parte substanțială a activităților noastre este realizată de contractori.
 
102-9 Lanțul de aprovizionareDespre Grup
Lanțul de aprovizionare
 
102-10 Modificări semnificative ale cadrului organizațional și ale lanțului de aprovizionareDespre Grup 
102-11 Principiul precauțieiCum gestionăm sustenabilitatea
Managementul riscului
Procesul de gestionare a riscului
Sănătate, Siguranță, Securitate și Mediu
Managementul riscurilor în activitățile de siguranță
Siguranța ocupațională
Conformitatea de mediu
Managementul scurgerilor de hidrocarburi
Managementul apei
Responsabilitatea față de client: extinderea la noi soluții energetice
 
102-12 Inițiative externeAngajamentele noastre publice 
102-13 AfilieriAnexe: Lista afielierilor OMV Petrom la asociații profesionale și patronale 
Strategie
102-14 Declarația celui mai înalt reprezentant oficialDeclarația Directorului General Executiv 
102-15 Principalele impacturi, riscuri și oportunitățiManagementul riscului
Procesul de gestionare a riscului
Conformitatea de mediu
Managementul Riscului Schimbărilor Climatice
 
Etică și integritate
102-16 Valori, principii, standarde și norme comportamentaleEtica în afaceri, anticorupție și comportamentul anticoncurențial 
102-17 Mecanisme pentru consiliere și îngrijorări legate de eticăPrevenirea corupției 
Guvernanță
102-18 Structura guvernamentalăGuvernanță corporativă
Cum gestionăm sustenabilitatea
102-18-b. Luarea deciziilor privind subiectele economice, de mediu și sociale aparține Directoratului.
 
102-19 Delegarea autoritățiiCum gestionăm sustenabilitatea 
102-20 Responsabilitatea la nivelul conducerii pentru teme economice, sociale și de mediuCum gestionăm sustenabilitatea 
102-21 Consultarea stakeholderilor cu privire la teme economice, sociale și de mediuCum gestionăm sustenabilitatea
Implicarea părților interesate
 
102- 22 Componența celui mai înalt organism de guvernanță și a comitetelor saleGuvernanță corporativă
OMV Petrom Raport Anual 2020: Raport privind Guvernanța Corporativă
 
102-23 Președintele celui mai înalt organism de guvernanțăGuvernanță corporativă
OMV Petrom Raport Anual 2020: Raport privind Guvernanța Corporativă
 
102-24 Nominalizarea și selecția celui mai înalt organism de guvernanțăGuvernanță corporativă
OMV Petrom Raport Anual 2020: Raport privind Guvernanța Corporativă
 
102-25 Conflictul de intereseEtica în afaceri, anticorupție și comportamentul anticoncurențial
OMV Petrom Raport Anual 2020: Declarație de guvernanță corporativă

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Supraveghere, modul de lucru, precum și abordarea conflictului de interese sunt reglementate prin proceduri interne relevante.
 
102-26 Rolul celui mai înalt organism de guvernanță în stabilirea obiectivelor, valorilor și strategieiGuvernanță corporativă
Cum gestionăm sustenabilitatea
 
102-28 Evaluarea performanțelor celui mai înalt organism de guvernanțăGuvernanță corporativă
OMV Petrom Raport Anual 2020: Raportul Consiliului de Supraveghere
 
102-30 Eficiența proceselor de management al riscurilorMaparea riscurilor noastre de sustenabilitate
Managementul Riscului Schimbărilor Climatice
 
102-31 Revizuirea temelor economice, sociale și de mediuCum gestionăm sustenabilitatea
Raportarea temelor materiale
Managementul de mediu

Informațiile prezentate se referă la frecvența cu care Directoratul revizuiește subiectele economice, de mediu și sociale, precum și impacturile, riscurile și oportunitățile asociate.
 
102-32 Rolul celui mai înalt organism de guvernanță în raportarea de sustenabilitateGuvernanță corporativă 
102-33 Comunicarea aspectelor criticeGuvernanță corporativă
Cum gestionăm sustenabilitatea
 
102-35 Politicile de remunerareGuvernanță corporativă
OMV Petrom Raport Anual 2020: Raport privind Guvernanța Corporativă
 
Consultarea părților interesate
102-40 Lista grupurilor de părți interesateImplicarea părților interesate 
102-41 Contractul Colectiv de Muncă102-41-a. 100% dintre angajații noștri din România sunt acoperiți de contracte colective de muncă. 
102-42 Identificarea și selectarea părților interesateImplicarea părților interesate
Raportarea temelor materiale
 
102-43 Abordarea procesului de consultare a părților interesateImplicarea părților interesate
Raportarea temelor materiale
Managementul contractorilor
Îmbunătățirea continuității afacerii și gestionarea crizelor
Cum ne gestionăm relațiile cu comunitatea
Gestionarea reclamațiilor la nivel de comunitate
Implicarea comunității
Departamentul PetrOmbudsman
Satisfacția clienților
 
102-44 Principalele aspecte rezultare în urma procesului de consultare a părților interesateRaportarea temelor materiale
Managementul contractorilor
Îmbunătățirea continuității afacerii și gestionarea crizelor
Cum ne gestionăm relațiile cu comunitatea
Gestionarea reclamațiilor la nivel de comunitate
Implicarea comunității
Departamentul PetrOmbudsman
Satisfacția clienților
 
Practici de raportare
102-45 Entități incluse în rapoartele financiare consolidateProfilul Raportului
OMV Petrom Raport Anual 2020: pag.155
 
102-46 Definirea conținutului raportului și a perimetrului temelor materialeProfilul Raportului
Raportarea temelor materiale
 
102-47 Lista temelor materialeRaportarea temelor materiale 
102-48 Actualizari ale informațiilor din rapoartele anterioaleToate modificările privind datele sau informațiile raportate în anii anteriori sunt menționate acolo unde este relevant, prin furnizarea explicațiilor necesare. 
102-49 Modificări ale practicii de raportareRaportarea temelor materiale
În 2020, OMV Petrom Group a realizat o nouă analiză de materialitate.
 
102-50 Perioada de raportareProfilul Raportului 
102-51 Data celui mai recent raportProfilul Raportului 
102-52 Ciclul de raportareProfilul Raportului 
102-53 Persoana de contact pentru procesul de raportarePunct de contact pentru aspecte de sustenabilitate 
102-54 Declarație privind raportarea conform Standardelor GRIProfilul Raportului 
102-55 Index conținut GRIAnexe: Conținutul GRI Index 
102-56 Verificare externăProfilul Raportului
Anexe: Declarație de verificare independentă
Acesta este primul raport de sustenabilitate al Grupului OMV Petrom care este auditat extern.
 

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Sănătate, Siguranță și Securitate
GRI 403: Sănătatea și siguranța ocupațională 2018
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Sănătate
Siguranța
Securitate și reziliență
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteia

Sănătate
Siguranța
Securitate și reziliență

103-2-c.vi. În cadrul Grupului există un mecanism pentru gestionarea reclamațiilor care este detaliat în secțiunea Principii de afaceri și impacturile economice.

 
103-3 Evaluarea abordării de managementSănătate
Siguranța
Securitate și reziliență
 
GRI 403: Sănătatea și siguranța ocupațională 2018
403-1 Sistem de management al sănătății și securității în muncăSănătate, Siguranță, Securitate și Mediu
Sănătate
Siguranța ocupațională
Managementul contractorilor
 
403-2 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și investigarea incidentelorManagementul riscurilor în activitățile de siguranță
Siguranța ocupațională
 
403-3 Servicii de sănătate în muncăSistemul de Management al Sănătății
Promovarea sănătății
Pașaport pentru sănătate
Festivalul Sănătate: acum!
Programul Asigurarea Privată de Sănătate
 
403-4 Implicarea, consultarea și informarea angajaților privind sănătatea și securitatea în muncăConformitatea în domeniul siguranței 
403-5 Pregătirea lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncăConformitatea în domeniul siguranței
Cultura în domeniul siguranței
Siguranța ocupațională
 
403-6 Promovarea sănătății lucrătorilorPromovarea sănătății
Informațiile se referă numai la angajați.
 
403-8 – Lucrători care sunt acoperiți de un sistem de management al sănătății și securității în muncă

Conformitatea în domeniul siguranței

Informațiile raportate acoperă doar angajații OMV Petrom S.A. Este raportat doar procentul de angajați.

 
403-9 Accidente de muncăPerformanța în detaliu 
GRI G4 – Informații specifice sectorului petrol și gazeOG13 Numărul evenimentelor privind siguranța proceselor, pe activități de afaceriSiguranța și integritatea proceselor
Datele nu sunt defalcate pe activități comerciale.
 
Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Mediu
GRI 300 Seria de standarde pentru temele de mediu
GRI 303: Apă și efluenți 2018
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Managementul apei
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaRaportarea temelor materiale
Managementul de mediu
Managementul apei

103-2-c.vi. În cadrul Grupului există un mecanism pentru gestionarea reclamațiilor care este detaliat în secțiunea Principii de afaceri și impacturile economice.
 
103-3 Evaluarea abordării de managementRaportarea temelor materiale
Managementul apei
Performanța în detaliu
 
GRI 303: Apă și efluenți 2018
303-1 Interacțiuni cu apa ca resursă comunăManagementul apei 
303-2 Gestionarea impacturilor legate de evacuarea apeiManagementul apei 
303-3 Apa extrasăManagementul apei
Performanța în detaliu
 
303-4 Apa deversatăManagementul apei
Performanța în detaliu
 
303-5 Consumul de apăPerformanța în detaliu 
GRI 306: Deșeuri 2020
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Managementul deșeurilor
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaManagementul de mediu
Managementul deșeurilor
103-2-c.vi. În cadrul Grupului există un mecanism pentru gestionarea reclamațiilor care este detaliat în secțiunea Principii de afaceri și impacturile economice.
 
103-3 Evaluarea abordării de managementManagementul de mediu
Managementul deșeurilor
Performanța în detaliu
 
 306-3 Deșeuri generateManagementul de mediu
Managementul deșeurilor
Performanța în detaliu
 
GRI 306: Deșeuri 2020306-4 Deșeuri valorificateManagementul de mediu
Managementul deșeurilor
Performanța în detaliu
 
 306-5 Deșeuri eliminatePerformanța în detaliu 
 OG7 Cantitatea de deșeuri de foraj și strategiile de tratare și eliminare ale acestoraManagementul deșeurilor 
GRI 306: Efluenți și deșeuri 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Managementul scurgerilor de hidrocarburi
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaManagementul de mediu
Managementul scurgerilor de hidrocarburi
 
103-3 Evaluarea abordării de managementManagementul de mediu
Managementul scurgerilor de hidrocarburi
 
GRI 306: Efluenți și deșeuri 2016306-3 Scurgeri semnificativeManagementul scurgerilor de hidrocarburi
Performanța în detaliu
 
GRI 307: Conformitatea de mediu 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Conformitatea de mediu
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaManagementul de mediu
Conformitatea de mediu
103-2-c.vi. În cadrul Grupului există un mecanism pentru gestionarea reclamațiilor care este detaliat în secțiunea Principii de afaceri și impacturile economice.
 
103-3 Evaluarea abordării de managementManagementul de mediu
Conformitatea de mediu
 
GRI 307: Conformitatea de mediu 2016307-1 Neconformitatea cu reglementările și legislația de mediuConformitatea de mediu307-1-a-ii. Nu raportăm numărul total de sancțiuni nemonetare. Aceste informații nu sunt raportate în prezent.

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Schimbările climatice și tranziția energetică
GRI 302: Energie 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Utilizarea energiei și energia regenerabilă
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaManagementul de mediu
Utilizarea energiei și energia regenerabilă
103-2-c.vi. În cadrul Grupului există un mecanism pentru gestionarea reclamațiilor care este detaliat în secțiunea Principii de afaceri și impacturile economice.
 
103-3 Evaluarea abordării de managementManagementul de mediu
Utilizarea energiei și energia regenerabilă
 
GRI 302: Energie 2016302-1 Consumul de energie din cadrul organizațieiUtilizarea energiei și energia regenerabilă
Performanța în detaliu
302-1-b. Consumul de combustibil împărțit între surse regenerabile și neregenerabile nu este raportat în prezent.
GRI 305: Emisii 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Managementul eficient al carbonului în operațiunile noastre
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaManagementul de mediu
Managementul eficient al carbonului în operațiunile noastre
103-2-c.vi. În cadrul Grupului există un mecanism pentru gestionarea reclamațiilor care este detaliat în secțiunea Principii de afaceri și impacturile economice.
 
103-3 Evaluarea abordării de managementManagementul de mediu
Managementul eficient al carbonului în operațiunile noastre
 
GRI 305: Emisii 2016
305-1 Emisii directe de GES (scop 1)Managementul eficient al carbonului în operațiunile noastre
Performanța în detaliu
 
305-2 Emisii indirecte de GES (scop 2)Managementul eficient al carbonului în operațiunile noastre
Performanța în detaliu
 
305-3 Alte emisii inderecte de GES (Scope 3)Managementul eficient al carbonului în operațiunile noastre
Performanța în detaliu
 
305-4 Intensitatea emisiilor de GESManagementul eficient al carbonului în operațiunile noastre
Performanța în detaliu
 
305-7 Oxizi de azot (NOX), oxizi de sulf (SOX) și alți poluanți atmosferici semnificativiManagementul eficient al carbonului în operațiunile noastre
Performanța în detaliu
 
GRI G4 – Oil&Gas Sector DisclosuresOG6 Volumul de hidrocarburi arse la faclă și ventilatePerformanța în detaliu. 

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Principiile de afaceri și impacturile economice
GRI 200 Seria de standarde pentru temele economice
GRI 201: Performanță economică 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
OMV Petrom Raport Anual 2020: Declarația Directorului General Executiv
OMV Petrom Raport Anual 2020: Strategia OMV Petrom
OMV Petrom Raport Anual 2020: Performanța operațională a segmentelor de activitate
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaOMV Petrom Raport Anual 2020: Declarația Directorului General Executiv
OMV Petrom Raport Anual 2020: Strategia OMV Petrom
OMV Petrom Raport Anual 2020: Performanța operațională a segmentelor de activitate
 
103-3 Evaluarea abordării de managementOMV Petrom Raport Anual 2020: Declarația Directorului General Executiv
OMV Petrom Raport Anual 2020: Strategia OMV Petrom
OMV Petrom Raport Anual 2020: Performanța operațională a segmentelor de activitate
 
GRI 201: Performanță economică 2016
201-1 Valoarea economică directă generată și distribuităPerformanța în detaliu 
201-2 Implicații financiare și alte riscuri și oportunități datorate schimbărilor climaticeManagementul Riscului Schimbărilor Climatice 
201-4 Asistența financiară primită de la GuvernStructura acționariatului
Performanța în detaliu
 
GRI 205: Anti-corupție 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Principiile de afaceri și impacturile economice
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaPrincipiile de afaceri și impacturile economice 
103-3 Evaluarea abordării de managementPrincipiile de afaceri și impacturile economice 
GRI 205: Anti-corupție 2016205-2 Comunicare și formare profesională privind politicile și procedurile anti-corupțiePolitica de toleranță zero pentru orice formă de luare de mită și corupție
Codul de Etică în Afaceri
Instruire
Performanța în detaliu

Codul de Conduită și Codul de Etică în Afaceri sunt instrumentele de reglementare axate pe politica noastră de toleranță zero privind luarea de mită și corupția și sunt aplicabile oricui lucrează pentru sau în numele OMV Petrom – angajații, managementul, top management și partenerii de afaceri – și sunt disponibile pe pagina web a OMV Petrom.
205-2-e. Raportăm numărul total de angajați instruiți. Defalcarea pe regiuni și categorii de angajați nu este încă monitorizată.
 205-3 Incidente de corupție confirmate și acțiuni întreprinseSistemul de management al conformității al OMV Petrom 
GRI 206: Comportament anticoncurențial 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Principiile de afaceri și impacturile economice
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaPrincipiile de afaceri și impacturile economice 
103-3 Evaluarea abordării de managementPrincipiile de afaceri și impacturile economice 
GRI 206: Comportament anticoncurențial 2016206-1 Măsuri legale cu privire la comportamentul anticoncurențial, antitrust și monopolSistemul de management al conformității al OMV Petrom 
GRI 415: Politici publice 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Principiile de afaceri și impacturile economice
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaPrincipiile de afaceri și impacturile economice 
103-3 Evaluarea abordării de managementPrincipiile de afaceri și impacturile economice 
GRI 415: Politici publice 2016415-1 Contribuții politicePolitici publice 
GRI 419: Conformitatea socio-economică 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Principiile de afaceri și impacturile economice
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaPrincipiile de afaceri și impacturile economice 
103-3 Evaluarea abordării de managementPrincipiile de afaceri și impacturile economice 
GRI 419: Conformitatea socio-economică 2016419-1 Neconformitatea cu reglementările și legislația privind domeniul socio-economicPerformanța în detaliu

Raportăm informații cu privire la valoarea monetară a amenzilor semnificative pentru nerespectarea legilor și reglementărilor, precum și la numărul de sancțiuni nemonetare privind furnizarea și utilizarea de produse și servicii.
 

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Relațiile comunitare și drepturile omului
GRI 413: Comunități locale 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Cum ne gestionăm relațiile cu comunitatea
Gestionarea reclamațiilor la nivel de comunitate
Implicarea comunității
Proiecte de dezvoltare comunitară
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaCum ne gestionăm relațiile cu comunitatea
Gestionarea reclamațiilor la nivel de comunitate
Implicarea comunității
Proiecte de dezvoltare comunitară
 
103-3 Evaluarea abordării de managementCum ne gestionăm relațiile cu comunitatea
Gestionarea reclamațiilor la nivel de comunitate
Implicarea comunității
Proiecte de dezvoltare comunitară
 
GRI 413: Comunități locale 2016413-1 Operațiuni unde se derulează procese de implicare a comunității locale, evaluare de impact și programe de dezvoltareCum ne gestionăm relațiile cu comunitatea
Gestionarea reclamațiilor la nivel de comunitate
Implicarea comunității
Proiecte de dezvoltare comunitară
 
GRI 412: Evaluarea respectării drepturilor omului 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Respectarea drepturilor omului
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaRespectarea drepturilor omului 
103-3 Evaluarea abordării de managementRespectarea drepturilor omului 
GRI 412: Evaluarea respectării drepturilor omului 2016412-2 Instruirea angajaților cu privire la politici sau proceduri legate de respectarea drepturilor omuluiConștientizare și formare 

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Angajați
GRI 401: Ocuparea forței de muncă 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Angajații
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaAngajații 
103-3 Evaluarea abordării de managementAngajații 
GRI 401: Ocuparea forței de muncă 2016
401-1 Angajați noi și fluctuația de personalPerformanța în detaliu 
401-2 Beneficii oferite angajaților cu normă întreagă, care nu sunt oferite angajaților cu normă parțială sau temporariPerformanța în detaliu
Informațiile sunt raportate pe locații semnificative de operare ale OMV Petrom S.A.
 
401-3 Concediul parentalDiversitatea la OMV Petrom
Performanța în detaliu
 
GRI 402: Relații de muncă 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Angajații
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaAngajații 
103-3 Evaluarea abordării de managementAngajații 
GRI 402: Relații de muncă 2016402-1 Perioada minimă de notificare cu privire la modificările operaționaleInformarea și consultarea angajaților noștri 
GRI 404: Formare și educație 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Angajații
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaAngajații 
103-3 Evaluarea abordării de managementAngajații 
GRI 404: Formare și educație 2016
404-1 Numărul mediu de ore de formare anual per angajatPerformanța în detaliu 
404-2 Programe pentru îmbunătățirea competențelor angajaților și programe de asistare a tranzițieiPrograme implementate pentru îmbunătățirea competențelor angajaților404-2-b. Prin programele noastre de îmbunătățire a abilităților sprijinim angajații noștri să își dezvolte abilitățile necesare pentru întreaga cariera.

Nu implementăm încă programe de asistare a tranziției.
404-3 Procentul angajaților care beneficiază de programe de evaluare periodică a evoluției cariereiPerformanța în detaliu 
GRI 405: Diversitate și egalitate de șanse 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Angajații
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaAngajații 
103-3 Evaluarea abordării de managementAngajații 
GRI 405: Diversitate și egalitate de șanse 2016
405-1 Diversitatea structurilor de conducere și a angajațilorPerformanța în detaliu 
405-2 Raportul dintre salariul de bază și remunerația femeilor și a bărbațilorPerformanța în detaliu

405-2-b. Locațiile semnificative de funcționare sunt toate locațiile în care OMV Petrom este operatorul principal.
 

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Responsabilitatea pentru produs și față de clienți
GRI 417: Marketing și etichetare 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Responsabilitatea pentru produs și față de clienți
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaResponsabilitatea pentru produs și față de clienți 
103-3 Evaluarea abordării de managementResponsabilitatea pentru produs și față de clienți 
GRI 417: Marketing și etichetare 2016
417-1 Cerințe privind informarea și etichetarea produselor și serviciilorResponsabilitatea pentru produs 
417-2 Incidente de neconformitate cu cerințele privind informarea și etichetarea produselor și serviciilorPerformanța în detaliu 
417-3 Incidente de neconformitate privind comunicarea de marketingPerformanța în detaliu 

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Lanțul de aprovizionare
GRI 204: Practicile de achiziții 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Lanțul de aprovizionare
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaLanțul de aprovizionare 
103-3 Evaluarea abordării de managementLanțul de aprovizionare 
GRI 204: Practicile de achiziții 2016204-1 Proporția cheltuielilor pentru furnizorii localiAchiziții locale și consolidarea capacității
204-1-b. Furnizorii locali sunt definiți ca furnizori înregistrați și activi în țările în care OMV Petrom își desfășoară activitatea (de exemplu, cheltuielile cu furnizorii locali din România reprezintă cheltuielile acelor furnizori care sunt înregistrați în România).
204-2-c. Locațiile semnificative de funcționare sunt toate locațiile în care OMV Petrom este operatorul principal. Dezvăluim cheltuielile locale pentru cea mai mare țară în care operăm, România.
 
GRI 308: Evaluarea furnizorilor cu privire la aspectele de mediu 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Lanțul de aprovizionare
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaLanțul de aprovizionare 
103-3 Evaluarea abordării de managementLanțul de aprovizionare 
GRI 308: Evaluarea furnizorilor cu privire la aspecte de mediu 2016308-1 Furnizori noi care au fost evaluati utilizând criterii de mediuEtica în afaceri a furnizorilor – Evaluări și audituri

Sunt în curs de derulare evaluări, audituri și raportări ale furnizorilor noi și ale celor existenți care sunt verificați cu privire la datele de ESG și de sustenabilitate. Procesul de îmbunătățire este continuu, iar cifrele relevante vor fi raportate în urmatorul cliclu de raportare.
 
GRI 414: Evaluarea furnizorilor cu privire la teme sociale 2016
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Lanțul de aprovizionare
 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaLanțul de aprovizionare 
103-3 Evaluarea abordării de managementLanțul de aprovizionare 
GRI 414: Evaluarea furnizorilor cu privire la teme sociale 2016414-1 Furnizori noi care au fost evaluați utilizând criterii socialeEtica în afaceri a furnizorilor

Sunt în curs de derulare evaluări, audituri și raportări ale furnizorilor noi și ale celor existenți care sunt verificați cu privire la datele de ESG și de sustenabilitate. Procesul de îmbunătățire este continuu, iar cifrele relevante vor fi raportate în urmatorul cliclu de raportare.
 

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Economie circulară și inovație
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuRaportarea temelor materiale
Economie circulară și inovație
Pentru subiectul material „Economie circulară și inovație” identificat în cadrul analizei de materialitate din 2020, nu raportăm nicio dezvăluire specifică, având în vedere că acest subiect nu este acoperit de Standardele GRI și de Dezvăluirile specifice sectorului petrol și gaze GRI G4. Pentru a îndeplini recomandările GRI stabilite în cadrul Standardului GRI 101 Baza, 2016, vom stabili noi indicatori pentru acest subiect în următorul ciclu de raportare.
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaEconomie circulară și inovație
103-3 Evaluarea abordării de managementEconomie circulară și inovație

 

Standard GRIIndicatori GRINumăr pagină și/sau link-uriOmisiuni
Explicație pentru partea omisă
Alți indicatori GRI
Reserve
GRI 103: Abordarea de management 2016
103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului săuOMV Petrom Raport Anual 2020: Performanța operațională a segmentelor de activitate 
103-2 Abordarea de management și componentele acesteiaOMV Petrom Raport Anual 2020: Performanța operațională a segmentelor de activitate 
103-3 Evaluarea abordării de managementOMV Petrom Raport Anual 2020: Performanța operațională a segmentelor de activitate 
GRI G4 – Informații specifice sectorului petrol și gazeOG1 Volumul și tipul rezervelor dovedite și al producției estimateDespre Grup
Performanța în detaliu