Anexa TCFD

Indexul Recomandărilor TCFD

Recomandări:
Prezentarea sistemului de guvernanță al organizației cu privire la riscurile și oportunitățile legate de climă
Dezvăluirea a)
Prezentarea modului în care Directoratul supervizează riscurile și oportunitățile legate de climă.
Strategia de sustenabilitate
Guvernanța privind sustenabilitatea
Cum gestionăm sustenabilitatea
Maparea riscurilor noastre de sustenabilitate
Dezvăluirea b)
Prezentarea rolului conducerii în evaluarea și gestionarea riscurilor și oportunităților legate de climă.
Guvernanța privind sustenabilitatea
Cum gestionăm sustenabilitatea
Maparea riscurilor noastre de sustenabilitate
OMV Petrom Raport Anual 2020, Secțiunea privind Gestionarea riscului
Recomandări:
Prezentarea impactului real și potențial al riscurilor și oportunităților legate de climă asupra activităților, strategiei și planificării financiare a organizației, acolo unde aceste informații sunt importante.
Dezvăluirea a)
Prezentarea riscurilor și oportunităților legate de climă pe care organizația le-a identificat pe termen scurt, mediu și lung.
Maparea riscurilor noastre de sustenabilitate
Schimbările climatice și tranziția energetică
OMV Petrom Raport Anual 2020, Secțiunea privind Categoriile de riscuri (taxonomia)
Dezvăluirea b)
Prezentatarea impactului riscurilor și oportunităților legate de climă asupra activităților, strategiei și planificării financiare ale organizației.
Maparea riscurilor noastre de sustenabilitate
Schimbările climatice și tranziția energetică
Dezvăluirea c)
Prezentarea rezilienței strategiei organizației, luând în considerare scenarii diferite privind creșterea temperaturii globale cu 2 °C sau mai puțin.
Schimbările climatice și tranziția energetică
Recomandări:
Prezentarea modului în care organizația identifică, evaluează și gestionează riscurile legate de climă
Dezvăluirea a)
Prezentarea proceselor organizației privind identificarea și evaluarea riscurilor legate de climă.
Maparea riscurilor noastre de sustenabilitate
Schimbările climatice și tranziția energetică
Dezvăluirea b)
Prezentarea proceselor organizației privind gestionarea riscurilor legate de climă.
Guvernanța privind sustenabilitatea
Maparea riscurilor noastre de sustenabilitate
OMV Petrom Raport Anual 2020, Secțiunea privind Gestionarea riscurilor climatice
Dezvăluirea c)
Prezentarea modului în care procesele pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor legate de climă sunt integrate în procesul general al organizației de gestionare a riscurilor
Maparea riscurilor noastre de sustenabilitate
Schimbările climatice și tranziția energetică
Recomandări:
Prezentarea indicatorilor și țintele utilizate pentru a evalua și gestiona riscurile și oportunitățile relevante legate de climă atunci când aceste informații sunt semnificative.
Dezvăluirea a)
Prezentarea indicatorilor utilizați de organizație pentru a evalua riscurile și oportunitățile legate de climă, în conformitate cu strategia și procesul de gestionare a riscurilor.
Guvernanța privind sustenabilitatea
Strategia de sustenabilitate
Dezvăluirea b)
Prezentarea emisiilor GES de Scope 1, Scop 2 și Scop 3, precum și riscurile aferente.
Strategia de sustenabilitate
Performanța în detaliu – Datele de mediu
Dezvăluirea c)
Prezentarea țintelor stabilite de organizație pentru a gestiona riscurile și oportunitățile legate de climă și performanța înregistrată în raport cu țintele stabilite.
Strategia de sustenabilitate